Beroep operator nitreerinstallatie

Operators nitreerinstallatie controleren en bedienen de apparatuur die chemische stoffen verwerkt voor de productie van explosieven. Zij zijn verantwoordelijk voor de opslag van het product in tanks.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Explosieven

  Gedrag van explosieven, pyrotechnische middelen en springtechnieken. Daaraan verbonden risico’s en wettelijke eisen.

Vaardigheden

 • Nitrator vullen

  Vullen van de nitrator met gemengde zuren of tolueenverbindingen en ervoor zorgen dat de soorten en hoeveelheden volgens de specificaties zijn.

 • Parameters van productieprocessen optimaliseren

  De parameters van het productieproces zoals debiet, temperatuur of druk optimaliseren en beheren.

 • Zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving

  Veiligheidsprogramma’s uitvoeren om te voldoen aan de nationale wet- en regelgeving. Ervoor zorgen dat de apparatuur en processen in overeenstemming zijn met de veiligheidsvoorschriften.

 • Agitatiemachines bedienen

  De agitatiemachine bedienen voor een uniforme schudding van de partij.

 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving

  Toezicht houden op de activiteiten en taken uitvoeren in overeenstemming met de normen voor milieubescherming en duurzaamheid, en deze aanpassen in geval van wijzigingen in de milieuwetgeving. Ervoor zorgen dat de processen in overeenstemming zijn met milieuvoorschriften en beste praktijken.

 • Chemische reactie reguleren

  Reguleren van de reactie door de stoom- en koelvloeistofkleppen zodanig af te stellen dat de reactie binnen de aangegeven grenzen voor explosiepreventie blijft.

 • Productieapparatuur voor explosieven bedienen

  Apparatuur bedienen die wordt gebruikt voor het mengen van chemische ingrediënten met als eindproduct explosieven zoals TNT, tetryl of nitroglycerine.

 • Documentatie over de registratie van de partij opstellen

  Rapporten opstellen over de geschiedenis van geproduceerde partijen, rekening houdend met de onbewerkte gegevens en de uitgevoerde tests en met naleving van de GMP-voorschriften van elke partij producten.

 • Chemicaliën overbrengen

  Het chemische mengsel overbrengen van de mengtank naar de opslagtank door de kleppen te bedienen.

Optionele kennis en vaardigheden

materialen voor productie testen opslag van gevaarlijk afval technische principes onderzoeken wiskunde assisteren bij wetenschappelijk onderzoek mechanica inspectie van chemische processen beheren

Source: Sisyphus ODB