Beroep elektronica-ingenieur

Elektronica-ingenieurs onderzoeken, ontwerpen en ontwikkelen elektronische systemen zoals circuits, halfgeleiderelementen en apparatuur, die elektriciteit gebruiken als energiebron. Zij werken met condensatoren, transistors, diodes of weerstanden om elektronische circuits en gebruikstoepassingen te creëren op gebieden zoals telecommunicatie, akoestiek, instrumenten en controle.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Testprocedures voor elektronica

  Testprotocollen die een verscheidenheid aan analyses van elektronische systemen, producten en componenten mogelijk maken. Bij deze tests worden elektrische eigenschappen, zoals spanning, stroomsterkte, weerstand, capaciteit en zelfinductie getest, evenals specifieke elektronische componenten, zoals de elektronenbuizen, halfgeleiders, geïntegreerde schakelingen en batterijen. Deze tests omvatten visuele inspectie, prestatietests, omgevingstests en veiligheidstests.

 • Elektronica

  De werking van elektronische printplaten, processoren, chips en hardware en software van computers, met inbegrip van programmering en toepassingen. Deze kennis moet worden toegepast om ervoor te zorgen dat de elektronische apparatuur probleemloos functioneert.

 • Bedreigingen voor het milieu

  De bedreigingen voor het milieu die verband houden met biologische, chemische, nucleaire, radiologische en fysieke gevaren.

 • Soorten elektronica

  De verschillende categorieën elektronica, waaronder consumentenelektronica, medische apparatuur, micro-elektronica, computers, informatie- en communicatieapparatuur en meetapparatuur.

 • Elektrische testmethoden

  Testprocedures uitgevoerd op elektrische apparatuur en machines om de prestaties en kwaliteit van de elektrische apparatuur en de naleving van de specificaties te controleren. Tijdens deze tests worden met behulp van elektrische meetapparatuur zoals multimeters, oscilloscopen en voltmeters elektrische eigenschappen zoals spanning, stroom, weerstand, capaciteit en inductie gemeten.

 • Mechanica

  Theoretische en praktische toepassingen van de wetenschap die de actie van verplaatsingen en krachten op de fysieke lichamen bestudeert voor de ontwikkeling van machines en mechanische werktuigen.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • Milieuwetgeving

  Het milieubeleid en de milieuwetgeving die op een bepaald gebied van toepassing zijn.

 • Tekeningen ontwerpen

  Beschikken over inzicht in ontwerptekeningen van producten, instrumenten en technische systemen.

 • Natuurkunde

  De natuurwetenschap wat betreft de studie van materiaal, beweging, energie, krachten en aanverwante begrippen.

 • Wiskunde

  Wiskunde is de studie van onder meer grootheden, structuur, ruimte en verandering. Daarbij worden patronen beschreven en op basis daarvan nieuwe hypothesen geformuleerd. Wiskundigen proberen de juistheid of onjuistheid van deze hypothesen aan te tonen. Er zijn vele takken van wiskunde, waarvan sommige op grote schaal worden gebruikt voor praktische toepassingen.

 • Elektriciteit

  Inzicht hebben in de principes van elektriciteit en elektrische stroomkringen en de daaraan verbonden risico’s.

 • Beginselen van elektriciteit

  Elektriciteit ontstaat wanneer elektrische stroom door een geleider loopt. Daarbij bewegen vrije elektronen zich tussen atomen. Materialen geleiden beter naarmate er meer vrije elektronen in aanwezig zijn. De drie belangrijkste grootheden van elektriciteit zijn spanning (uitgedrukt in volt), stroom (in ampère) en weerstand (in ohm).

Vaardigheden

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Elektronische testprocedures ontwikkelen

  Testprotocollen ontwikkelen om verschillende analyses van elektronische systemen, producten en componenten mogelijk te maken.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Technische rapporten schrijven

  Technische klantenrapporten samenstellen die begrijpelijk zijn voor mensen zonder technische achtergrond.

 • Technische ontwerpen goedkeuren

  Toestemming geven voor het afgewerkte technische ontwerp om over te gaan naar de eigenlijke productie en assemblage van het product.

 • Elektronische systemen ontwerpen

  Schetsen en elektronische systemen, producten en componenten ontwerpen met behulp van CAD-software en -apparatuur (Computer Aided Design). Een simulatie maken, zodat de levensvatbaarheid van het product kan worden beoordeeld en de fysieke parameters kunnen worden onderzocht voordat het product daadwerkelijk wordt gebouwd.

 • Technische tekeningen maken

  Gedetailleerde technische plannen opstellen van machines, uitrusting, gereedschap en andere producten.

 • Haalbaarheidsonderzoek uitvoeren

  Het evalueren en beoordelen van het potentieel van een project, plan, voorstel of nieuw idee. Een gestandaardiseerde studie realiseren die gebaseerd is op uitgebreid onderzoek en research ter ondersteuning van het besluitvormingsproces.

 • Elektrische systemen ontwerpen

  Opstellen van schetsen en ontwerpen van elektrische systemen, producten en onderdelen met behulp van software en apparatuur voor computerondersteund ontwerp (CAD). Schema’s van de panelen, elektrische schema’s, elektrische bedradingsschema’s en andere montagegegevens.

 • Behoeften van klanten identificeren

  Gebruik maken van passende vragen en actief luisteren om de verwachtingen, verlangens en vereisten van de klant naar product en diensten in kaart te brengen.

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

 • Software voor technisch tekenen gebruiken

  Technische ontwerpen en technische tekeningen met behulp van gespecialiseerde software creëren.

Optionele kennis en vaardigheden

projectbeheer uitvoeren gebruikersinterface ontwerpen verzoeken van klanten verwerken op basis van reach-verordening nr. 1907/2006 voorschriften met betrekking tot verboden materialen naleven componenten van robotsystemen prototypes ontwerpen elektromagneten softwaredesign creëren gegevensbeheer van producten micro-elektronica ontwerpen schakelborden ontwerpen consumentenelektronica elektromagnetisme cad-software leveranciersrisico’s beoordelen risicobeheer robotica ontwerpbeginselen voorschriften inzake stoffen micro-elektromechanische systemen ontwerpen waarborgen dat materiaal aan de eisen voldoet projectbeheer proefdraaien cad-software gebruiken fabricageprocessen financiële haalbaarheid beoordelen programmeerbare logische besturingseenheid geïntegreerde schakelingen ontwerpen

Source: Sisyphus ODB