Beroep diervoedingsdeskundige

Diervoedingsdeskundigen analyseren de voedingswaarde van diervoeders om voedingsadviezen te verstrekken aan personeel in de landbouw, de industrie, de zoölogische en publieke sector. Zij verrichten onderzoek naar evenwichtig samengestelde levensmiddelen en houden zich op de hoogte van de technische en wetenschappelijke ontwikkelingen op dit gebied.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Regelgeving voor hygiëne bij het voederen van dieren

  De voorschriften op grond waarvan exploitanten van diervoederbedrijven moeten voldoen aan de normen inzake hygiëne en traceerbaarheid en de registratie en erkenning van hun inrichtingen.

 • Ingrediënten van diervoeding

  De ingrediënten van diervoeding voor de bepaling van het door de Europese Unie vastgestelde maximumgehalte aan ongewenste stoffen (dat wil zeggen contaminanten) in grondstoffen om toxiciteit te voorkomen.

 • Laboratoriumgebaseerde wetenschappen

  Laboratoriumgebaseerde wetenschappen zoals biologie, chemie, natuurkunde, geïntegreerde wetenschap of geavanceerde laboratoriumwetenschap.

 • Voederadditieven

  De producten die worden gebruikt om de kwaliteit van het diervoeder en de kwaliteit van het voedsel dat deze dieren produceren of worden verwerkt, te verbeteren; of om de prestaties en gezondheid van dieren te verbeteren.

 • Besmettingsrisico’s bij kant-en-klare diervoeders

  Risico’s van besmetting en bederf met betrekking tot diervoeders. Preventie en reactie.

 • Kant-en-klare diervoeders

  Samenstelling, voedingsspecificaties en formules van diervoeders. Levensmiddelenadditieven, energiewaarden, voedingsbehoeften en aanvullende behoeften, afhankelijk van de verschillende soorten. De voedervoorschriften overeenkomstig de geldende wetgeving.

 • Voedingsmiddelenwetgeving

  Wetgeving met betrekking tot de levensmiddelen- en diervoederindustrie, omvattende de productie van levensmiddelen, hygiëne, veiligheid, grondstoffen, additieven, ggo’s, etikettering, milieu- en handelsregelgeving.

Vaardigheden

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

 • Diëten bij het voederen van dieren opstellen

  Opstellen van diëten en rantsoenen om de groei, voortplanting, gezondheid en/of prestaties van dieren te maximaliseren.

 • Omgaan met documentatie voor bereide diervoeders

  Registratie van de vereiste vervoersdocumenten voor bereide veevoeders. Registratie van diervoeders met medicinale werking.

 • Voedingswaarde van voeders evalueren

  De chemische waarde en voedingswaarde van voeding, voedingssupplementen, gras en voedergewassen voor dieren evalueren.

 • Milieuvriendelijk beleid volgen bij voedselverwerking

  Zorgen voor een milieuvriendelijk beleid wanneer ze met natuurlijke hulpbronnen zoals vlees, fruit en groenten werken. Dit betekent dat de middelen op de meest efficiënte en natuurvriendelijke manier worden ingezet en dat de druk op het ecosysteem tot een minimum wordt beperkt.

 • Zorgen dat er geen schadelijke effecten bij voedseladditieven optreden

  Ervoor zorgen dat de additieven voor diervoeding een wetenschappelijke beoordeling ondergaan om na te gaan of ze schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid van mens of dier of voor het milieu.

 • Technische details met klanten bespreken

  Communiceren met en ondersteunen van cliënten en dierenartsen in geval van problemen. Feedback geven aan de productie en het beheer.

 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

  Nationale, internationale en interne vereisten toepassen en volgen die worden vermeld in normen, voorschriften en andere specificaties met betrekking tot de productie van voedsel en dranken.

 • Voedingskenmerken van voedingsmiddelen beoordelen

  De voedingseigenschappen van voedsel voor menselijke consumptie beoordelen voor een beter en gezond voedingspatroon.

 • Bereide diervoeders ontwikkelen

  Innovatieve en doeltreffende diervoeders ontwikkelen.

 • Ontvangst van grondstoffen voor diervoeders beheren

  Zorgen voor de aankoop en ontvangst van grondstoffen, planning en uitvoering van de productie, alsmede het laden en verzenden van diervoeders.

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

 • Bijgewerkte professionele kennis onderhouden

  Regelmatig educatieve workshops bijwonen, professionele publicaties lezen en actief deelnemen aan beroepsverenigingen.

Optionele kennis en vaardigheden

effecten van pesticiden op voedingsgrondstoffen werkgerelateerde verslagen schrijven beschikken over computervaardigheden omgaan met collega’s omgaan met managers commerciële en technische zaken in vreemde talen communiceren betrouwbaar handelen hygiënische procedures volgen tijdens de voedselverwerking correcte etikettering van goederen waarborgen schriftelijke verslagen inzake werk analyseren

Source: Sisyphus ODB