Beroep directeur beleggingsonderneming

Directeuren van beleggingsondernemingen organiseren de activiteiten en de personen die betrokken zijn bij de handel in effecten. Zij bedenken strategieën die gericht zijn op het vergroten van de efficiëntie van de handel in activa, met de nadruk op winstgevendheid. Zij kunnen cliënten ook adviseren over de juiste handel.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Risico-overdracht

  De financiële technieken die erop gericht zijn om financiële schade aan een bedrijf te voorkomen en die in plaats daarvan het bedrijf beschermen bij zijn activiteiten. Het gaat daarbij om de overdracht van verplichtingen en vorderingen aan derde partijen die voldoende financiële armslag hebben en zich specialiseren in het bundelen en beheren van schaalrisico’s.

 • Strategische planning

  De elementen die de basis en de kern van een organisatie bepalen, zoals haar opdracht, visie, waarden en doelstellingen.

 • Effecten

  De op financiële markten verhandelde financiële instrumenten die zowel het eigendomsrecht van de eigenaar als de verplichting tot betaling aan de emittent vertegenwoordigen. Het doel van effecten is het aantrekken van kapitaal en het afdekken van risico’s op de financiële markten.

 • Wetgeving inzake bescherming van activa

  De huidige wet- en regelgeving en gedragscodes op het gebied van de bescherming van particuliere en publiekrechtelijke activa.

Vaardigheden

 • Advies geven over financiële zaken

  Overleg plegen, advies uitbrengen en oplossingen voorstellen met betrekking tot financieel beheer, zoals het verwerven van nieuwe activa, het doen van investeringen en het toepassen van fiscale efficiëntiemethoden.

 • Risico’s van activa van klanten beoordelen

  De feitelijke en potentiële risico’s van de activa van uw klanten in kaart brengen, evalueren en vaststellen, rekening houdend met de vertrouwelijkheidsnormen.

 • Handelen in effecten

  Verhandelbare financiële producten zoals aandelen en schuldbewijzen kopen of verkopen voor eigen rekening of voor rekening van een particuliere klant, zakelijke klant of kredietinstelling.

 • Een team leiden

  Zorgen voor duidelijke en effectieve communicatiekanalen over alle afdelingen binnen de organisatie en ondersteunende functies heen, zowel intern als extern, zodat het team op de hoogte is van de normen en doelstellingen van de afdeling/bedrijfseenheid. De vereiste disciplinaire en klachtenprocedures toepassen om ervoor te zorgen dat een eerlijke en consistente aanpak van het beheer van prestaties consistent wordt bereikt. Assisteren in het wervingsproces en het managen, trainen en motiveren van medewerkers om hun potentieel te bereiken/te overtreffen met behulp van effectieve prestatiebeheertechnieken. Stimuleren en ontwikkelen van een teamethiek onder alle medewerkers.

 • Effectenhandel beheren

  Het administreren en controleren van de aan- en verkoop van verhandelbare financiële producten zoals aandelen en schuldbewijzen.

 • Advies geven over veiligheidsrisicobeheer

  Advies geven over veiligheidsrisicobeheer, preventiestrategieën en de implementatie ervan, zich bewust zijn van de verschillende soorten beveiligingsrisico's waarmee een specifieke organisatie wordt geconfronteerd.

 • Financiële formaliteiten uitleggen aan klanten

  Alle details van financiële producten in duidelijke woorden aan klanten toelichten, met inbegrip van financiële termen en alle kosten.

 • Geldzaken van klanten beheren

  De rekeningen van de cliënten betalen en ervoor zorgen dat alle andere financiële aangelegenheden naar behoren worden beheerd.

 • Effecten beheren

  De effecten beheren die eigendom zijn van het bedrijf of de organisatie, namelijk schuldpapier, aandelen en derivaten met als doel een zo groot mogelijke winst te behalen.

Optionele kennis en vaardigheden

economie bankactiviteiten afdekkingsstrategieën voor klanten implementeren bedrijfsinformatie interpreteren contacten onderhouden met aandeelhouders financiële engineering onderhandelen over de waarde van activa advies geven over socialezekerheidsvoorzieningen voorraadwaardering uitvoeren handelsrecht economische tendensen analyseren financiële markten financiële analyse

Source: Sisyphus ODB