Beroep drainagemedewerker

Drainagemedewerkers monteren en onderhouden drainage- en ontwateringssystemen. Ze leggen buizen of afvoerpijpen om de grond van een bepaalde structuur te drogen en zo het grondwater tegen te houden. Dit werk wordt meestal uitgevoerd onder trottoirs en in kelders.

Drainagemedewerker: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Gerelateerde beroepen tuinbouw, tuinieren

 • Bloembinder
 • Bloemschikker, bloemsierkunstenaar (excl. verkoop)
 • Greenkeeper golfbaan
 • Hulpkracht hovenier, groen, terreinverzorging
 • Kweker bloemen, planten, bloembollen
 • Landschapsarchitect
 • Medewerker kwekerij bloemen, planten, bloembollen
 • Medewerker plantsoenendienst, hoveniersbedrijf
 • Medewerker terreinverzorging sportvelden, tennisbanen
 • Meewerkend voorman kwekerij bloemen, planten, bloembollen
 • Meewerkend voorman plantsoenendienst, hoveniersbedrijf
 • Toezichthouder begraafplaats
 • Tuinarchitect
 • Tuinbouwkundige
 • Tuinman

Kennis

 • Soorten pijpleidingen

  Kennis hebben van verschillende soorten pijpleidingen en hun verschillende gebruiksmogelijkheden. Een onderscheid maken tussen pijpleidingen die worden gebruikt voor het vervoer van goederen over korte en lange afstanden, en inzicht hebben in hun respectieve voersystemen.

 • Mechanische systemen

  Mechanische systemen, met inbegrip van versnellingen, motoren, hydraulische en pneumatische systemen. Hun functies en mogelijke defecten.

 • Mechanica

  Theoretische en praktische toepassingen van de wetenschap die de actie van verplaatsingen en krachten op de fysieke lichamen bestudeert voor de ontwikkeling van machines en mechanische werktuigen.

Vaardigheden

 • Slijtage van pijpleidingen voorkomen

  De instandhouding van pijpleidingen verzekeren door een adequaat onderhoud van het systeem en de eigenschappen van de coating. Corrosie, lekken en andere problemen voorkomen.

 • Bouwmaterialen inspecteren

  Controleer de voorraden van de bouwmaterialen op schade, vocht, verlies of andere problemen voor het materiaal te gebruiken.

 • Veiligheidsuitrusting gebruiken tijdens bouwwerkzaamheden

  Gebruiken van elementen van beschermende kleding, zoals schoenen met stalen punt en een veiligheidsbril, om de kans op ongevallen in de bouw tot een minimum te beperken en om het risico op letsel bij een ongeval te beperken.

 • Afvoerpijpen controleren

  Zorg ervoor dat goten, rioolstelsels en andere voorzieningen voor het vervoer van water onderhouden worden en schoon zijn om een goede afwatering te waarborgen en schade aan de infrastructuur zoals wegen en spoorwegen te voorkomen.

 • Afvoersystemen op luchthavens functioneel houden

  Alle drainagesystemen in de functionele luchthaven, met name die van de start- en landingsbanen, functioneel houden. Gericht zijn op het voorkomen van de vorming van permanente waterbekkens, vijvers en plassen.

 • Zinkputten beheren

  Toezien op de correcte bediening van putten; ervoor zorgen dat de activiteiten voor het ophalen en verwijderen van de ongewenste vloeistof of de overmaat aan vloeistof soepel verlopen.

 • Pijpbekleding plaatsen

  Bekleding in een sleuf plaatsen om een pijp te stabiliseren als daarom verzocht wordt. Bekleding onder en rond de pijp leggen om de pijp te beschermen tegen milieu-invloeden.

 • Pijpleidingen schoonmaken

  Pijpleidingen schoonmaken door er water of andere stoffen door te pompen of de pijpleidingen manueel of met de geschikte machines te wassen.

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw in acht nemen

  De relevante gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw toepassen om ongevallen, verontreiniging en andere risico’s te voorkomen.

 • Gebreken in pijpleidingsinfrastructuur opsporen

  Het opsporen van tekortkomingen in de pijpleidinginfrastructuur tijdens de bouw of na het verstrijken van de tijd. Het opsporen van gebreken, zoals constructiedefecten, corrosie, grondbewegingen, per ongeluk aangebrachte hottaps en andere.

 • Pijpleidingen inspecteren

  Leidingen met productstromen bewandelen om schade of lekken vast te stellen; elektronische detectieapparatuur gebruiken en visuele inspecties uitvoeren.

 • Open afwateringssystemen aanleggen

  Afvoersystemen bouwen overeenkomstig de technische specificaties.

 • Draineerwerkzaamheden uitvoeren

  Het graven van sleuven en leggen van afvoer of goten om de overtollige vloeistof weg te leiden en verzakkingen of andere schade te vermijden.

 • Pompputten bedienen

  Bedienen van industriële putten die worden gebruikt om overtollige vloeistof zoals water of chemicaliën te verwijderen.

 • Geproduceerde pijpleidingonderdelen monteren

  Het samenvoegen van onderdelen en componenten gemaakt voor pijpleidingen in ondernemingen of vestigingen. Het aanleggen van pijpleidinginfrastructuren of het opnieuw monteren van delen die verwijderd waren voor reparatie. Lastoestellen en andere gereedschappen gebruiken bij de assemblage.

 • Rioleringen inspecteren

  Inspecteren van de riolering om explosieve gassen op te sporen met behulp van gasanalyse-apparatuur.

Optionele kennis en vaardigheden

pvc-buizen installeren bouwsites inspecteren pompen bedienen gps-systemen gebruiken activiteiten van pijpleidinginfrastructuur testen diverse soorten water analyseren systemen voor afwateringsputten installeren pijpleidingen transporteren tijdelijke infrastructuur op bouwsite opzetten ondergrondse gezondheids- en veiligheidsrisico's vacuüm ontwateringssystemen bedienen graafmachines bedienen graaftechnieken machinaal grond uitgraven soorten beddingmateriaal werken in een bouwteam pijpleidingen herstellen zorgen voor de naleving van de regelgeving inzake pijplijninfrastructuur meetinstrumenten gebruiken

Source: Sisyphus ODB