Beroep docent muziek hoger onderwijs

Muziekinstructeurs onderwijs in een specifieke theorie en, in de eerste plaats, op de praktijk gebaseerde muziekcursussen op een gespecialiseerde muziekschool of conservator op het niveau van het hoger onderwijs, met inbegrip van muziekinstrumenten en vocale opleiding. Zij geven een theoretische opleiding in dienst van de praktische vaardigheden en technieken die de studenten vervolgens moeten volgen bij het uitzenden van muziek. De leraren in de muzieksector zien toe op de voortgang van de studenten, staan individueel bij wanneer dat nodig is, en evalueren hun kennis en prestaties van de muziekpraktijk door middel van opdrachten, tests en onderzoeken.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Muzieknotatie

  De systemen die worden gebruikt om muziek visueel weer te geven door middel van geschreven symbolen, met inbegrip van oude of moderne muzieksymbolen.

 • Curriculumdoelstellingen

  De doelstellingen die worden vastgesteld in curricula en de vastgestelde leerresultaten.

 • Muziekinstrumenten

  De diverse muziekinstrumenten, hun klankbereik en -kleur en mogelijke combinaties.

 • Muziektheorie

  Het geheel van onderling samenhangende concepten die de theoretische achtergrond van muziek vormen.

 • Muziekgenres

  Verschillende muziekstijlen en -genres, waaronder blues, jazz, reggae, rock of indie.

 • Beoordelingsprocessen

  Diverse technieken, theorieën en instrumenten voor de beoordeling van studenten, deelnemers aan programma's en werknemers. De diverse beoordelingsstrategieën, waaronder initiële, formatieve, summatieve beoordeling en zelfbeoordeling voor uiteenlopende doeleinden.

Vaardigheden

 • Onderwijsstrategieën toepassen

  Gebruik maken van verschillende benaderingen, leerstijlen en kanalen om studenten te instrueren, zoals het communiceren van inhoud in termen die zij begrijpen, het organiseren van gesprekken voor duidelijkheid en indien nodig het herhalen van argumenten. Gebruik een breed scala aan hulpmiddelen en methodologieën die zijn afgestemd op het klasseniveau, het niveau van de studenten, de doelstellingen en de prioriteiten.

 • Voorbeelden geven bij het leren

  Aan anderen voorbeelden van uw ervaring, vaardigheden en competenties geven die afgestemd zijn op een specifieke leerinhoud om studenten te helpen bij het leren.

 • Constructieve kritiek geven

  Gefundeerde feedback geven door op een respectvolle, duidelijke en consistente wijze kritiek en lof te formuleren. Verwezenlijkingen en tekortkomingen onder de aandacht brengen en methoden voor formatieve beoordelingen implementeren om het werk te evalueren.

 • Muziekinstrumenten bespelen

  Speciaal gebouwde of geïmproviseerde instrumenten gebruiken om muzikale geluiden te produceren.

 • Cursusoverzicht ontwikkelen

  Onderzoeken en opstellen van een overzicht van de te volgen cursus en berekening van een tijdschema voor het instructieplan overeenkomstig de schoolvoorschriften en de leerdoelstellingen.

 • Onderwijs aanpassen aan de capaciteiten van de student

  De leermoeilijkheden en de successen van studenten in kaart brengen. Onderwijs- en leerstrategieën selecteren die de individuele leerbehoeften en doelstellingen van leerlingen ondersteunen.

 • Veiligheid van studenten garanderen

  Ervoor zorgen dat alle studenten onder het toezicht van een instructeur of van een andere persoon veilig zijn. De veiligheidsmaatregelen in de leersituatie volgen.

 • Interculturele onderwijsstrategieën toepassen

  Ervoor zorgen dat de inhoud, methoden, materialen en de algemene leerervaring voor alle studenten niets of niemand uitsluit en rekening houdt met de verwachtingen en ervaringen van leerlingen met verschillende culturele achtergronden. Individuele en sociale stereotypen onderzoeken en cross-culturele onderwijsstrategieën ontwikkelen.

 • Studentenrelaties beheren

  De betrekkingen tussen studenten onderling en tussen studenten en docenten beheren. Optreden als een rechtvaardige autoriteit en zorgen voor een klimaat van vertrouwen en stabiliteit.

 • Lesinhoud voorbereiden

  De in de klas te onderwijzen inhoud voorbereiden in overeenstemming met de doelstellingen van het curriculum door oefeningen op te stellen, actuele voorbeelden te zoeken, enz.

 • Muziekpartituren lezen

  Lezen van de partituur tijdens repetities en live optredens.

 • Veilige werkomstandigheden in de podiumkunsten behouden

  De technische aspecten controleren van uw werkomgeving, kostuums, rekwisieten, enz. Verwijder potentiële gevaren in uw werkplek of voorstelling. Actief ingrijpen in geval van ongevallen of ziekte.

 • Lesmateriaal opstellen

  Een syllabus schrijven, selecteren of aanbevelen voor studenten die voor de cursus zijn ingeschreven.

 • Contacten onderhouden met pedagogische medewerkers

  Communiceren met onderwijsmanagement, zoals de schooldirecteur en bestuursleden, en met het onderwijsondersteuningsteam zoals de onderwijsassistent, schooladviseur of academisch adviseur over kwesties die betrekking hebben op het welzijn van de leerlingen.

 • Vooruitgang van leerlingen volgen

  De leervoortgang van studenten volgen en hun prestaties en behoeften beoordelen.

 • Muziekprincipes aanleren

  Studenten onderwijzen in de theorie en de praktijk op het gebied van muziek, hetzij in het kader van hun algemene opleiding, of om hen te helpen bij het nastreven van een toekomstige loopbaan op dit gebied. Correcties aanbieden tijdens cursussen, zoals de muziekgeschiedenis, het lezen van partituren en het spelen van een muziekinstrument (met inbegrip van stem) van specialisatie.

 • Technische basis inzake muziekinstrumenten tonen

  Een geschikte basis tonen voor de technische werkzaamheden en de terminologie van muziekinstrumenten zoals stem, piano, gitaar en percussie.

 • Studenten beoordelen

  De (academische) vooruitgang, prestaties, leerkennis en vaardigheden van de studenten evalueren door middel van opdrachten, tests en examens. Hun behoeften vaststellen en hun vooruitgang, sterke en zwakke punten volgen. Een afsluitende verklaring geven over de door de student bereikte doelstellingen.

 • Ontwikkelingen op expertisegebied opvolgen

  Nieuw onderzoek, voorschriften en andere belangrijke ontwikkelingen volgen, al dan niet in verband met de arbeidsmarkt, die zich op het expertisegebied voordoen.

Optionele kennis en vaardigheden

bewegingstechnieken leerproblemen samenwerken met muziekbibliothecarissen oefeningen voor artistieke prestaties uitvoeren helpen bij de organisatie van schoolevenementen werken met elektronische leeromgevingen lesplannen ontwikkelen muziek orkestreren een professioneel netwerk ontwikkelen loopbaanbegeleiding bieden geschiedenis van muziekinstrumenten muziekstructuren creëren studenten helpen met materiaal middelen voor educatieve doeleinden beheren muziekinstrumenten onderhouden principes van teamwerk onderwijs aanpassen aan de arbeidsmarkt in lesmateriaal voorzien studenten bijstaan bij het leren teamwork tussen studenten aanmoedigen muziekvormen creëren muziekevenementen organiseren klassenmanagement uitvoeren wetenschappelijke onderzoeksmethodologie muziekliteratuur muziek improviseren aanwezigheidslijsten bijhouden muziek transponeren studenten helpen bij hun proefschrift muziekgroepen leiden

Source: Sisyphus ODB