Beroep directeur hogeronderwijsinstelling

Directeuren van hogeronderwijsinstellingen beheren de dagelijkse activiteiten van een instelling voor hoger onderwijs, zoals een hogeschool of een beroepsopleiding. Directeuren van hogeronderwijsinstellingen nemen besluiten over de toelating en zijn verantwoordelijk voor het voldoen aan de normen van het curriculum, die de academische ontwikkeling van de studenten bevorderen. Zij beheren het personeel, de begroting van de school, campusprogramma’s en houden toezicht op de communicatie tussen de afdelingen. Zij zorgen er ook voor dat de instelling voldoet aan de nationale opleidingsvereisten die bij wet zijn vastgesteld.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Onderwijswet

  Het gebied van wet- en regelgeving dat betrekking heeft op onderwijsbeleid en de mensen die in de sector werkzaam zijn in een (inter) nationale context, waaronder docenten, studenten en bestuurders.

 • Normen voor leerplannen

  Het overheidsbeleid inzake onderwijsleerplannen en de goedgekeurde leerplannen van specifieke onderwijsinstellingen.

 • Curriculumdoelstellingen

  De doelstellingen die worden vastgesteld in curricula en de vastgestelde leerresultaten.

Vaardigheden

 • Veiligheid van studenten garanderen

  Ervoor zorgen dat alle studenten onder het toezicht van een instructeur of van een andere persoon veilig zijn. De veiligheidsmaatregelen in de leersituatie volgen.

 • Rapporten presenteren

  Tonen van resultaten, statistieken en conclusies op een transparante en eenvoudige manier aan een publiek.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Helpen bij de organisatie van schoolevenementen

  Hulp bieden bij de planning en organisatie van schoolevenementen, zoals de open schooldag, een sportdag of een talentenjacht.

 • Contacten leggen met bestuursleden

  Verslag uitbrengen aan het management, de raad van bestuur en de comités van een organisatie.

 • Samenwerken met onderwijsdeskundigen

  Communiceren met leerkrachten of andere vakmensen in het onderwijs om behoeften en verbeterpunten in de onderwijsstelsels in kaart te brengen en een samenwerkingsrelatie tot stand te brengen.

 • Organisatorische beleidslijnen opstellen

  De implementatie van beleid ontwikkelen en monitoren met betrekking tot het documenteren en detailleren van de procedures voor de activiteiten van de organisatie in het licht van haar strategische planning.

 • Contacten onderhouden met pedagogische medewerkers

  Communiceren met onderwijsmanagement, zoals de schooldirecteur en bestuursleden, en met het onderwijsondersteuningsteam zoals de onderwijsassistent, schooladviseur of academisch adviseur over kwesties die betrekking hebben op het welzijn van de leerlingen.

 • Bestuursvergaderingen voorzitten

  De datum vaststellen, de agenda voorbereiden, ervoor zorgen dat het vereiste materiaal wordt geleverd en de vergaderingen van het besluitvormingsorgaan van een organisatie voorzitten.

 • Leidinggevende voorbeeldrol vervullen in een organisatie

  Zich gedragen op een manier waardoor medewerkers geïnspireerd worden om het voorbeeld van hun managers te volgen.

 • Toezicht houden op onderwijsontwikkelingen

  De veranderingen in het onderwijsbeleid, de methoden en het onderzoek volgen door relevante literatuur te evalueren en contact te onderhouden met ambtenaren en instellingen op het gebied van onderwijs.

 • Contacten onderhouden met educatieve medewerkers

  Met het schoolpersoneel zoals leraren, onderwijsassistenten, academische adviseurs en de directeur communiceren over kwesties met betrekking tot het welzijn van studenten. In de context van een universiteit samenwerken met het technische en onderzoekspersoneel om onderzoeksprojecten en cursusgerelateerde zaken te bespreken.

 • Personeelscapaciteit analyseren

  Evalueren en identificeren van personeelstekorten in kwantiteit, vaardigheden, prestatie-inkomsten en overschotten.

 • De organisatie vertegenwoordigen

  Optreden als vertegenwoordiger van de instelling, het bedrijf of de organisatie tegenover de buitenwereld.

 • Begroting van een school beheren

  Kostenraming en begrotingsplanning uitvoeren van een onderwijsinstelling of school. De begroting van de school en de kosten en uitgaven monitoren. Verslag uitbrengen over de begroting.

Optionele kennis en vaardigheden

strategieën voor groene ruimten onderwijsadministratie financieringsmethoden onderwijsprogramma’s promoten beoordelingsprocessen universiteitsprocedures toelatingen van studenten beheren arbeidswetgeving onderwijsbehoeften identificeren onderwijsprogramma’s evalueren capaciteitenniveau's van medewerkers beoordelen leerproblemen procedures in het hoger onderwijs contractenrecht leerplannen analyseren opleidingen promoten personeel aanwerven contracten beheren vakbondsregelgeving door de overheid gefinancierde programma’s beheren onderwijsprogramma's coördineren overheidsfinanciering aanvragen ruimtebenutting beheren een professioneel netwerk ontwikkelen

Source: Sisyphus ODB