Beroep docent aardwetenschappen hoger onderwijs

Docenten op het gebied van de aardwetenschappen zijn docenten, docenten of docenten die les geven aan studenten die een diploma hoger middelbaar onderwijs hebben behaald op hun eigen gespecialiseerde studiegebied, aardwetenschappen, die overwegend academisch van aard is. Zij werken samen met hun universitaire onderzoeksassistenten en universitaire onderwijsassistenten bij het voorbereiden van colleges en examens, sorteren en examens, en leiden tot toetsings- en feedbacksessies voor de studenten. Zij voeren ook wetenschappelijk onderzoek uit op het gebied van de aardwetenschap, publiceren hun bevindingen en onderhouden contacten met andere universiteitsmedewerkers.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Curriculumdoelstellingen

  De doelstellingen die worden vastgesteld in curricula en de vastgestelde leerresultaten.

 • Geologie

  Vaste aarde, steensoorten, structuren en processen waarbij deze worden gewijzigd.

 • Meteorologie

  Het wetenschappelijke studiegebied waarin de atmosfeer, de atmosferische verschijnselen en de atmosferische effecten op ons weer worden onderzocht.

 • Astronomie

  Het gebied van de wetenschap dat onderzoek doet naar de fysica, de chemie en de ontwikkeling van hemellichamen zoals sterren, kometen en manen. Er wordt ook gekeken naar verschijnselen buiten de atmosfeer van de aarde, zoals zonnestormen, kosmische microgolfachtergrondstraling en gammastralen.

 • Oceanografie

  De wetenschappelijke discipline die oceaanverschijnselen bestudeert, zoals mariene organismen, platentektoniek en de geologie van de oceaanbodem.

 • Aardwetenschappen

  De wetenschap die wordt gebruikt bij het bestuderen van de planeet aarde, waaronder geologie, meteorologie, oceanografie en astronomie. Het omvat ook de samenstelling van de aarde, de aardstructuren en processen.

Vaardigheden

 • Cursusoverzicht ontwikkelen

  Onderzoeken en opstellen van een overzicht van de te volgen cursus en berekening van een tijdschema voor het instructieplan overeenkomstig de schoolvoorschriften en de leerdoelstellingen.

 • Ontwikkelingen op expertisegebied opvolgen

  Nieuw onderzoek, voorschriften en andere belangrijke ontwikkelingen volgen, al dan niet in verband met de arbeidsmarkt, die zich op het expertisegebied voordoen.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Constructieve kritiek geven

  Gefundeerde feedback geven door op een respectvolle, duidelijke en consistente wijze kritiek en lof te formuleren. Verwezenlijkingen en tekortkomingen onder de aandacht brengen en methoden voor formatieve beoordelingen implementeren om het werk te evalueren.

 • Onderwijsstrategieën toepassen

  Gebruik maken van verschillende benaderingen, leerstijlen en kanalen om studenten te instrueren, zoals het communiceren van inhoud in termen die zij begrijpen, het organiseren van gesprekken voor duidelijkheid en indien nodig het herhalen van argumenten. Gebruik een breed scala aan hulpmiddelen en methodologieën die zijn afgestemd op het klasseniveau, het niveau van de studenten, de doelstellingen en de prioriteiten.

 • Klassenmanagement uitvoeren

  Handhaven van discipline en betrokkenheid van de studenten tijdens het onderwijs.

 • Interculturele onderwijsstrategieën toepassen

  Ervoor zorgen dat de inhoud, methoden, materialen en de algemene leerervaring voor alle studenten niets of niemand uitsluit en rekening houdt met de verwachtingen en ervaringen van leerlingen met verschillende culturele achtergronden. Individuele en sociale stereotypen onderzoeken en cross-culturele onderwijsstrategieën ontwikkelen.

 • Contacten onderhouden met educatieve medewerkers

  Met het schoolpersoneel zoals leraren, onderwijsassistenten, academische adviseurs en de directeur communiceren over kwesties met betrekking tot het welzijn van studenten. In de context van een universiteit samenwerken met het technische en onderzoekspersoneel om onderzoeksprojecten en cursusgerelateerde zaken te bespreken.

 • Voorbeelden geven bij het leren

  Aan anderen voorbeelden van uw ervaring, vaardigheden en competenties geven die afgestemd zijn op een specifieke leerinhoud om studenten te helpen bij het leren.

 • Veiligheid van studenten garanderen

  Ervoor zorgen dat alle studenten onder het toezicht van een instructeur of van een andere persoon veilig zijn. De veiligheidsmaatregelen in de leersituatie volgen.

 • Studenten beoordelen

  De (academische) vooruitgang, prestaties, leerkennis en vaardigheden van de studenten evalueren door middel van opdrachten, tests en examens. Hun behoeften vaststellen en hun vooruitgang, sterke en zwakke punten volgen. Een afsluitende verklaring geven over de door de student bereikte doelstellingen.

 • Contacten onderhouden met pedagogische medewerkers

  Communiceren met onderwijsmanagement, zoals de schooldirecteur en bestuursleden, en met het onderwijsondersteuningsteam zoals de onderwijsassistent, schooladviseur of academisch adviseur over kwesties die betrekking hebben op het welzijn van de leerlingen.

 • Lesinhoud voorbereiden

  De in de klas te onderwijzen inhoud voorbereiden in overeenstemming met de doelstellingen van het curriculum door oefeningen op te stellen, actuele voorbeelden te zoeken, enz.

 • Studenten helpen met materiaal

  Bijstand verlenen aan studenten wanneer zij met (technische) apparatuur werken die wordt gebruikt in de praktijk, en indien nodig operationele problemen oplossen.

 • Geowetenschappen onderwijzen

  Studenten onderrichten in de theorie en praktijk van geowetenschappen of aardwetenschappen, en meer in het bijzonder in onderwerpen zoals geologie, meteorologie, oceanografie en astronomie.

 • Lesmateriaal opstellen

  Een syllabus schrijven, selecteren of aanbevelen voor studenten die voor de cursus zijn ingeschreven.

Optionele kennis en vaardigheden

studenten helpen bij hun proefschrift teamwork tussen studenten aanmoedigen geofysica klimatologie kwalitatief onderzoek uitvoeren universiteitsprocedures studenten bijstaan bij het leren ecologie academisch onderzoek publiceren bodemkunde beoordelingsprocessen deelnemen aan wetenschappelijke colloquia lesplannen ontwikkelen toezicht houden op onderwijsontwikkelingen kwantitatief onderzoek uitvoeren werken met elektronische leeromgevingen in een academisch comité zetelen promovendi begeleiden helpen bij de organisatie van schoolevenementen financieringsmethoden in lesmateriaal voorzien loopbaanbegeleiding bieden rapporten presenteren aanwezigheidslijsten bijhouden leerproblemen technische expertise leveren onderzoeksvoorstellen bespreken wetenschappelijk onderzoek uitvoeren wetenschappelijke onderzoeksmethodologie geografie toezien op onderwijzend personeel samenwerkingsrelaties aangaan middelen voor educatieve doeleinden beheren

Source: Sisyphus ODB