Beroep operator tabletteermachine

Operators tabletteermachine bedienen de machine die pillen in verschillende formaten en vormen perst. Zij vullen de machine ook met de nodige grondstoffen, openen kleppen om de doorstroming van de stoffen te controleren en regelen de temperatuur van de machine.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wetgeving inzake apotheken

  De wettelijke eisen en voorschriften voor het exploiteren van een apotheek.

 • Persoonlijk beschermingsmateriaal

  Soorten beschermende materialen en uitrusting voor diverse soorten taken, zoals algemene of gespecialiseerde schoonmaakactiviteiten.

 • Farmaceutische producten

  De aangeboden farmaceutische producten, hun functionaliteiten, eigenschappen en wet- en regelgevende eisen.

Vaardigheden

 • Juiste bewaaromstandigheden voor geneesmiddelen handhaven

  De juiste opslag- en veiligheidsvoorwaarden voor medicatie handhaven.

 • Machines voor de fabricage van pillen bedienen

  Bedienen van machines voor het maken van tabletten voor medische doeleinden.

 • Etiketten met voorschriften klaarmaken

  Maak de etiketten met voorschriften klaar, kies het type houder en plaats de etiketten met voorschriften op de houder.

 • Temperatuur regelen

  De temperatuur van een bepaalde ruimte of een bepaald voorwerp meten en aanpassen.

 • Kleppen controleren

  Bewaken en dienovereenkomstig aanpassen van de kleppen om een bepaalde hoeveelheid vloeistoffen (zoals ammoniakzwavelzuur of viskeuze zeep) of stoom in de mixer of machine te laten stromen.

 • Medische toeleveringsketens beheren

  Ervoor zorgen dat geneesmiddelen worden opgeslagen in passende faciliteiten en omgevingsomstandigheden ter waarborging van de stabiliteit, kwaliteit en veiligheid van het geneesmiddel gedurende de houdbaarheid ervan, dat geneesmiddelen op veilige, georganiseerde, systematische en beveiligde wijze worden opgeslagen en dat wordt gewerkt met gedocumenteerde beleidsmaatregelen en procedures voor de toepassing van een doeltreffend voorraadbeheer- en rotatiesysteem.

 • Automatische machines controleren

  De instellingen en uitvoering van automatische machines continue controleren of regelmatige controleronden uitvoeren. Gegevens over de bedrijfsomstandigheden van installaties en apparatuur indien nodig registreren en interpreteren om afwijkingen vast te stellen.

 • Machine leveren

  Ervoor zorgen dat de machine wordt gevoed met de noodzakelijke en geschikte materialen en de plaatsing of automatische aan- en afvoer van werkstukken in de machines of werktuigmachines op de productielijn controleren.

 • Gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen

  De door de respectieve autoriteiten vastgestelde gezondheids- en veiligheidsnormen naleven.

Optionele kennis en vaardigheden

apotheekgegevens bewaren geneeskrachtige bereidingen opscheppen vervaldatum van geneesmiddelen controleren pillen markeren wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven deelnemen aan controles van de medische inventaris zorgen voor voldoende voorraad in de apotheek geneesmiddelen bereiden op voorschrift geneesmiddelen vervaardigen geneesmiddelen verstrekken klanten advies geven over het gebruik van medische producten

Source: Sisyphus ODB