Beroep docent taalkunde hoger onderwijs

Taaldocenten zijn docenten, docenten of docenten die les geven aan studenten die een diploma hoger secundair onderwijs hebben behaald op hun eigen gespecialiseerde studie, linguistiek, die overwegend academisch van aard is. Zij werken samen met hun universitaire onderzoeksassistenten en universitaire onderwijsassistenten voor het voorbereiden van lezingen en examens, voor het sorteren van papiersoorten en examens en voor het leiden van de controle en het geven van feedback over de studenten. Zij voeren ook wetenschappelijk onderzoek uit op het gebied van hun taalkunde, publiceren hun bevindingen en onderhouden contacten met andere universiteitsmedewerkers.

Docent taalkunde hoger onderwijs: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Fonetiek

  De fysische eigenschappen van spraakgeluiden, zoals de wijze waarop ze worden voortgebracht, hun akoestische eigenschappen en hun neurofysiologische status.

 • Linguïstiek

  De wetenschappelijke studie van de taal en de drie aspecten daarvan, de vorm van de taal, de betekenis van de taal en de taal in context.

 • Forensische linguïstiek

  Het gebruik van talenkennis, methoden en inzichten om tijdens een strafrechtelijk onderzoek taalbewijzen te verstrekken.

 • Semantiek

  De tak van de taalkunde die betekenissen bestudeert; ze analyseert woorden, zinnen, tekens en symbolen en de relatie daartussen.

 • Spelling

  De regels inzake de wijze waarop woorden worden gespeld.

 • Grammatica

  De verzameling structurele regels betreffende de samenstelling van zinsdelen, zinnen en woorden in een bepaalde natuurlijke taal.

 • Curriculumdoelstellingen

  De doelstellingen die worden vastgesteld in curricula en de vastgestelde leerresultaten.

Vaardigheden

 • Lesmateriaal opstellen

  Een syllabus schrijven, selecteren of aanbevelen voor studenten die voor de cursus zijn ingeschreven.

 • Lesinhoud voorbereiden

  De in de klas te onderwijzen inhoud voorbereiden in overeenstemming met de doelstellingen van het curriculum door oefeningen op te stellen, actuele voorbeelden te zoeken, enz.

 • Voorbeelden geven bij het leren

  Aan anderen voorbeelden van uw ervaring, vaardigheden en competenties geven die afgestemd zijn op een specifieke leerinhoud om studenten te helpen bij het leren.

 • Linguïstiek onderwijzen

  Leerlingen onderwijzen in de theorie en de praktijk van de taalkunde, met name in de taaltypologie, taaltechnologie, cryptoanalyse, semiotiek, syntaxis, pragmatiek, fonetiek en morfologie.

 • Onderwijsstrategieën toepassen

  Gebruik maken van verschillende benaderingen, leerstijlen en kanalen om studenten te instrueren, zoals het communiceren van inhoud in termen die zij begrijpen, het organiseren van gesprekken voor duidelijkheid en indien nodig het herhalen van argumenten. Gebruik een breed scala aan hulpmiddelen en methodologieën die zijn afgestemd op het klasseniveau, het niveau van de studenten, de doelstellingen en de prioriteiten.

 • Interculturele onderwijsstrategieën toepassen

  Ervoor zorgen dat de inhoud, methoden, materialen en de algemene leerervaring voor alle studenten niets of niemand uitsluit en rekening houdt met de verwachtingen en ervaringen van leerlingen met verschillende culturele achtergronden. Individuele en sociale stereotypen onderzoeken en cross-culturele onderwijsstrategieën ontwikkelen.

 • Klassenmanagement uitvoeren

  Handhaven van discipline en betrokkenheid van de studenten tijdens het onderwijs.

 • Contacten onderhouden met pedagogische medewerkers

  Communiceren met onderwijsmanagement, zoals de schooldirecteur en bestuursleden, en met het onderwijsondersteuningsteam zoals de onderwijsassistent, schooladviseur of academisch adviseur over kwesties die betrekking hebben op het welzijn van de leerlingen.

 • Ontwikkelingen op expertisegebied opvolgen

  Nieuw onderzoek, voorschriften en andere belangrijke ontwikkelingen volgen, al dan niet in verband met de arbeidsmarkt, die zich op het expertisegebied voordoen.

 • Cursusoverzicht ontwikkelen

  Onderzoeken en opstellen van een overzicht van de te volgen cursus en berekening van een tijdschema voor het instructieplan overeenkomstig de schoolvoorschriften en de leerdoelstellingen.

 • Veiligheid van studenten garanderen

  Ervoor zorgen dat alle studenten onder het toezicht van een instructeur of van een andere persoon veilig zijn. De veiligheidsmaatregelen in de leersituatie volgen.

 • Studenten beoordelen

  De (academische) vooruitgang, prestaties, leerkennis en vaardigheden van de studenten evalueren door middel van opdrachten, tests en examens. Hun behoeften vaststellen en hun vooruitgang, sterke en zwakke punten volgen. Een afsluitende verklaring geven over de door de student bereikte doelstellingen.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Contacten onderhouden met educatieve medewerkers

  Met het schoolpersoneel zoals leraren, onderwijsassistenten, academische adviseurs en de directeur communiceren over kwesties met betrekking tot het welzijn van studenten. In de context van een universiteit samenwerken met het technische en onderzoekspersoneel om onderzoeksprojecten en cursusgerelateerde zaken te bespreken.

 • Constructieve kritiek geven

  Gefundeerde feedback geven door op een respectvolle, duidelijke en consistente wijze kritiek en lof te formuleren. Verwezenlijkingen en tekortkomingen onder de aandacht brengen en methoden voor formatieve beoordelingen implementeren om het werk te evalueren.

Optionele kennis en vaardigheden

wetenschappelijk onderzoek uitvoeren teamwork tussen studenten aanmoedigen leerproblemen deelnemen aan wetenschappelijke colloquia wetenschappelijke onderzoeksmethodologie culturele geschiedenis loopbaanbegeleiding bieden studenten bijstaan bij het leren toezicht houden op onderwijsontwikkelingen onderzoeksvoorstellen bespreken klassieke talen studenten helpen met materiaal technische expertise leveren kwalitatief onderzoek uitvoeren lesplannen ontwikkelen moderne talen toezien op onderwijzend personeel promovendi begeleiden in lesmateriaal voorzien rapporten presenteren aanwezigheidslijsten bijhouden taalverwerving bestuderen theoretische lexicografie taalonderwijsmethoden werken met elektronische leeromgevingen in een academisch comité zetelen academisch onderzoek publiceren studenten helpen bij hun proefschrift verschillende talen spreken samenwerkingsrelaties aangaan helpen bij de organisatie van schoolevenementen middelen voor educatieve doeleinden beheren beoordelingsprocessen universiteitsprocedures financieringsmethoden kwantitatief onderzoek uitvoeren

Source: Sisyphus ODB