Beroep eBusiness-manager

EBusiness-managers stellen een elektronisch strategieplan voor de onlineverkoop van producten en diensten op en voeren dat uit. Zij verbeteren ook de data-integriteit, de plaatsing van onlinetools en de zichtbaarheid van het merk en monitoren de verkoop voor bedrijven die producten via het internet aan klanten verkopen. Zij werken samen met het marketing- en verkoopmanagementteam en gebruiken ICT-tools om de verkoopdoelstellingen te bereiken en accurate informatie en aanbiedingen te verstrekken aan zakenpartners.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • ICT-markt

  De processen, stakeholders en de dynamiek van de keten van goederen en diensten in de sector van de ICT-markt.

 • Bedrijfsstrategieconcepten

  De terminologie met betrekking tot het ontwerp en de implementatie van belangrijke trends en doelen die door de leidinggevenden van een organisatie worden gerealiseerd, met inachtneming van haar middelen, concurrentie en omgeving.

 • Marketing via mobiele apparaten

  Het onderzoek naar marketing waarbij mobiele apparaten als communicatiekanaal worden gebruikt. Deze benadering kan potentiële klanten gepersonaliseerde informatie bieden (gebruikmakend van locatie- of tijdcontext) die producten, diensten of ideeën promoot.

 • Verkoopstrategieën

  De principes betreffende klantgedrag en doelmarkten met als doel de verkoop van een product of een dienst te promoten.

 • Elektronische handelssystemen

  Digitale basisarchitectuur en commerciële transacties voor de handel in producten of diensten via internet, e-mail, mobiele toestellen, sociale media enz.

 • Technieken voor digitale marketing

  De op het web gebruikte marketingtechnieken om belanghebbenden, klanten en cliënten te bereiken en de binden.

 • Elektronische communicatie

  Datacommunicatie via digitale middelen zoals computers, telefoon of e-mail.

 • Business intelligence

  De instrumenten die worden gebruikt om grote hoeveelheden ruwe gegevens om te zetten in relevante en nuttige bedrijfsinformatie.

Vaardigheden

 • Zakelijke analyses uitvoeren

  De situatie van een zakelijke activiteit op zichzelf en in relatie tot het concurrerende bedrijfsdomein evalueren, onderzoek uitvoeren, gegevens in de context van de behoeften van de zakelijke activiteit plaatsen en gebieden voor opportuniteiten bepalen.

 • Bedrijfsbehoeften analyseren

  De behoeften en verwachtingen van klanten in verband met een product of dienst bestuderen om inconsistenties en mogelijke onenigheden van betrokken belanghebbenden te bepalen en op te lossen.

 • Marketingstrategieën implementeren

  Strategieën implementeren die gericht zijn op het promoten van een specifiek product of een specifieke dienst, met gebruikmaking van de ontwikkelde marketingstrategieën.

 • Kernprestatie-indicatoren volgen

  De kwantificeerbare maatregelen identificeren die een onderneming of bedrijfstak gebruikt om de prestaties te meten of te vergelijken wat betreft de verwezenlijking van hun operationele en strategische doelstellingen, aan de hand van vooraf vastgestelde prestatie-indicatoren.

 • Marketingstrategieën plannen

  De doelstelling van de marketingstrategie bepalen voor het vaststellen van het imago, het toepassen van een prijsstrategie of het vergroten van de bekendheid van het product. Benaderingen van marketingacties vaststellen om ervoor te zorgen dat de doelstellingen op efficiënte en op lange termijn worden verwezenlijkt.

 • Verkoopstrategieën ten uitvoer brengen

  Het plan uitvoeren om een concurrentievoordeel op de markt te behalen door het merk of product van het bedrijf te positioneren en door zich te richten op de juiste doelgroep om dit merk of product aan te verkopen.

 • Modellen voor bedrijfsprocessen creëren

  Formele en informele beschrijvingen van de bedrijfsprocessen en de organisatiestructuur ontwikkelen door gebruik te maken van bedrijfsmodellen, notaties en instrumenten.

 • Strategische planning implementeren

  Maatregelen nemen met betrekking tot de doelstellingen en procedures die op strategisch niveau zijn vastgesteld om middelen te mobiliseren en de vastgestelde strategieën voort te zetten.

 • Digitale marketingstrategieën plannen

  Ontwikkeling van digitale marketingstrategieën voor zowel vrijetijds- als zakelijke doeleinden, het creëren van websites en het omgaan met mobiele technologie en sociale netwerken.

 • Bedrijfsplannen voor onlineverkoop ontwikkelen

  Relevante informatie verzamelen en een goed gestructureerd document met het traject van een zakelijk project schrijven, dat is aangepast aan een online omgeving.

 • Technologiestrategie definiëren

  Een algemeen plan opstellen met doelstellingen, praktijken, beginselen en tactieken met betrekking tot het gebruik van technologieën binnen een organisatie en de middelen beschrijven om de doelstellingen te bereiken.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

Optionele kennis en vaardigheden

klantenoordelen analyseren marketingtechnieken voor merkidentiteit webanalyse ict-verkoopmethodologieën verschillende communicatiekanalen gebruiken verkoopargumenten vertrouwelijkheid van informatie publicatiestrategie strategisch planningsproces van een merk leiden strategische bedrijfsbeslissingen nemen strategieën voor klantengagement toepassen technieken voor het inventariseren van bedrijfsvereisten zoekmachineoptimalisatie uitvoeren communiceren met klanten modellering van bedrijfsprocessen zakenrelaties aangaan

Source: Sisyphus ODB