Beroep granulatorbediener

Granulatorbedieners mengen en granuleren poedervormige ingrediënten met behulp van meng- en maalmachines om deze ingrediënten zodanig voor te bereiden dat ze kunnen worden samengeperst tot medicinale tabletten. Zij stellen de omvang van de batch in en volgen ingrediëntenformules.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wiskunde

  Wiskunde is de studie van onder meer grootheden, structuur, ruimte en verandering. Daarbij worden patronen beschreven en op basis daarvan nieuwe hypothesen geformuleerd. Wiskundigen proberen de juistheid of onjuistheid van deze hypothesen aan te tonen. Er zijn vele takken van wiskunde, waarvan sommige op grote schaal worden gebruikt voor praktische toepassingen.

 • Goede productiepraktijken

  De in de relevante productiesector toegepaste voorschriften en goede productiepraktijken.

Vaardigheden

 • Gegevens over voorraden bijhouden

  Schriftelijke registratie bijhouden van de hoeveelheid voorraad in opslag, inkomende en uitgaande producten benodigd voor de goede werking van de diensten, reparaties en onderhoudstaken.

 • Zware gewichten tillen

  Zware gewichten tillen en toepassen van ergonomische tiltechnieken om beschadiging van het lichaam te voorkomen.

 • Taakgegevens bijhouden

  Organiseren en classificeren van de verslagen van de voorbereide rapporten en correspondentie in verband met de uitgevoerde werkzaamheden en de stand van zaken met betrekking tot de taken.

 • Productieruimtes onderhouden

  De ruimtes schoonhouden wanneer het fabricageproces is voltooid en het product is voltooid volgens de standaard operationele procedures (SOP).

 • Ingrediënten in poedervorm controleren

  De partij en de ingrediënten controleren en ervoor zorgen dat de gewichten en maten voldoen aan de opgegeven formule.

 • Toezien op granulatieactiviteiten

  Toezicht houden op de bewerkingen die binnen het granulatieproces worden uitgevoerd om eventuele afwijkingen of problemen op te sporen om de kwaliteitsnormen te handhaven.

 • Machines monteren

  Machines monteren aan de hand van instructies en specificaties.

 • Overdracht van granulatie-apparatuur uitvoeren

  Het laden en lossen van granulatie-apparatuur.

 • Mengoperaties uitvoeren

  De ingrediënten in poedervorm mengen en het juiste bindende ingrediënt toevoegen volgens de formule: gelatine, water, alcohol of zetmeelpasta.

 • Communicatietechnieken gebruiken

  Communicatietechnieken toepassen die de gesprekspartners in staat stellen om elkaar beter te begrijpen en accuraat te communiceren bij het doorgeven van berichten.

 • Apparatuur demonteren

  Apparatuur demonteren met gebruik van handgereedschap om de apparatuur te reinigen en regelmatig onderhoud uit te voeren.

 • Zich houden aan standaardprocedures

  Zich houden aan de standaard operationele procedures (SOP) en deze volgen.

 • In ploegen werken

  Werken in wisseldiensten, waarbij het doel is een dienst of een productielijn 24 uur en elke dag van de week te laten lopen.

 • Tijd nauwkeurig bijhouden

  De tijd meten, vaak met behulp van een uurwerk of een chronometer.

Optionele kennis en vaardigheden

aandacht voor details samenwerken met technisch personeel in artistieke producties korrelig mengsel analyseren apparatuur voor ionenuitwisseling bedienen

Source: Sisyphus ODB