Beroep procesoperator zeeppoederproductie

Procesoperators zeeppoederproductie bedienen, onderhouden en houden toezicht op de apparatuur voor productie van zeeppoeder, waarbij zij gebruik maken van het bedieningspaneel. Zij inspecteren de bedieningseenheden om ervoor te zorgen dat de parameters van de olie-, lucht-, parfum- of stoomaanvoer in overeenstemming zijn met de specificaties.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Pompen voor vloeibare zeep bedienen

  Zeeppompen bedienen en de juiste stroom van olie, parfum, lucht of stoom aanpassen die naar de collectoren of torens gaat.

 • Vochtgehalte testen

  Het vochtgehalte testen met behulp van een apparaat voor het testen van de vochtigheid.

 • Documentatie over de registratie van de partij opstellen

  Rapporten opstellen over de geschiedenis van geproduceerde partijen, rekening houdend met de onbewerkte gegevens en de uitgevoerde tests en met naleving van de GMP-voorschriften van elke partij producten.

 • Parameters van productieprocessen optimaliseren

  De parameters van het productieproces zoals debiet, temperatuur of druk optimaliseren en beheren.

 • Omgevingsparameters controleren

  Het effect van de machines voor de productie op het milieu controleren, de temperatuurniveaus, waterkwaliteit en luchtverontreiniging analyseren.

 • Chemische monsters testen

  Uitvoeren van de testprocedures op de reeds voorbereide chemische monsters, door gebruik te maken van de benodigde apparatuur en materialen. Het testen van chemische monsters omvat operaties zoals pipetteren of verdunningssystemen.

 • Chemische monsters voorbereiden

  Specifieke monsters zoals gas-, vloeistof- of vaste monsters voorbereiden voor analyse, etikettering en bewaring volgens specificaties.

 • Torens voor verwarmde lucht bedienen

  De toren met verwarmde lucht via het bedieningspaneel in werking stellen om zeeppoeders uit vloeibare zeep te produceren.

Optionele kennis en vaardigheden

zeep verpakken basischemicaliën instructies aan medewerkers geven partijen inspecteren kwaliteit van producten controleren afval beheren stroperige zeep overbrengen zeepfilter vervangen operationele eenheden voor zeepproductie inspecteren apparatuur voor zeepproductie onderhouden toezien op de reiniging van materiaal

Source: Sisyphus ODB