Beroep e-learning developer

E-learning-ontwikkelaars ontwerpen en ontwikkelen eenvoudigere vormen van digitale leerinhoud, met inbegrip van referentiematerialen, slides, beoordelingen, puinders, interviewvideo’s en podcasts. Zij schrijven en leveren inhoud voor een applicatie voor computergebaseerd leren.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Schrijf- en presentatiehulpsoftware

  De software die voorziet in voorgeprogrammeerde elementen waarmee interactieve multimediatoepassingen kunnen worden ontwikkeld voor het bewerken, structureren en indelen van inhoud die bedoeld is voor publicatie.

 • Instructioneel ontwerpmodel

  De richtlijnen of strategieën voor het ontwerpen en ontwikkelen van instructies om ervoor te zorgen dat leerlingen de beoogde leerresultaten bereiken.

 • Systemen voor beheer van leeromgevingen

  Het e-learningplatform voor het opzetten, beheren, organiseren, rapporteren en uitvoeren van e-learningcursussen of opleidingsprogramma’s op het gebied van e-learning.

 • Leertechnologieën

  De technologieën en kanalen, met inbegrip van digitale, om het leren te bevorderen.

 • Publicatiestrategie

  De methoden, regels, media en tools voor het publiceren van inhoud uit inhoudbeheersystemen in afzonderlijke bronnen of cross-media.

 • Ontwikkelingsprocessen voor inhoud

  De gespecialiseerde technieken die worden gebruikt voor het ontwerpen, schrijven, compileren, bewerken en organiseren van digitale inhoud, zoals tekst, afbeeldingen en video's voor publicatiedoeleinden.

 • E-learning

  De strategieën en didactische leermethoden waarin voor de belangrijkste onderdelen ict-technologie wordt gebruikt.

 • Standaarden voor webgebaseerd online leren

  De standaarden en specificaties die worden gebruikt voor webgebaseerd online leren, zoals Sharable Content Object Reference Model (SCORM), die communicatie definiëren tussen client-side content en een hostsysteem dat wordt ondersteund door een systeem voor het beheer van leeromgevingen.

 • Infrastructuur voor e-learning-software

  De infrastructuureigenschappen en -specificaties die nodig zijn om de e-learningomgeving op te zetten waarmee het publiek leerervaringen kan opdoen.

Vaardigheden

 • Inhoud samenstellen

  Inhoud uit specifieke bronnen verkrijgen, selecteren en organiseren, overeenkomstig de vereisten van de outputmedia zoals drukwerk, onlinetoepassingen, platforms, websites en video’s.

 • Informatie structureren

  Organiseren van informatie met behulp van systematische methoden zoals mentale modellen en volgens bepaalde normen om de verwerking en het begrip van de informatie van de gebruiker met betrekking tot de specifieke eisen en kenmerken van de outputmedia te vergemakkelijken.

 • Projecten voor inhoudontwikkeling beheren

  Plannen en implementeren van de creatie, levering en het beheer van digitale of gedrukte inhoud, een systeem ontwikkelen dat het volledige redactionele inhoudsontwikkelings- en publicatieproces beschrijft en ICT-tools gebruiken om het proces te ondersteunen.

 • Kwaliteitsbewaking uitvoeren op inhoud

  De inhoud valideren door deze te beoordelen op formele en functionele kwaliteit, bruikbaarheid en toepasselijke normen.

 • Opleidingsbehoeften identificeren

  Opleidingsproblemen analyseren en de opleidingseisen vaststellen van een organisatie of van individuen, om deze te voorzien van instructies die zijn afgestemd op hun voorafgaande kennis, profiel, middelen en problemen.

 • Behoeften van ICT-gebruikers identificeren

  De behoeften en vereisten van ICT-gebruikers van een specifiek systeem bepalen door analytische methoden, zoals doelgroepanalyse, toe te passen.

 • SCORM-pakketten creëren

  Ontwikkelen van educatieve pakketten voor platformen voor e-leren met behulp van de SCORM-standaard (Sharable Content Object Reference Model — SCORM).

 • Digitale onderwijsmaterialen ontwikkelen

  Bronnen en instructiemateriaal (e-learning, educatief video- en audiomateriaal, educatieve prezi) ontwikkelen met behulp van digitale technologieën om inzicht en bewustzijn over te dragen en zo de expertise van de leerlingen te verbeteren.

 • Geschreven inhoud aanbieden

  Informatie schriftelijk meedelen via digitale of gedrukte media in overeenstemming met de behoeften van de doelgroep. De inhoud structureren volgens specificaties en normen. Grammatica- en spellingsregels toepassen

 • Multimedia-inhoud aanbieden

  Multimediamateriaal zoals schermafbeeldingen, afbeeldingen, diavoorstellingen, animaties en video's ontwikkelen om dit te gebruiken als inhoud die deel uitmaakt van een bredere informatieve context.

 • Webgebaseerde cursussen ontwerpen

  Webgebaseerde cursussen en instructiecursussen aanbieden aan de hand van dynamische en statische online-instrumenten om leerresultaten voor het publiek van de cursus mogelijk te maken. De hier gebruikte webtools kunnen betrekking hebben op het streamen van video- en audio-, live-internetuitzendingen, informatieportalen, chatrooms en mededelingenborden.

 • Metadata voor inhoudsgegevens beheren

  De methoden en procedures voor het beheer van inhoudsgegevens toepassen om concepten van metagegevens, zoals de datum van creatie, te definiëren en te gebruiken om inhoud zoals documenten, video- en audiobestanden, applicaties en beelden te beschrijven, te organiseren en te archiveren.

 • E-learningplannen ontwikkelen

  Een strategisch plan opstellen om de resultaten van de educatieve technologie binnen de organisatie en daarbuiten zo groot mogelijk te maken.

 • Inhoud naar uitvoermedia integreren

  Media- en tekstinhoud samenstellen en in online- en offline-systemen zoals websites, platforms, toepassingen en sociale media integreren voor publicatie en distributie.

Optionele kennis en vaardigheden

typen inhoud gebruiken php multimediasystemen gimp sass lams javascript taleo adobe photoshop sakai ajax leercurriculum plannen op de hoogte blijven van ontwikkelingen in het vakgebied ict-terminologie toepassen systeemcomponenten integreren jsss keuze van ict-oplossing optimaliseren synfig opmaaktaal gebruiken scripts creëren voor artistieke productie schoology sketchbook pro microsoft visio stijlbladtalen brightspace grafische bewerkingssoftware less moodle webprogrammering wiziq ict-softwarespecificaties css engrade adobe illustrator onlinetraining leveren litmos

Source: Sisyphus ODB