Beroep operator vergistingsinstallatie

Operators vergistingsinstallatie bedienen en onderhouden de apparatuur en tanks voor de productie van actieve en functionele ingrediënten voor geneesmiddelen, zoals antibiotica of vitaminen. Zij werken ook mee aan de productie van cosmetische producten of producten voor persoonlijke verzorging.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Fermentatie op productieschaal

  Grootschalige fermentatie voor ethanolproductie, die verder onder meer wordt toegepast voor de productie van voedingsmiddelen, geneesmiddelen, alcohol of benzine.

 • Fermentatie op laboratoriumschaal

  De stappen en vereisten die deel uitmaken van fermentatie op laboratoriumschaal voor de omzetting van de biomassa in chemische stoffen, suikers of brandstoffen.

 • Goede productiepraktijken

  De in de relevante productiesector toegepaste voorschriften en goede productiepraktijken.

Vaardigheden

 • Dichtheid van vloeistoffen meten

  Het meten van de dichtheid van vloeistoffen, met inbegrip van oliën, met behulp van hygrometers of oscillerende buizen en dergelijke.

 • Bioreactoren beheren

  De in het gistingsproces en de celcultuur gebruikte bioreactoren beheren door ze op te zetten, te exploiteren en kleine onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.

 • Gisting controleren

  Begeleiden en controleren van de gisting. Controleren van de bezinking van het sap en de vergisting van de grondstoffen. De voortgang van het gistingsproces controleren of dit aan de specificaties voldoet. Meten, testen en interpreteren van het gistingsproces en de kwaliteitsgegevens volgens de specificaties.

 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving

  Toezicht houden op de activiteiten en taken uitvoeren in overeenstemming met de normen voor milieubescherming en duurzaamheid, en deze aanpassen in geval van wijzigingen in de milieuwetgeving. Ervoor zorgen dat de processen in overeenstemming zijn met milieuvoorschriften en beste praktijken.

 • Documentatie over de registratie van de partij opstellen

  Rapporten opstellen over de geschiedenis van geproduceerde partijen, rekening houdend met de onbewerkte gegevens en de uitgevoerde tests en met naleving van de GMP-voorschriften van elke partij producten.

 • Omgevingsparameters controleren

  Het effect van de machines voor de productie op het milieu controleren, de temperatuurniveaus, waterkwaliteit en luchtverontreiniging analyseren.

 • Zich houden aan standaardprocedures

  Zich houden aan de standaard operationele procedures (SOP) en deze volgen.

 • Zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving

  Veiligheidsprogramma’s uitvoeren om te voldoen aan de nationale wet- en regelgeving. Ervoor zorgen dat de apparatuur en processen in overeenstemming zijn met de veiligheidsvoorschriften.

 • Fermentatieprocessen aanpassen

  De opwaardering of verlaging uitvoeren van de gistingsprocessen naargelang van de situatie.

Optionele kennis en vaardigheden

gistingsproces van voedingswaren biotechnologie voorraad van goederen in productie bijhouden gistingsproces van dranken pathogene micro-organismen micro-organismen ontdekken

Source: Sisyphus ODB