Beroep docent economie hoger onderwijs

Docenten in de economie zijn docenten, assistent-docenten, docenten, colleges, docenten, mentoren die de studenten op hun eigen gespecialiseerde studiegebied instrueren, en economie. Zij ontwikkelen het curriculum, de voorbereiding van lessen (colleges, praktijklessen, seminars, opleidingen, enz.), het monitoren van de leerresultaten, het volgen van het studietraject van studenten. Zij voeren wetenschappelijk onderzoek uit in hun vakgebied en presenteren hun bevindingen op de conferenties en in publicaties. Zij zijn betrokken bij een aantal functies op het gebied van universitair beheer.

Docent economie hoger onderwijs: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Curriculumdoelstellingen

  De doelstellingen die worden vastgesteld in curricula en de vastgestelde leerresultaten.

 • Economie

  Economische beginselen en praktijken, financiële markten en grondstoffenmarkten, bankieren en de analyse van financiële gegevens.

 • Financiële wettelijke bepalingen

  Financiële regels en procedures die gelden voor een bepaalde locatie, waarvan de regelgevende instanties beslissen over de jurisdictie.

Vaardigheden

 • Economische principes onderwijzen

  Studenten onderwijzen in de theorie en praktijk van economie en economisch onderzoek, en meer specifiek in onderwerpen zoals productie, distributie, financiële markten, economische modellen, macro-economie en micro-economie.

 • Veiligheid van studenten garanderen

  Ervoor zorgen dat alle studenten onder het toezicht van een instructeur of van een andere persoon veilig zijn. De veiligheidsmaatregelen in de leersituatie volgen.

 • Lesmateriaal opstellen

  Een syllabus schrijven, selecteren of aanbevelen voor studenten die voor de cursus zijn ingeschreven.

 • Klassenmanagement uitvoeren

  Handhaven van discipline en betrokkenheid van de studenten tijdens het onderwijs.

 • Ontwikkelingen op expertisegebied opvolgen

  Nieuw onderzoek, voorschriften en andere belangrijke ontwikkelingen volgen, al dan niet in verband met de arbeidsmarkt, die zich op het expertisegebied voordoen.

 • Contacten onderhouden met pedagogische medewerkers

  Communiceren met onderwijsmanagement, zoals de schooldirecteur en bestuursleden, en met het onderwijsondersteuningsteam zoals de onderwijsassistent, schooladviseur of academisch adviseur over kwesties die betrekking hebben op het welzijn van de leerlingen.

 • Interculturele onderwijsstrategieën toepassen

  Ervoor zorgen dat de inhoud, methoden, materialen en de algemene leerervaring voor alle studenten niets of niemand uitsluit en rekening houdt met de verwachtingen en ervaringen van leerlingen met verschillende culturele achtergronden. Individuele en sociale stereotypen onderzoeken en cross-culturele onderwijsstrategieën ontwikkelen.

 • Cursusoverzicht ontwikkelen

  Onderzoeken en opstellen van een overzicht van de te volgen cursus en berekening van een tijdschema voor het instructieplan overeenkomstig de schoolvoorschriften en de leerdoelstellingen.

 • Studenten beoordelen

  De (academische) vooruitgang, prestaties, leerkennis en vaardigheden van de studenten evalueren door middel van opdrachten, tests en examens. Hun behoeften vaststellen en hun vooruitgang, sterke en zwakke punten volgen. Een afsluitende verklaring geven over de door de student bereikte doelstellingen.

 • Contacten onderhouden met educatieve medewerkers

  Met het schoolpersoneel zoals leraren, onderwijsassistenten, academische adviseurs en de directeur communiceren over kwesties met betrekking tot het welzijn van studenten. In de context van een universiteit samenwerken met het technische en onderzoekspersoneel om onderzoeksprojecten en cursusgerelateerde zaken te bespreken.

 • Lesinhoud voorbereiden

  De in de klas te onderwijzen inhoud voorbereiden in overeenstemming met de doelstellingen van het curriculum door oefeningen op te stellen, actuele voorbeelden te zoeken, enz.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Constructieve kritiek geven

  Gefundeerde feedback geven door op een respectvolle, duidelijke en consistente wijze kritiek en lof te formuleren. Verwezenlijkingen en tekortkomingen onder de aandacht brengen en methoden voor formatieve beoordelingen implementeren om het werk te evalueren.

 • Onderwijsstrategieën toepassen

  Gebruik maken van verschillende benaderingen, leerstijlen en kanalen om studenten te instrueren, zoals het communiceren van inhoud in termen die zij begrijpen, het organiseren van gesprekken voor duidelijkheid en indien nodig het herhalen van argumenten. Gebruik een breed scala aan hulpmiddelen en methodologieën die zijn afgestemd op het klasseniveau, het niveau van de studenten, de doelstellingen en de prioriteiten.

 • Voorbeelden geven bij het leren

  Aan anderen voorbeelden van uw ervaring, vaardigheden en competenties geven die afgestemd zijn op een specifieke leerinhoud om studenten te helpen bij het leren.

Optionele kennis en vaardigheden

universiteitsprocedures financieringsmethoden studenten bijstaan bij het leren studenten helpen met materiaal studenten helpen bij hun proefschrift promovendi begeleiden technische expertise leveren financiële markten kwantitatief onderzoek uitvoeren toezicht houden op onderwijsontwikkelingen toezien op onderwijzend personeel helpen bij de organisatie van schoolevenementen lesplannen ontwikkelen economische tendensen analyseren toezicht houden op de nationale economie marktanalyse deelnemen aan wetenschappelijke colloquia kwalitatief onderzoek uitvoeren beoordelingsprocessen academisch onderzoek publiceren werken met elektronische leeromgevingen middelen voor educatieve doeleinden beheren loopbaanbegeleiding bieden samenwerkingsrelaties aangaan in lesmateriaal voorzien wetenschappelijk onderzoek uitvoeren onderzoeksvoorstellen bespreken rapporten presenteren teamwork tussen studenten aanmoedigen wetenschappelijke onderzoeksmethodologie aanwezigheidslijsten bijhouden commercieel recht leerproblemen wiskunde statistiek in een academisch comité zetelen

Source: Sisyphus ODB