Beroep dirigent koor

Dirigenten koor beheren verschillende aspecten van de vocale, en soms instrumentale, uitvoeringen van muziekgroepen, zoals koren, ensembles of zangverenigingen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Muziektheorie

  Het geheel van onderling samenhangende concepten die de theoretische achtergrond van muziek vormen.

 • Muziekliteratuur

  Literatuur over de muziektheorie, specifieke muziekstijlen, perioden, componisten en musici, of specifieke stukken. Hieronder vallen diverse materialen zoals magazines, bladen, boeken en academische literatuur.

 • Muziekgenres

  Verschillende muziekstijlen en -genres, waaronder blues, jazz, reggae, rock of indie.

Vaardigheden

 • Met solisten werken

  Communiceren met de solisten en concertmeesters ter voorbereiding van hun uitvoeringen.

 • Muziekpersoneel managen

  Toewijzen en beheren van taken van het personeel op gebieden zoals scoring, het organiseren, kopiëren van muziek en vocale coaching.

 • Muzikale ideeën ontwikkelen

  Muzikale concepten verkennen en ontwikkelen op basis van bronnen zoals verbeeldingskracht of omgevingsgeluiden.

 • Muziekpartituren lezen

  Lezen van de partituur tijdens repetities en live optredens.

 • Aspecten van een voorstelling overbrengen

  Lichaamsgebaren gebruiken om de muziek vorm te geven, met overbrenging van gewenst tempo, frasering, toon, kleur, toonhoogte, volume en andere aspecten van de live voorstelling.

 • Samenwerken met muziekbibliothecarissen

  Met muziekbibliothecarissen communiceren en samenwerken om te zorgen voor een permanente beschikbaarheid van de scores.

 • Muziekgroepen leiden

  Muziekgroepen, individuele muzikanten of complete orkesten leiden tijdens repetities en tijdens live- of studio-optreden, om de algehele tonale en harmonische balans, de dynamiek, het ritme en het tempo te verbeteren.

 • Gastsolisten dirigeren

  Gastsolisten dirigeren in aanvulling op een ensemble.

 • Componisten in dienst nemen

  Diensten van professionele componisten verrichten om de score voor een muziekstuk te schrijven.

 • Muziekartiesten selecteren

  Organiseren van audities en selecteren van uitvoerders voor muzikale optredens.

 • Fondsenwerving aansturen

  Fondsenwerving, sponsoring en promotionele activiteiten plannen en aansturen.

 • Muzikanten positioneren

  Positioneren van gekwalificeerde musici binnen muziekgroepen, orkesten of ensembles, om een juiste balans te vinden tussen instrumentale en vocale secties.

 • Muzikale optredens plannen

  Plannen van de repetities en de optredens met betrekking tot de muziek, het regelen van details zoals locaties, het selecteren van “accomanisets” en “instruments”.

 • Streven naar uitmuntendheid in muzikaal optreden

  Blijven inzetten om instrumentale of vocale prestaties te perfectioneren.

 • Muzikanten leiden

  Begeleiden van muzikanten tijdens repetities, live optredens of studio-opnamesessies.

 • Tournees van voorstellingen coördineren

  De planning opstellen voor een aantal data van een evenement, de tijdschema’s plannen, de organisatie van locaties, accommodaties en vervoer voor langere tournees.

 • Muziekpartituren bestuderen

  Partituren bestuderen en van verschillende interpretaties opstellen.

 • Zangers selecteren

  Selecteren van vocalisten en individuele zangers voor solo’s.

 • Met componisten werken

  Communiceren met componisten om verschillende interpretaties van hun werk te bespreken.

Optionele kennis en vaardigheden

culturele projecten principes voor bedrijfsbeheer culturele activiteiten ontwikkelen culturele evenementen festivals en tentoonstellingen organiseren kunsthistorische waarden

Source: Sisyphus ODB