Beroep docent informatica hoger onderwijs

Docenten, docenten of docenten die een diploma hoger middelbaar onderwijs hebben behaald op hun eigen gespecialiseerde studiegebied, computerwetenschap, hebben een overwegend academisch diploma. Zij werken samen met hun universitaire onderzoeksassistenten en universitaire onderwijsassistenten voor het voorbereiden van colleges en examens, sorteren en examens, en leiden tot toetsings- en feedbacksessies voor de studenten. Zij voeren ook wetenschappelijk onderzoek uit op het gebied van computerwetenschap, publiceren hun bevindingen en onderhouden contacten met andere universiteitsmedewerkers.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • C++

  De technieken en beginselen van softwareontwikkeling zoals analyse, algoritmen, codering, testing en compiling van programmeerparadigma’s in C++

 • Ruby (computerprogrammering)

  De technieken en beginselen van de ontwikkeling van software, zoals analyses, algoritmen, het coderen, testen en samenstellen van programmeerparadigma’s in Ruby.

 • ABAP

  De technieken en beginselen van softwareontwikkeling zoals analyse, algoritmen, coderen, testen en samenstellen van programmeerparadigma’s in ABAP.

 • C#

  Technieken en beginselen van softwareontwikkeling, waaronder analyse, algoritmes, coderen, testen en ontwerpen van programmeerparadigma's in C#.

 • Assembly (computerprogrammering)

  Technieken en beginselen van softwareontwikkeling, waaronder analyse, algoritmes, coderen, testen en ontwerpen van programmeerparadigma's in Assembly.

 • ASP.NET

  Technieken en beginselen van softwareontwikkeling, waaronder analyse, algoritmes, coderen, testen en ontwerpen van programmeerparadigma's in ASP.NET.

 • SAS taal

  De technieken en beginselen van softwareontwikkeling, zoals analyses, algoritmen, en het coderen, testen en compileren van programmeermodellen in SAS.

 • Haskell

  De technieken en beginselen van softwareontwikkeling, zoals analyses, algoritmen, coderen, testen en compileren van programmeerparadigma’s in Haskell.

 • Adobe Illustrator

  Adobe Illustrator CC is een grafisch computerprogramma voor opmaak en vormgeving waarmee tweedimensionale raster- en vectorafbeeldingen kunnen worden vervaardigd. Het is ontwikkeld door softwarebedrijf Adobe.

 • Synfig

  Het computerprogramma Syngent is een grafische ICT-tool voor het digitaal bewerken en creëren van afbeeldingen en het genereren van 2D-raster- en 2D-vectorafbeeldingen. Het werd ontwikkeld door Robert Quattlebaum.

 • GIMP (grafische bewerkingssoftware)

  GIMP is een grafisch computerprogramma voor opmaak en vormgeving waarmee 2D raster- en 2D vectorafbeeldingen kunnen worden vervaardigd. Het is ontwikkeld door The GIMP Development Team.

 • Visual Basic

  De technieken en beginselen van softwareontwikkeling, zoals analyses, algoritmen, en het coderen, testen en compileren van programmeerparadigma's in Visual Basic.

 • SAP R3

  De technieken en beginselen van de ontwikkeling van software, zoals analyse, algoritmen, codering, testen en samenstellen van programmeringsmodellen in SAP R3.

 • Computerwetenschappen

  De wetenschappelijke en praktische studie die de grondslagen voor informatie en berekening behandelt, namelijk algoritmen, gegevensstructuren, programmering en gegevensarchitectuur. Het behandelt de uitvoerbaarheid, de structuur en de mechanisering van de methodische procedures die het verzamelen, verwerken en de toegang tot informatie beheren.

 • Swift (computerprogrammering)

  De technieken en beginselen van softwareontwikkeling zoals analyse, algoritmen, codering, testen en samenstellen van programmeringsmodellen in Swift.

 • Java (computerprogrammering)

  De technieken en beginselen van de ontwikkeling van software, zoals analyses, algoritmen, het coderen, testen en compileren van programmeerparadigma's in Java.

 • Microsoft Visio

  Het computerprogramma Microsoft Viso is een grafisch ICT-instrument dat de digitale bewerking en de samenstelling van grafieken mogelijk maakt om zowel 2D-raster- als 2D-vector-grafieken te genereren. Ontwikkeld door het softwarebedrijf Microsoft.

 • Smalltalk (computerprogrammering)

  Technieken en beginselen van softwareontwikkeling, waaronder analyse, algoritmes, coderen, testen en ontwerpen van programmeerparadigma's in Smalltalk.

 • Perl

  Technieken en beginselen van softwareontwikkeling, waaronder analyse, algoritmes, coderen, testen en ontwerpen van programmeerparadigma's in Perl.

 • OpenEdge Advanced Business Language

  Technieken en beginselen van softwareontwikkeling, waaronder analyse, algoritmes, coderen, testen en ontwerpen van programmeerparadigma's in OpenEdge Advanced Business Language.

 • Erlang

  De technieken en beginselen van de ontwikkeling van software, zoals analyses, algoritmen, het coderen, testen en compileren van programmeerparadigma’s in Erlang.

 • Python (computerprogrammering)

  De technieken en beginselen van softwareontwikkeling zoals analyse, algoritmen, codering, testen en samenstellen van programmeringsmodellen in Python.

 • Pascal (computerprogrammering)

  De technieken en beginselen van softwareontwikkeling zoals analyse, algoritmen, coderen, testen en samenstellen van programmeringsmodellen in Pascal.

 • MATLAB

  De technieken en beginselen van softwareontwikkeling zoals analyse, algoritmen, coderen, testen en samenstellen van programmeerparadigma’s in MATLAB.

 • Computertechnologie

  Computers, computernetwerken en andere informatietechnologieën en apparatuur die gegevens kunnen opslaan, ophalen, verzenden en manipuleren.

 • Computerprogrammering

  Technieken en beginselen van softwareontwikkeling, waaronder analyse, algoritmes, coderen, testen en ontwerpen van programmeerparadigma's (bijvoorbeeld objectgeorienteerd programmeren, functioneel programmeren) en programmeertalen.

 • Grafische bewerkingssoftware

  Het gebied van de grafische ICT-instrumenten die de digitale bewerking en de samenstelling van graphics mogelijk maakt, zoals GIMP, Adobe Photoshop en Adobe Illustrator, voor de ontwikkeling van zowel 2D-raster als 2D-vectoren.

 • Adobe Photoshop

  Het computerprogramma Adobe Photoshop is een grafisch ICT-instrument dat de digitale bewerking en samenstelling van afbeeldingen mogelijk maakt om zowel 2D-raster- als 2D-vector-afbeeldingen te genereren. Het wordt ontwikkeld door het softwarebedrijf Adobe.

 • Common Lisp

  De technieken en beginselen van de ontwikkeling van software, zoals analyses, algoritmen, en het coderen, testen en compileren van programmeerparadigma’s in Common Lisp.

 • ML (computerprogrammering)

  De technieken en beginselen van de ontwikkeling van software, zoals analyse, algoritmen, codering, testen en samenstellen van programmeringsmodellen in ML.

 • TypeScript

  De technieken en beginselen van de ontwikkeling van software, zoals analyse, algoritmen, codering, testen en compileren van programmeerparadigma’s in TypeScript.

 • APL

  Technieken en beginselen van softwareontwikkeling, waaronder analyse, algoritmes, coderen, testen en ontwerpen van programmeerparadigma's in APL.

 • VBScript

  De technieken en beginselen van softwareontwikkeling zoals analyse, algoritmen, coderen, testen en samenstellen van programmeringsmodellen in VBScript.

 • Microsoft Visual C++

  Het computerprogramma Visual C + + is een reeks softwareontwikkelingstools voor het schrijven van programma’s, zoals compiler, debugger, programmeereditor, code highlights, verpakt in een uniforme gebruikersinterface. Ontwikkeld door het softwarebedrijf Microsoft.

 • CoffeeScript

  De technieken en beginselen van de ontwikkeling van software, zoals analyse, algoritmen, codering, testen en samenstellen van programmeringsparadigma’s in CoffeeScript.

 • COBOL

  De technieken en beginselen van softwareontwikkeling zoals analyse, algoritmen, coderen, testen en samenstellen van programmeerparadigma’s in COBOL.

 • Groovy

  Technieken en beginselen van softwareontwikkeling, waaronder analyse, algoritmes, coderen, testen en ontwerpen van programmeerparadigma's in Groovy.

 • Prolog (computerprogrammering)

  Technieken en beginselen van softwareontwikkeling, waaronder analyse, algoritmes, coderen, testen en ontwerpen van programmeerparadigma's in Prolog.

 • Lisp

  De technieken en beginselen van de ontwikkeling van software, zoals analyses, algoritmen, en het coderen, testen en compileren van programmeerparadigma’s in Lisp.

 • Scala

  De technieken en beginselen van de ontwikkeling van software, zoals analyse, algoritmen, coderen, testen en compileren van programmeringsparadigma’s in Scala.

 • Curriculumdoelstellingen

  De doelstellingen die worden vastgesteld in curricula en de vastgestelde leerresultaten.

 • SketchBook Pro

  Het computerprogramma SketchBook Pro is een grafisch ICT-instrument dat digitale bewerking en de samenstelling van grafieken mogelijk maakt om zowel 2D-raster- als 2D-vector-grafieken te genereren. Ontwikkeld door het softwarebedrijf Autodesk.

 • Scratch (computerprogrammering)

  De technieken en beginselen van softwareontwikkeling zoals analyse, algoritmen, codering, testen en samenstellen van programmeringsmodellen in Scratch.

 • R

  Technieken en beginselen van softwareontwikkeling, waaronder analyse, algoritmes, coderen, testen en ontwerpen van programmeerparadigma's in R.

 • Objective-C

  De technieken en beginselen van de ontwikkeling van software, zoals analyse, algoritmen, codering, testen en compileren van programmeerparadigma’s in Objective-C.

Vaardigheden

 • Ontwikkelingen op expertisegebied opvolgen

  Nieuw onderzoek, voorschriften en andere belangrijke ontwikkelingen volgen, al dan niet in verband met de arbeidsmarkt, die zich op het expertisegebied voordoen.

 • Interculturele onderwijsstrategieën toepassen

  Ervoor zorgen dat de inhoud, methoden, materialen en de algemene leerervaring voor alle studenten niets of niemand uitsluit en rekening houdt met de verwachtingen en ervaringen van leerlingen met verschillende culturele achtergronden. Individuele en sociale stereotypen onderzoeken en cross-culturele onderwijsstrategieën ontwikkelen.

 • Constructieve kritiek geven

  Gefundeerde feedback geven door op een respectvolle, duidelijke en consistente wijze kritiek en lof te formuleren. Verwezenlijkingen en tekortkomingen onder de aandacht brengen en methoden voor formatieve beoordelingen implementeren om het werk te evalueren.

 • Cursusoverzicht ontwikkelen

  Onderzoeken en opstellen van een overzicht van de te volgen cursus en berekening van een tijdschema voor het instructieplan overeenkomstig de schoolvoorschriften en de leerdoelstellingen.

 • IT-instrumenten gebruiken

  Toepassing van computers, computernetwerken en andere informatietechnologieën en -apparatuur voor het opslaan, ophalen, verzenden en manipuleren van gegevens, in de context van een bedrijf of onderneming.

 • Contacten onderhouden met pedagogische medewerkers

  Communiceren met onderwijsmanagement, zoals de schooldirecteur en bestuursleden, en met het onderwijsondersteuningsteam zoals de onderwijsassistent, schooladviseur of academisch adviseur over kwesties die betrekking hebben op het welzijn van de leerlingen.

 • Onderwijsstrategieën toepassen

  Gebruik maken van verschillende benaderingen, leerstijlen en kanalen om studenten te instrueren, zoals het communiceren van inhoud in termen die zij begrijpen, het organiseren van gesprekken voor duidelijkheid en indien nodig het herhalen van argumenten. Gebruik een breed scala aan hulpmiddelen en methodologieën die zijn afgestemd op het klasseniveau, het niveau van de studenten, de doelstellingen en de prioriteiten.

 • Veiligheid van studenten garanderen

  Ervoor zorgen dat alle studenten onder het toezicht van een instructeur of van een andere persoon veilig zijn. De veiligheidsmaatregelen in de leersituatie volgen.

 • Lesmateriaal opstellen

  Een syllabus schrijven, selecteren of aanbevelen voor studenten die voor de cursus zijn ingeschreven.

 • Informatica onderwijzen

  Studenten onderrichten in de theorie en de praktijk van de computerwetenschappen, meer in het bijzonder in de ontwikkeling van software, programmeertalen, kunstmatige intelligentie en softwareveiligheid.

 • Contacten onderhouden met educatieve medewerkers

  Met het schoolpersoneel zoals leraren, onderwijsassistenten, academische adviseurs en de directeur communiceren over kwesties met betrekking tot het welzijn van studenten. In de context van een universiteit samenwerken met het technische en onderzoekspersoneel om onderzoeksprojecten en cursusgerelateerde zaken te bespreken.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Voorbeelden geven bij het leren

  Aan anderen voorbeelden van uw ervaring, vaardigheden en competenties geven die afgestemd zijn op een specifieke leerinhoud om studenten te helpen bij het leren.

 • Klassenmanagement uitvoeren

  Handhaven van discipline en betrokkenheid van de studenten tijdens het onderwijs.

 • Studenten helpen met materiaal

  Bijstand verlenen aan studenten wanneer zij met (technische) apparatuur werken die wordt gebruikt in de praktijk, en indien nodig operationele problemen oplossen.

 • Lesinhoud voorbereiden

  De in de klas te onderwijzen inhoud voorbereiden in overeenstemming met de doelstellingen van het curriculum door oefeningen op te stellen, actuele voorbeelden te zoeken, enz.

 • Studenten beoordelen

  De (academische) vooruitgang, prestaties, leerkennis en vaardigheden van de studenten evalueren door middel van opdrachten, tests en examens. Hun behoeften vaststellen en hun vooruitgang, sterke en zwakke punten volgen. Een afsluitende verklaring geven over de door de student bereikte doelstellingen.

Optionele kennis en vaardigheden

teamwork tussen studenten aanmoedigen studenten helpen bij hun proefschrift iteratieve ontwikkeling rapporten presenteren wetenschappelijk onderzoek uitvoeren ontwikkeling volgens spiraalmodel devops toezien op onderwijzend personeel leerproblemen principes van kunstmatige intelligentie beoordelingsprocessen ontwikkeling volgens watervalmethode incrementele ontwikkeling in een academisch comité zetelen ajax loopbaanbegeleiding bieden kwantitatief onderzoek uitvoeren php methodologieën voor softwareontwerp snelle applicatieontwikkeling kwalitatief onderzoek uitvoeren universiteitsprocedures digitale geletterdheid onderwijzen technische expertise leveren financieringsmethoden computergeschiedenis studenten bijstaan bij het leren toezicht houden op onderwijsontwikkelingen webprogrammering werken met elektronische leeromgevingen in lesmateriaal voorzien flexibele ontwikkeling ontwikkeling van prototypen lesplannen ontwikkelen deelnemen aan wetenschappelijke colloquia samenwerkingsrelaties aangaan wetenschappelijke onderzoeksmethodologie onderzoeksvoorstellen bespreken promovendi begeleiden helpen bij de organisatie van schoolevenementen ict-communicatieprotocollen aanwezigheidslijsten bijhouden javascript middelen voor educatieve doeleinden beheren unified modeling language

Source: Sisyphus ODB