Beroep digitaal kunstenaar

Digitale artiesten creëren kunst die digitale technologie hanteert als essentieel onderdeel van het creatieve proces. Digitale kunst wordt gewoonlijk gecreëerd door gebruik te maken van computers of meer gespecialiseerde digitale apparatuur. Het kan worden genoten met behulp van dezelfde instrumenten die via internet worden gedeeld of die worden gepresenteerd met behulp van meer traditionele media.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Kunstgeschiedenis

  De geschiedenis van kunst en kunstenaars, de artistieke trends in de loop der eeuwen en hun eigentijdse ontwikkelingen.

 • Intellectueeleigendomsrecht

  De regelgeving met betrekking tot de rechten die producten van het intellect beschermen tegen onrechtmatig gebruik.

 • Arbeidswetgeving

  Wetgeving, op nationaal of internationaal niveau, die de arbeidsvoorwaarden op verschillende terreinen regelt tussen de arbeidsmarktpartijen, zoals de overheid, de werknemers, de werkgevers en de vakbonden.

Vaardigheden

 • Ontwerpconcepten ontwikkelen

  Informatie zoeken om nieuwe ideeën en concepten voor het ontwerp van een specifieke productie te ontwikkelen. Scripts lezen en regisseurs en andere productiemedewerkers raadplegen om ontwerpconcepten te ontwikkelen en producties te plannen.

 • Omzetten in geanimeerde figuren

  Echte objecten omzetten in visuele animatie-elementen, met behulp van animatietechnieken zoals optisch scannen.

 • Artistiek werk in een context plaatsen

  Het in kaart brengen van invloeden en het plaatsen van uw werk binnen een specifieke trend die een artistiek, esthetisch of filosofisch karakter kan hebben. De ontwikkeling van artistieke trends analyseren, deskundigen in de sector raadplegen, evenementen bijwonen, enz.

 • Beschikken over computervaardigheden

  Op een efficiënte manier gebruiken van computers, IT-apparatuur en moderne technologie .

 • Gespecialiseerde ontwerpsoftware gebruiken

  Ontwikkelen van nieuwe ontwerpen met gespecialiseerde software.

 • Afbeeldingen maken met pen en papier

  Afbeeldingen met pen en papier maken en deze voorbereiden om te worden bewerkt, gescand, gekleurd, gestructureerd en digitaal geanimeerd.

 • Referentiemateriaal voor kunstwerken verzamelen

  Monsters verzamelen van de materialen die u denkt te gebruiken in het creatieproces, vooral als het gewenste kunstwerk de tussenkomst van gekwalificeerde werknemers of specifieke productieprocessen vereist.

 • Artistieke aanpak definiëren

  Uw eigen artistieke aanpak definiëren door uw vorige werk en expertise te analyseren, de componenten van uw creatieve signatuur te identificeren en aan de hand van deze verkenningen uw artistieke visie te beschrijven.

 • Ontwikkelingen in technologie die gebruikt wordt in het ontwerp opvolgen

  Recente ontwikkelingen op het gebied van technologie en materialen die in de sector van de podiumkunsten en events worden gebruikt in kaart te brengen en onderzoeken, teneinde een actuele technische achtergrond voor het persoonlijke ontwerp van het werk te creëren.

 • Digitale afbeeldingen creëren

  Het creëren en verwerken van tweedimensionale en driedimensionale digitale beelden met betrekking tot geanimeerde voorwerpen of het illustreren van een proces aan de hand van computeranimatie- of modelleringsprogramma’s.

 • Kunstwerken bespreken

  De aard en inhoud van een afgewerkt of te maken kunstwerk introduceren en bespreken met een publiek, kunstdirecteurs, uitgevers van catalogi, journalisten en andere belanghebbenden.

 • Animaties ontwikkelen

  Ontwerpen en ontwikkelen van visuele animaties met behulp van creativiteit en computervaardigheden. Objecten of figuren levensecht doen lijken door manipulatie van licht, kleur, textuur, schaduw en transparantie of door manipulatie van statische beelden om de illusie van beweging te geven.

Optionele kennis en vaardigheden

deelnemen aan artistieke bemiddelingsactiviteiten persoonlijke administratie bijhouden educatieve activiteiten rond kunst plannen conservatiebehoeften beoordelen tentoonstellingen presenteren onderwijsmiddelen ontwikkelen digitale kunst voor hoofdfoto voorbereiden onderwijsactiviteiten ontwikkelen artistieke projectbudgetten opstellen grafische 3d-computersoftware bedienen didactisch materiaal voor campagnes ontwerpen

Source: Sisyphus ODB