Beroep eindredacteur

Eindredacteuren gaan na of een tekst aangenaam is om te lezen. Zij zorgen ervoor dat een tekst geen grammaticale en spelfouten bevat. Eindredacteuren lezen en reviseren materiaal voor boeken, tijdschriften, magazines en andere media.

Eindredacteur: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Typografie

  De procedure van het ordenen van geschreven teksten voor drukprocessen.

 • Spelling

  De regels inzake de wijze waarop woorden worden gespeld.

 • Grammatica

  De verzameling structurele regels betreffende de samenstelling van zinsdelen, zinnen en woorden in een bepaalde natuurlijke taal.

 • Wetgeving inzake auteursrecht

  Wetgeving die de bescherming van de rechten van de oorspronkelijke auteurs op hun werk beschrijft, en die de wijze beschrijft waarop anderen gebruik kunnen maken van deze werken.

 • Schrijftechnieken

  De verschillende technieken om een verhaal te schrijven, zoals de beschrijvende, overtuigende, eerste persoon enzovoort.

Vaardigheden

 • Werkschema's volgen

  De opeenvolging van activiteiten beheren om binnen de overeengekomen termijnen voltooid werk af te leveren door een werkschema te volgen.

 • Woordenboeken gebruiken

  Glossaria en woordenboeken gebruiken om te zoeken naar de betekenis, de spelling en synoniemen van woorden.

 • Wijzigingen suggereren

  Aan auteurs aanpassingen en wijzigingen in manuscripten voorstellen om het manuscript aantrekkelijker te maken voor het doelpubliek.

 • Briefings volgen

  De vereisten en verwachtingen interpreteren en daaraan beantwoorden, zoals besproken en overeengekomen met de klanten.

 • Wijzigingen bijhouden bij tekstbewerking

  Wijzigingen bijhouden bij het bewerken van (digitale) teksten, zoals grammatica- en spellingcorrecties, elementtoevoegingen en andere wijzigingen.

 • Grammatica- en spellingsregels toepassen

  De regels voor spelling en grammatica toepassen en ervoor zorgen dat er consistentie is in de teksten.

 • Overleggen met de redacteur

  De redacteur van een boek, maandblad, tijdschrift of andere publicaties over verwachtingen, vereisten en vorderingen raadplegen.

Optionele kennis en vaardigheden

artikelen lezen desktoppublishing artikelen herschrijven redactionele normen manuscripten lezen informatiebronnen raadplegen zich aanpassen aan creatieve eisen van artiesten krantenkoppen schrijven ethische gedragscode van journalisten volgen manuscripten herschrijven kantoorsoftware literatuur desktoppublishingtechnieken toepassen tekst proeflezen

Source: Sisyphus ODB