Beroep docent beeldende kunsten hoger onderwijs

Instructeurs van beeldende kunsten voor het opleiden van studenten in een specifieke theorie en, in de eerste plaats, op de praktijk gebaseerde schone kunsten op een gespecialiseerde kunstschool of in een conservatie op het niveau van het hoger onderwijs, met inbegrip van tekening, schilderij en beeldhousing. Zij geven een theoretische opleiding in dienst van de praktische vaardigheden en technieken die de leerlingen vervolgens moeten volgen in de schone kunsten. Instructeurs op het gebied van schone kunsten zien toe op de voortgang van de studenten, staan individueel bij wanneer dat nodig is, en evalueren hun kennis en prestaties op het gebied van schone kunsten door middel van, vaak praktische, opdrachten, tests en onderzoeken.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Kunstgeschiedenis

  De geschiedenis van kunst en kunstenaars, de artistieke trends in de loop der eeuwen en hun eigentijdse ontwikkelingen.

 • Curriculumdoelstellingen

  De doelstellingen die worden vastgesteld in curricula en de vastgestelde leerresultaten.

 • Beoordelingsprocessen

  Diverse technieken, theorieën en instrumenten voor de beoordeling van studenten, deelnemers aan programma's en werknemers. De diverse beoordelingsstrategieën, waaronder initiële, formatieve, summatieve beoordeling en zelfbeoordeling voor uiteenlopende doeleinden.

Vaardigheden

 • Ontwikkelingen op expertisegebied opvolgen

  Nieuw onderzoek, voorschriften en andere belangrijke ontwikkelingen volgen, al dan niet in verband met de arbeidsmarkt, die zich op het expertisegebied voordoen.

 • Artistieke materialen selecteren om kunstwerken te creëren

  Artistiek materiaal selecteren op basis van de sterkte, de kleur, de textuur, de balans, het gewicht, de omvang en andere kenmerken die de haalbaarheid van de artistieke creatie ten aanzien van de verwachte vorm, de kleur, enz., moeten garanderen, zelfs als het resultaat ervan kan variëren. Artistieke materialen zoals verf, inkt, waterverf, houtskool, olie of computersoftware kunnen net als afval, levende producten (fruit, enz.) en alle soorten materiaal, afhankelijk van het creatieve project, worden gebruikt.

 • Cursusoverzicht ontwikkelen

  Onderzoeken en opstellen van een overzicht van de te volgen cursus en berekening van een tijdschema voor het instructieplan overeenkomstig de schoolvoorschriften en de leerdoelstellingen.

 • Productie van handwerk leiden

  Patronen of sjablonen maken/voorbereiden om het handwerkproductieproces te begeleiden.

 • Onderwijsstrategieën toepassen

  Gebruik maken van verschillende benaderingen, leerstijlen en kanalen om studenten te instrueren, zoals het communiceren van inhoud in termen die zij begrijpen, het organiseren van gesprekken voor duidelijkheid en indien nodig het herhalen van argumenten. Gebruik een breed scala aan hulpmiddelen en methodologieën die zijn afgestemd op het klasseniveau, het niveau van de studenten, de doelstellingen en de prioriteiten.

 • Vooruitgang van leerlingen volgen

  De leervoortgang van studenten volgen en hun prestaties en behoeften beoordelen.

 • Klassenmanagement uitvoeren

  Handhaven van discipline en betrokkenheid van de studenten tijdens het onderwijs.

 • Interculturele onderwijsstrategieën toepassen

  Ervoor zorgen dat de inhoud, methoden, materialen en de algemene leerervaring voor alle studenten niets of niemand uitsluit en rekening houdt met de verwachtingen en ervaringen van leerlingen met verschillende culturele achtergronden. Individuele en sociale stereotypen onderzoeken en cross-culturele onderwijsstrategieën ontwikkelen.

 • Constructieve kritiek geven

  Gefundeerde feedback geven door op een respectvolle, duidelijke en consistente wijze kritiek en lof te formuleren. Verwezenlijkingen en tekortkomingen onder de aandacht brengen en methoden voor formatieve beoordelingen implementeren om het werk te evalueren.

 • Studentenrelaties beheren

  De betrekkingen tussen studenten onderling en tussen studenten en docenten beheren. Optreden als een rechtvaardige autoriteit en zorgen voor een klimaat van vertrouwen en stabiliteit.

 • Onderwerpen selecteren

  Onderwerpen selecteren op basis van persoonlijke of openbare belangen, of in opdracht van een uitgever of agent.

 • Principes van kunst aanleren

  Studenten instrueren in de theorie en de praktijk van de kunsten en ambachten en de beeldende kunst, ofwel recreatief, in het kader van hun algemene opleiding, of met als doel hen te helpen bij het uitbouwen van een toekomstige loopbaan op dit gebied. Onderricht geven in tekenen, schilderen, beeldhouwen en keramiek.

 • Prototypen van voorwerpen maken

  Het fabriceren en vervaardigen van prototypen of modellen van de te maken voorwerpen.

 • Conservatiebehoeften beoordelen

  De behoeften op het gebied van conservering/restauratie in verband met het huidige en geplande toekomstige gebruik beoordelen en inventariseren.

 • Studenten beoordelen

  De (academische) vooruitgang, prestaties, leerkennis en vaardigheden van de studenten evalueren door middel van opdrachten, tests en examens. Hun behoeften vaststellen en hun vooruitgang, sterke en zwakke punten volgen. Een afsluitende verklaring geven over de door de student bereikte doelstellingen.

 • Studenten helpen met materiaal

  Bijstand verlenen aan studenten wanneer zij met (technische) apparatuur werken die wordt gebruikt in de praktijk, en indien nodig operationele problemen oplossen.

 • Contacten onderhouden met pedagogische medewerkers

  Communiceren met onderwijsmanagement, zoals de schooldirecteur en bestuursleden, en met het onderwijsondersteuningsteam zoals de onderwijsassistent, schooladviseur of academisch adviseur over kwesties die betrekking hebben op het welzijn van de leerlingen.

 • Onderwijs aanpassen aan de capaciteiten van de student

  De leermoeilijkheden en de successen van studenten in kaart brengen. Onderwijs- en leerstrategieën selecteren die de individuele leerbehoeften en doelstellingen van leerlingen ondersteunen.

 • Lesinhoud voorbereiden

  De in de klas te onderwijzen inhoud voorbereiden in overeenstemming met de doelstellingen van het curriculum door oefeningen op te stellen, actuele voorbeelden te zoeken, enz.

 • Lesmateriaal opstellen

  Een syllabus schrijven, selecteren of aanbevelen voor studenten die voor de cursus zijn ingeschreven.

 • Veiligheid van studenten garanderen

  Ervoor zorgen dat alle studenten onder het toezicht van een instructeur of van een andere persoon veilig zijn. De veiligheidsmaatregelen in de leersituatie volgen.

 • Voorbeelden geven bij het leren

  Aan anderen voorbeelden van uw ervaring, vaardigheden en competenties geven die afgestemd zijn op een specifieke leerinhoud om studenten te helpen bij het leren.

Optionele kennis en vaardigheden

ergonomie wetgeving inzake auteursrecht helpen bij de organisatie van schoolevenementen digitale illustratietechnieken gebruiken aanwezigheidslijsten bijhouden middelen voor educatieve doeleinden beheren werken met elektronische leeromgevingen lesplannen ontwikkelen budgetten beheren in lesmateriaal voorzien verschillende keramische baktechnieken beheersen soorten pottenbakkersmateriaal loopbaanbegeleiding bieden tentoonstellingen presenteren schetsen maken grafisch ontwerp decors schilderen traditionele illustratietechnieken gebruiken referentiemateriaal voor kunstwerken verzamelen wetenschappelijke onderzoeksmethodologie principes van teamwerk teamwork tussen studenten aanmoedigen soorten verf keramiekovens gebruiken onderwijs aanpassen aan de arbeidsmarkt leerproblemen studenten bijstaan bij het leren genreschilderkunsttechnieken gebruiken studenten helpen bij hun proefschrift schildertechnieken gebruiken beeldhouwwerken maken

Source: Sisyphus ODB