Beroep machineoperator parfumproductie

Machineoperators parfumproductie bedienen machines voor de vervaardiging van parfums, waarbij zij met name de machines en instrumenten configureren, reinigen en onderhouden en het productieschema in acht nemen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Parfum en cosmetische producten

  De aangeboden parfums en cosmetische producten, hun functionaliteiten, eigenschappen en wettelijke en regelgevende vereisten.

Vaardigheden

 • Kwaliteit van grondstoffen controleren

  Controleren van de kwaliteit van de basismaterialen die worden gebruikt voor de productie van halffabrikaten en eindproducten door een aantal van de kenmerken ervan te beoordelen en, indien nodig, monsters te nemen die moeten worden geanalyseerd.

 • Voldoen aan productie-eisen

  Voldoen aan de productie-eisen door het productieschema af te lezen en de temperatuur aan te passen aan de werkelijke vochtigheid, de grootte en het type van de producten die zullen worden gedroogd.

 • Zorgen voor de naleving van specificaties

  Ervoor zorgen dat de geassembleerde producten voldoen aan de specificaties.

 • Regelsystemen voor machines opzetten

  Opzetten of aanpassen van regelsystemen voor machines om omstandigheden zoals materiaalstroom, temperatuur of druk te reguleren.

 • Formules van geuren samenstellen

  Chemische formules ontwikkelen voor de reeds onderzochte nieuwe geuren.

 • Productieschema's controleren

  De dagelijkse en langetermijnplanningen voor repetitie, training, voorstellingen, seizoen, tournee, enz. controleren, rekening houdend met het tijdschema van het project en met alle voorbereidingen die nodig zijn voor de productie.

 • Productieschema’s volgen

  Volgen van het productieschema, rekening houdend met alle eisen, tijden en behoeften. Dit schema schetst welke afzonderlijke goederen in elke periode geproduceerd moeten worden en geeft een overzicht van de verschillende aandachtspunten zoals productie, personeel, voorraden, enz. Het is meestal gekoppeld aan de productie waar het plan aangeeft wanneer en hoeveel van elk product nodig is. Alle informatie gebruiken die bij de daadwerkelijke uitvoering van het plan aanwezig is.

 • Grondstoffen voorbereiden

  De basismaterialen voorbereiden en meten die nodig zijn om goederen en eindproducten te produceren.

 • Materialen wegen

  Wegen van materialen en producten, het gewicht en andere relevante gegevens op etiketten of labels registreren.

 • Productspecificaties controleren

  De hoogte, kleur en andere eigenschappen van het eindproduct controleren aan de hand van de specificaties.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

Optionele kennis en vaardigheden

mengoperaties uitvoeren chemie goede productiepraktijken concentraties berekenen distilleerapparatuur bedienen testen of geuren voldoen aan de eisen van klanten industriële containers reinigen productieapparatuur afstellen kwaliteit van producten controleren allergieën schoonmaak ter plaatse uitvoeren grondstoffen valideren aan de hand van adequate uitrusting productiedocumentatie beheren grondstoffen voor parfum gegevens over de voortgang van het werk bijhouden

Source: Sisyphus ODB