Beroep vernismaker

Vernismakers bedienen apparatuur en mengers voor de productie van vernis, waarbij zij de vereiste chemische ingrediënten overeenkomstig de specificaties smelten, mengen en koken.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

Vaardigheden

 • Sediment uit vernis verwijderen

  De sedimenten verwijderen door de vernis via de filterpers te pompen.

 • Vernis overbrengen

  Het vernis en de verdunner met behulp van pompen overbrengen naar de reduceertank.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Apparatuur voor de productie van lak bedienen

  De apparatuur bedienen die ingrediënten smelt, kookt en mengt die worden gebruikt voor de productie van vernissen. De mengen ingrediënten zijn gewoonlijk gommen, nafta en oliën.

 • Bedieningspaneel van de brander afstellen

  Met behulp van de thermostaat de warmte in de brander afstellen volgens de voorgeschreven temperatuur en de specificatie van elke product.

 • Ingrediënten van vernis wegen

  Ingrediënten, zoals gom, zodanig afmeten dat ze volgens de specificaties zijn.

 • De bediening van een machine installeren

  Een machine installeren en bedienen door de relevante gegevens te verzenden en in te voeren in de (computer) controller in overeenstemming met het gewenste verwerkte product.

 • Veilig met chemicaliën werken

  De nodige voorzorgsmaatregelen nemen om chemische producten op te slaan, te gebruiken en te verwijderen.

 • Viscositeit van chemische stoffen meten

  De viscositeit meten van de gemengde ingrediënten met behulp van een viscosimeter.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Machine leveren

  Ervoor zorgen dat de machine wordt gevoed met de noodzakelijke en geschikte materialen en de plaatsing of automatische aan- en afvoer van werkstukken in de machines of werktuigmachines op de productielijn controleren.

 • Chemische monsters voorbereiden

  Specifieke monsters zoals gas-, vloeistof- of vaste monsters voorbereiden voor analyse, etikettering en bewaring volgens specificaties.

 • Lakmengsel afstellen

  De gemengde elementen aanpassen om het juiste vernis te creëren door olie toe te voegen wanneer de gom vloeibaar wordt.

Optionele kennis en vaardigheden

een cnc-controller programmeren producttests uitvoeren productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole gevaarlijk afval verwijderen documentatie over de registratie van de partij opstellen parameters van productieprocessen optimaliseren levering van grondstoffen beheren ergonomisch werken defecte productiematerialen melden machineonderhoud uitvoeren mixer schoonmaken testgegevens vastleggen synthetische harsen voorraadniveaus bewaken verslag doen van testresultaten overleggen met externe laboratoria zorgen voor naleving van de milieuwetgeving laboratoriumproeven uitvoeren optimalisatie van kwaliteit en cyclustijd kleur toevoegen

Source: Sisyphus ODB