Beroep ecoloog

Ecologen voeren beoordelingen uit van de gezondheid en de verspreiding van organismen, namelijk mensen, planten en dieren, en de relatie tussen organismen en hun omgeving. Ecologen hebben doorgaans een specialisatiegebied, bijvoorbeeld zoet water, mariene gebieden, terrestrische gebieden, fauna en flora, in verband waarmee zij onderzoek verrichten en hun taken uitvoeren. 

Ecoloog: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Biologie

  Weefsels, cellen en functies van planten en dierlijke organismen en hun onderlinge afhankelijkheden en interacties met elkaar en de omgeving.

 • Milieuwetgeving

  Het milieubeleid en de milieuwetgeving die op een bepaald gebied van toepassing zijn.

 • Ecologie

  Het onderzoek naar de wisselwerking tussen organismen en hun relatie met de omgeving.

 • Taxonomie van organismen

  Wetenschap van de indeling van organismen.

Vaardigheden

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Ecologisch onderzoek uitvoeren

  Ecologisch en biologisch onderzoek verrichten op het gebied en onder gecontroleerde omstandigheden, met gebruikmaking van wetenschappelijke methoden en apparatuur.

 • Technieken gebruiken om een leefgebied in kaart te brengen

  Bemonsteringsstrategieën toepassen en gebruikmaken van een reeks technieken voor leefgebiedonderzoek, zoals geografische informatiesystemen (GIS), Global Positioning Systems (GPS), luchtfotografie, registraties en kaarten.

 • Leefgebieden beheren

  Creëren en beheren van natuurlijke leefgebieden.

 • Ecologisch veldonderzoek uitvoeren

  Veldonderzoeken uitvoeren om informatie te verzamelen over het aantal en de verspreiding van organismen.

 • Eigenschappen van planten identificeren

  Gewaskenmerken in kaart brengen en classificeren. Verschillende soorten gloeilampen kunnen herkennen aan de hand van de naam, de grootte, de veldmarkeringen en de voorraadmarkeringen

 • Bomen meten

  Alle relevante metingen van een boom uitvoeren: het gebruik van een clinometer om de hoogte te meten, band om de omtrek te meten en de metingen van boorpijpen en schors om het groeitempo te schatten.

 • Ecologische gegevens analyseren

  Het analyseren en interpreteren van ecologische en biologische gegevens met behulp van gespecialiseerde softwareprogramma’s.

Optionele kennis en vaardigheden

trainingen organiseren trainingsmateriaal creëren natuurlijke rijkdommen behouden milieubeleid opleidingen over milieuaangelegenheden geven communiceren in het engels op competent gebruiksniveau bosecologie mensen voorlichten over de natuur bioveiligheid principes voor bedrijfsbeheer gevolgen van werkzaamheden voor het milieu beheren budgetten beheren verschillende communicatiekanalen gebruiken aquatische ecologie milieugegevens analyseren moleculaire biologie chemie dierlijke biologie biologie van vissen trainingsplannen ontwikkelen voor outreach-programma's milieu-effecten van aquacultuuractiviteiten beoordelen milieubeleid ontwikkelen onlinetraining leveren waterkwaliteit controleren plantkunde milieu-inspecties uitvoeren anatomie van vissen strategieën voor aquacultuur ontwikkelen verschillende talen spreken aquatische habitats beheren besmettingen beoordelen werkplannen ontwikkelen om problemen op te lossen onderzoek uitvoeren over sterftecijfers van vissen milieubeheersystemen gebruiken advies geven over systemen voor milieurisicobeheer beheerplannen ontwikkelen om risico’s in aquacultuur te verminderen conflictbeheersing toepassen gevolgen voor het milieu beoordelen opleidingsbehoeften identificeren milieubewustzijn promoten milieubeheerplannen van boerderijen controleren ter plaatse bij aquacultuurvoorzieningen opleidingen geven zorgen voor de veiligheid van bedreigde soorten en beschermde gebieden zorgen voor naleving van de milieuwetgeving aquatische productieomgevingen controleren

Source: Sisyphus ODB