Beroep drilling engineer

Drilling engineers ontwikkelen en houden toezicht op het aanboren van gas- en oliebronnen. Zij helpen bij het ontwerpen, testen en creëren van putten en worden ingezet op het land of op offshoreplatforms. Drilling engineers werken samen met andere professionals uit de mijnbouw en houden toezicht op de voortgang van de boring en de veiligheid van het gebied.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Geologie

  Vaste aarde, steensoorten, structuren en processen waarbij deze worden gewijzigd.

Vaardigheden

 • Putonderhoud voorstellen

  Zorgen voor een passend onderhoud van boorinstallatie of boorlocatie na de ontdekking van problemen of risico’s.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Oliebronnen plannen

  Ontwikkelen van technische plannen en toezicht houden op de activiteiten die nodig zijn om met succes te kunnen boren.

 • Technische rapporten opstellen

  Technische verslagen opstellen waarin de resultaten en processen van wetenschappelijk of technisch onderzoek worden beschreven of de vooruitgang wordt beoordeeld. Deze verslagen helpen onderzoekers om recente bevindingen te actualiseren.

 • Problemen kritisch behandelen

  De sterke en zwakke punten in kaart brengen van verschillende abstracte, rationele concepten zoals vraagstukken, meningen en benaderingen met betrekking tot een specifieke problematische situatie om oplossingen en alternatieve methoden te formuleren om de situatie aan te pakken.

 • Boorcontracten beheren

  Het opstellen en beheren van boorcontracten tussen exploitanten van boormachines en boorcontractanten, waarin de aard, de duur, de vergoedingen en andere kenmerken van de samenwerking tussen de organisaties zijn gespecificeerd.

 • Boorprogramma's ontwerpen

  Booractiviteiten plannen; productiecapaciteit monitoren.

 • Toezicht houden op personeel

  Toezicht houden op de selectie, de opleiding, de prestaties en de motivatie van het personeel.

 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving

  Toezicht houden op de activiteiten en taken uitvoeren in overeenstemming met de normen voor milieubescherming en duurzaamheid, en deze aanpassen in geval van wijzigingen in de milieuwetgeving. Ervoor zorgen dat de processen in overeenstemming zijn met milieuvoorschriften en beste praktijken.

 • Leiding geven aan een boorteam

  De werkzaamheden van een boorteam coördineren en superviseren.

 • Samenwerken met gespecialiseerde aannemers voor boorputactiviteiten

  Zakelijke relaties tot stand brengen met gespecialiseerde contractanten en met leveranciers van goederen zoals cement- of boorvloeistoffen.

 • Putpaden ontwerpen

  Multilaterale en horizontale putpaden ontwerpen en berekenen.

 • Putkosten controleren

  Dagelijkse controle van de putkosten; vergelijking van de huidige putkosten met de uitgavenvoorstellen; ontwikkelen van kosteneffectieve maatregelen en strategieën.

 • Na proefboringen de natuurlijke omgeving herstellen

  Het terrein van het boren terugbrengen tot de natuurlijke toestand, indien er geen boorwerkzaamheden meer zullen plaatsvinden.

 • Putactiviteiten controleren

  Toezicht houden op de dagelijkse voortgang van de activiteiten.

 • Een computer gebruiken

  Gebruiken van computerapparatuur of digitale apparaten om de kwaliteitscontrole, het gegevensbeheer en de communicatie te vergemakkelijken. De instructies van een computerprogramma volgen, computerbestanden of documenten aanmaken.

 • Servicecontracten in de boorindustrie beheren

  Het oprichten en beheren van dienstverleningscontracten voor personen die werkzaam zijn in een boorbedrijf, met inbegrip van de aard, de duur, de vergoeding en andere kenmerken van de samenwerking tussen de organisatie en de persoon.

 • Informatiebladen inzake put opstellen

  Informatiebladen opstellen, met een lijst van alle relevante informatie over een put, inclusief locatie, geologische eigenschappen van de put, type hulpbronnen, temperaturen en verschillende analyses uitgezet tegen de diepte.

 • Veiligheid van oliebronnen controleren

  De veiligheid van een olieboorput op de boorinstallatie of boorlocatie inspecteren, veiligheidsproblemen of potentiële risico’s detecteren.

 • Boortechniek analyseren

  Relevante informatie verzamelen, technische analyses ter plaatse uitvoeren; rapporten opstellen en nodige maatregelen aanraden.

 • Apparatuur voor putmonden ontwerpen

  Ontwerpen en selecteren van putmondapparatuur. Rekening houden met de lokale geologie, het type grondstof en andere specifieke eigenschappen van de locatie en de kosten.

Optionele kennis en vaardigheden

rapporten presenteren

Source: Sisyphus ODB