Beroep dirigent

Dirigenten leiden muziekensembles, dirigeren hen tijdens repetities en helpen hen om op hun best te presteren. Zij kunnen werken met verschillende ensembles zoals koren en orkesten. Dirigenten passen het tempo (snelheid), het ritme, de dynamiek (luid of zacht) en de articulatie (legato of staccato) van de muziek aan met behulp van gebaren en soms dansend om de muzikanten te motiveren de muziek volgens het muziekblad te spelen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Muziekliteratuur

  Literatuur over de muziektheorie, specifieke muziekstijlen, perioden, componisten en musici, of specifieke stukken. Hieronder vallen diverse materialen zoals magazines, bladen, boeken en academische literatuur.

 • Muziektheorie

  Het geheel van onderling samenhangende concepten die de theoretische achtergrond van muziek vormen.

 • Muziekinstrumenten

  De diverse muziekinstrumenten, hun klankbereik en -kleur en mogelijke combinaties.

 • Link tussen dans- en muziekstijl

  De relatie van een uitgevoerde dansstijl met muziekstructuur en musici.

Vaardigheden

 • Gastsolisten dirigeren

  Gastsolisten dirigeren in aanvulling op een ensemble.

 • Muziekpartituren bestuderen

  Partituren bestuderen en van verschillende interpretaties opstellen.

 • Muziekcomposities transcriberen

  Muziekcomposities transcriberen om ze aan een bepaalde groep aan te passen of een bepaalde muzikale stijl te creëren.

 • Deelnemen aan muziekopnames in studio's

  Deelnemen aan opnamesessies in muziekstudio’s.

 • Muzikale optredens plannen

  Plannen van de repetities en de optredens met betrekking tot de muziek, het regelen van details zoals locaties, het selecteren van “accomanisets” en “instruments”.

 • Streven naar uitmuntendheid in muzikaal optreden

  Blijven inzetten om instrumentale of vocale prestaties te perfectioneren.

 • Met solisten werken

  Communiceren met de solisten en concertmeesters ter voorbereiding van hun uitvoeringen.

 • Muziekartiesten selecteren

  Organiseren van audities en selecteren van uitvoerders voor muzikale optredens.

 • Muziek voor een voorstelling selecteren

  Muziekstukken kiezen voor live-uitvoeringen. Rekening houden met factoren zoals de mogelijkheden van de muziekgroepen, de beschikbaarheid van partituren en de noodzaak van muzikale diversiteit.

 • Muziekpartituren schrijven

  Muziekpartituren schrijven voor orkesten, ensembles of individuele instrumentalisten met gebruik van kennis van de muziektheorie en de geschiedenis. Instrumentele en vocale vaardigheden toepassen.

 • Muziekgroepen leiden

  Muziekgroepen, individuele muzikanten of complete orkesten leiden tijdens repetities en tijdens live- of studio-optreden, om de algehele tonale en harmonische balans, de dynamiek, het ritme en het tempo te verbeteren.

 • Componisten in dienst nemen

  Diensten van professionele componisten verrichten om de score voor een muziekstuk te schrijven.

 • Eigenschappen van muziek identificeren

  De elementaire, structurele en stilistische kenmerken van muziek uit verschillende perioden en culturen identificeren.

 • Muziekpersoneel managen

  Toewijzen en beheren van taken van het personeel op gebieden zoals scoring, het organiseren, kopiëren van muziek en vocale coaching.

 • Samenwerken met muziekbibliothecarissen

  Met muziekbibliothecarissen communiceren en samenwerken om te zorgen voor een permanente beschikbaarheid van de scores.

 • Muziek studeren

  Originele muziekstukken bestuderen om vertrouwd te raken met de muziektheorie en -geschiedenis.

 • Muzikanten positioneren

  Positioneren van gekwalificeerde musici binnen muziekgroepen, orkesten of ensembles, om een juiste balans te vinden tussen instrumentale en vocale secties.

 • Tournees van voorstellingen coördineren

  De planning opstellen voor een aantal data van een evenement, de tijdschema’s plannen, de organisatie van locaties, accommodaties en vervoer voor langere tournees.

 • Muziek transponeren

  Muziek omzetten naar een alternatieve sleutel, met behoud van de oorspronkelijke toonstructuur.

 • Met componisten werken

  Communiceren met componisten om verschillende interpretaties van hun werk te bespreken.

 • Aspecten van een voorstelling overbrengen

  Lichaamsgebaren gebruiken om de muziek vorm te geven, met overbrenging van gewenst tempo, frasering, toon, kleur, toonhoogte, volume en andere aspecten van de live voorstelling.

Optionele kennis en vaardigheden

muzikale ideeën evalueren geschiedenis van muziekinstrumenten artistieke kwaliteit van een voorstelling beschermen kunstgeschiedenis artistieke processen duidelijk maken muziek componeren muziek orkestreren budgetten beheren muziekgenres zich specialiseren in een muziekgenre muziekinstrumenten bespelen solo muziek spelen contracten beheren muziekvormen creëren muziek selecteren

Source: Sisyphus ODB