Beroep procesoperator neutralisatie van nitroglycerine

Procesoperators neutralisatie van nitroglycerine onderhouden mengtanks van deze explosieve stof door de na het proces resterende zuren te neutraliseren.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Resultaten van de analyse documenteren

  Het proces en de resultaten van de uitgevoerde monsteranalysen op papier of elektronische apparatuur documenteren.

 • Documentatie over de registratie van de partij opstellen

  Rapporten opstellen over de geschiedenis van geproduceerde partijen, rekening houdend met de onbewerkte gegevens en de uitgevoerde tests en met naleving van de GMP-voorschriften van elke partij producten.

 • Chemische monsters voorbereiden

  Specifieke monsters zoals gas-, vloeistof- of vaste monsters voorbereiden voor analyse, etikettering en bewaring volgens specificaties.

 • Vaten na een nitratieproces beheren

  Beheer de vaten door de resterende zuren van het nitrificatieproces te neutraliseren waarbij gebruik wordt gemaakt van warm water.

 • Chemische monsters testen

  Uitvoeren van de testprocedures op de reeds voorbereide chemische monsters, door gebruik te maken van de benodigde apparatuur en materialen. Het testen van chemische monsters omvat operaties zoals pipetteren of verdunningssystemen.

 • Nitroglycerinemengsel testen

  Het gewassen mengsel testen om te bepalen of het neutraal is geworden. Indien de chemische indicator (zoals de lakmoes) laat zien dat het mengsel niet neutraal is, moet het wassen opnieuw worden gestart.

 • Parameters van productieprocessen optimaliseren

  De parameters van het productieproces zoals debiet, temperatuur of druk optimaliseren en beheren.

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

  Maak gebruik van passende beschermingsmiddelen volgens opleiding, instructies en handleidingen. Controleer de beschermingsmiddelen en gebruik deze consequent.

 • Vaten met specifieke ingrediënten vullen

  Vul de tank met de nodige ingrediënten voor zuurneutralisatie die begint met warm water en stoom van de lucht en eindigt met natriumcarbonaat.

 • Chemicaliën overbrengen

  Het chemische mengsel overbrengen van de mengtank naar de opslagtank door de kleppen te bedienen.

 • Waswater laten aflopen

  Het waswater verwijderen door de afvoer open te zetten nadat het mengsel is bezonken.

 • Gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen

  De door de respectieve autoriteiten vastgestelde gezondheids- en veiligheidsnormen naleven.

Optionele kennis en vaardigheden

opslag van gevaarlijk afval agitatiemachines bedienen productieapparatuur voor explosieven bedienen testresultaten melden aan andere afdelingen explosieven apparatuur voor chemische analyse gebruiken natriumcarbonaat bereiden

Source: Sisyphus ODB