Beroep economisch journalist

Economische journalisten doen onderzoek naar en schrijven artikels over economie en economische gebeurtenissen voor kranten, tijdschriften, televisie en andere media. Zij nemen interviews af en wonen evenementen bij.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Spelling

  De regels inzake de wijze waarop woorden worden gespeld.

 • Redactionele normen

  Richtsnoeren voor het omgaan met, en het brengen van nieuws over privacy, kinderen en de dood op basis van onpartijdigheid en andere normen.

 • Grammatica

  De verzameling structurele regels betreffende de samenstelling van zinsdelen, zinnen en woorden in een bepaalde natuurlijke taal.

 • Economie

  Economische beginselen en praktijken, financiële markten en grondstoffenmarkten, bankieren en de analyse van financiële gegevens.

 • Schrijftechnieken

  De verschillende technieken om een verhaal te schrijven, zoals de beschrijvende, overtuigende, eerste persoon enzovoort.

 • Gesprekstechnieken

  Technieken om mensen informatie te laten verstrekken door hen op de juiste manier de juiste vragen te stellen en hen op hun gemak te stellen.

 • Wetgeving inzake auteursrecht

  Wetgeving die de bescherming van de rechten van de oorspronkelijke auteurs op hun werk beschrijft, en die de wijze beschrijft waarop anderen gebruik kunnen maken van deze werken.

 • Retoriek

  De kunst van betogen dat gericht is op het verbeteren van het vermogen van schrijvers en sprekers om hun publiek op de hoogte te stellen, over te halen of te motiveren.

Vaardigheden

 • Grammatica- en spellingsregels toepassen

  De regels voor spelling en grammatica toepassen en ervoor zorgen dat er consistentie is in de teksten.

 • Een professioneel netwerk ontwikkelen

  Mensen in een professionele context bereiken en ontmoeten. Raakvlakken zoeken en uw contacten gebruiken in het belang van beide partijen. De mensen in uw persoonlijke professionele netwerk volgen en op de hoogte blijven van hun activiteiten.

 • Teksten evalueren naar aanleiding van feedback

  Werk bewerken en aanpassen naar aanleiding van opmerkingen van collega’s en uitgevers.

 • Tegen een deadline schrijven

  Strakke deadlines plannen en respecteren, vooral voor theater-, scherm- en radioprojecten.

 • Personen interviewen

  Mensen interviewen in verschillende omstandigheden.

 • Ethische gedragscode van journalisten volgen

  De ethische gedragscode van journalisten volgen, bijvoorbeeld vrijheid van meningsuiting, recht op weerwoord en objectiviteit.

 • Contacten leggen om de nieuwsstroom op peil te houden

  Contacten leggen om de nieuwsstroom op peil te houden, bijvoorbeeld politie en hulpdiensten, gemeenteraad, gemeenschapsgroepen, gezondheidstrusts, persvoorlichters van verschillende organisaties, het grote publiek, enz.

 • Nieuws volgen

  De actualiteit volgen in de politiek, economie, social communities, culturele sectoren, internationaal en in de sport.

 • Onderwerpen bestuderen

  Doeltreffend onderzoek verrichten naar relevante onderwerpen om voor verschillende doelgroepen beknopte informatie te kunnen verstrekken. Het onderzoek kan betrekking hebben op boeken, tijdschriften, internet en/of mondelinge besprekingen met goed geïnformeerde personen.

 • Deelnemen aan redactievergaderingen

  Deel nemen aan vergaderingen met collega-redacteurs en journalisten om mogelijke onderwerpen te bespreken en de taken en werklast te verdelen.

 • Informatiebronnen raadplegen

  Relevante informatiebronnen raadplegen om inspiratie op te doen, meer te leren over bepaalde onderwerpen en achtergrondinformatie te verkrijgen.

 • Op de hoogte blijven van sociale media

  Rekening houden met de trends en mensen op sociale media zoals Facebook, Twitter en Instagram.

 • Specifieke schrijftechnieken gebruiken

  Schrijftechnieken gebruiken afhankelijk van het soort medium, het genre en het verhaal.

Optionele kennis en vaardigheden

vakbeurzen bijwonen financiële marktontwikkelingen analyseren instructies van de regisseur ter plaatse volgen presenteren tijdens live-uitzendingen geschreven inhoud aanbieden persoonlijke financiën beheren vraaggesprekken documenteren mediawet audiobewerkingssoftware vragen stellen op evenementen krantenkoppen schrijven ict-softwarespecificaties beurs financiële wettelijke bepalingen onderschriften schrijven beeldbewerking uitvoeren telefonisch communiceren aanpassen aan veranderende situaties artikelen herschrijven desktoppublishing tekst proeflezen belastingwetgeving desktoppublishingtechnieken toepassen multimediasystemen opgenomen geluid bewerken video's bewerken eigen teksten promoten zich aanpassen aan het type media ondernemingsrecht juistheid van informatie controleren negatieven bewerken literatuuradministratie beheren online nieuwsinhoud creëren foto's bewerken digitale bewegende beelden bewerken uitspraaktechnieken

Source: Sisyphus ODB