Beroep dividendanalist

Dividendanalisten berekenen en verdelen dividenden en rentebaten van de inkomsten van een vennootschap naar een categorie van haar aandeelhouders. Zij beoordelen de bedrijfssystemen en -processen om de gebruikersbehoeften in kaart te brengen en passende oplossingen te bieden. Zij voeren ook dividendprognoses uit over de bedragen en de betalingsregelingen en wijzen op mogelijke risico’s, op basis van hun expertise op het gebied van financiële en marktprijzen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Beurs

  De markt waarop aandelen van naamloze vennootschappen worden uitgegeven en verhandeld.

 • Methoden voor waardebepaling van bedrijven

  De processen om de waarde van de activa van de onderneming en de waarde van de bedrijfsactiviteiten te taxeren, onder meer op basis van een op activa gebaseerde benadering, bedrijfsvergelijkingen en opbrengsten uit het verleden.

 • Financiële prognoses

  Het instrument dat in het kader van fiscaal financieel beheer wordt gebruikt voor het aangeven van trends in de inkomsten en voor schattingen van financiële omstandigheden.

 • Actuariële wetenschappen

  De regels voor het toepassen van wiskundige en statistische technieken om potentiële of bestaande risico's in diverse sectoren, zoals financiën of verzekeringen, te bepalen.

 • Financiële markten

  De financiële infrastructuur die het mogelijk maakt effecten te verhandelen die door ondernemingen en personen worden aangeboden, beheerst door de regelgeving.

Vaardigheden

 • Beurs volgen

  Dagelijks de aandelenmarkt en zijn trends observeren en analyseren om actuele informatie te verzamelen om beleggingsstrategieën te ontwikkelen.

 • Register van aandeelhouders bijhouden

  Een nauwkeurig register van aandeelhouders bijhouden en wijzigingen in het aandelenbezit van het bedrijf monitoren.

 • Financiële verslagen bijhouden

  Bijhouden en afronden van formele documenten die de financiële transacties van een bedrijf of project vertegenwoordigen.

 • Financiële marktontwikkelingen analyseren

  De tendensen van een financiële markt monitoren om in de loop van de tijd in een bepaalde richting te bewegen.

 • Contacten onderhouden met aandeelhouders

  Communiceren met de aandeelhouders en dienst doen als communicatiepunt met de aandeelhouders, teneinde een overzicht te geven van hun investeringen, hun rendement en de langetermijnplannen van de onderneming om de winstgevendheid te verhogen.

 • Dividenden berekenen

  De betalingen gemaakt door vennootschappen als uitkering van hun winst aan de aandeelhouders berekenen, om ervoor te zorgen dat de aandeelhouders het juiste bedrag in de juiste vorm ontvangen, hetgeen betekent monetaire uitbetalingen via deposito’s of via de uitgifte van nieuwe aandelen of de inkoop van aandelen.

 • Trends rond dividenden voorspellen

  Voorspellen van de uitbetalingen van bedrijven aan hun aandeelhouders op de lange termijn, rekening houdend met eerdere dividenden, de financiële gezondheid en stabiliteit van de onderneming, de trends op de aandelenmarkten en de reacties van de aandeelhouders op deze trends.

 • Financiële prestaties van een bedrijf analyseren

  Op basis van de jaarrekening, de financiële staten en de externe informatie van de markt, de prestaties van de onderneming in financiële aangelegenheden analyseren om vast te stellen welke acties zouden kunnen worden ondernomen om de winst te vergroten.

 • Financieel risico analyseren

  Risico's identificeren en analyseren die een financiële impact kunnen hebben op een organisatie of individu, zoals krediet- en marktrisico's, en oplossingen voorstellen om deze risico's te dekken.

 • Voorraadwaardering uitvoeren

  De waarde van de voorraad van een onderneming analyseren, berekenen en beoordelen. Wiskundige formules en logaritmen gebruiken om de waarde van de verschillende variabelen te bepalen.

Optionele kennis en vaardigheden

financiële transacties traceren jaarrekeningen interpreteren strategische bedrijfsbeslissingen nemen financiële jaarrekeningen financiële informatie samenvatten financiële risico’s beheren financiële informatie verzamelen businessplannen analyseren beleggingsportefeuilles controleren financiële audits uitvoeren moderne portefeuilletheorie ondersteuning geven bij financiële berekeningen financiële transacties verwerken financieel plan opstellen

Source: Sisyphus ODB