Beroep elektrotechnisch ingenieur mijnbouw

Elektrotechnisch mijnbouwingenieurs houden toezicht op de aanschaf, de installatie en het onderhoud van elektrisch materiaal voor de mijnbouw, met gebruikmaking van hun kennis van elektrische en elektronische principes. Zij organiseren de vervanging en reparatie van elektrische apparatuur en onderdelen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Elektrotechniek

  Beschikken over inzicht in elektrotechniek, een vakgebied dat zich bezighoudt met onderzoek en toepassingen op het gebied van elektriciteit, elektronica en elektromagnetisme.

 • Geologie

  Vaste aarde, steensoorten, structuren en processen waarbij deze worden gewijzigd.

 • Tekeningen ontwerpen

  Beschikken over inzicht in ontwerptekeningen van producten, instrumenten en technische systemen.

 • Elektriciteit

  Inzicht hebben in de principes van elektriciteit en elektrische stroomkringen en de daaraan verbonden risico’s.

 • Wetgeving inzake veiligheid in de mijnbouw

  Wet- en regelgeving en relevante praktijkvoorschriften met betrekking tot de veiligheid in de mijnbouw.

 • Handleidingen voor elektrische mijnbouwmachines

  Handleidingen voor apparatuur, met inbegrip van schematische tekeningen en schakelschema’s.

 • Elektronica

  De werking van elektronische printplaten, processoren, chips en hardware en software van computers, met inbegrip van programmering en toepassingen. Deze kennis moet worden toegepast om ervoor te zorgen dat de elektronische apparatuur probleemloos functioneert.

Vaardigheden

 • Elektrische mijnbouwmachines installeren

  Monteren en demonteren van elektrische mijnbouwmachines. Vereist hand- en oogcoördinatie en ruimtelijk bewustzijn.

 • Noodprocedures beheren

  Snel reageren in geval van een noodsituatie en geplande in geplande spoedprocedures opstellen.

 • Elektrische mijnbouwmachines onderhouden

  Inspecteren en uitvoeren van het geplande onderhoud van elektrische mijnbouwapparatuur. Uitvoeren van routinematige reparaties en vervangen van beschadigde onderdelen. Analyseren van testresultaten en foutmeldingen van de machine.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving

  Veiligheidsprogramma’s uitvoeren om te voldoen aan de nationale wet- en regelgeving. Ervoor zorgen dat de apparatuur en processen in overeenstemming zijn met de veiligheidsvoorschriften.

 • Een computer gebruiken

  Gebruiken van computerapparatuur of digitale apparaten om de kwaliteitscontrole, het gegevensbeheer en de communicatie te vergemakkelijken. De instructies van een computerprogramma volgen, computerbestanden of documenten aanmaken.

 • Elektrische machines inkopen

  Adequate elektrische mijnbouwmachines aankopen en registers bijhouden.

 • Verbeteringen aan elektrische systemen ontwikkelen

  Wijzigingen ontwerpen, voorstellen en implementeren om elektrische systemen te verbeteren; focussen op duurzaamheid, kwaliteit en veiligheid.

 • Circuits ontwerpen met behulp van CAD

  Schetsen tekenen en elektronische systemen ontwerpen; CAD-software en -apparatuur (Computer Aided Design) gebruiken.

 • Adviseren over mijnbouwapparatuur

  Advies geven over mijnbouw en apparatuur voor de behandeling van mineralen; communiceren en samenwerken met technische experts.

 • Toezicht houden op personeel

  Toezicht houden op de selectie, de opleiding, de prestaties en de motivatie van het personeel.

 • Technische rapporten opstellen

  Technische verslagen opstellen waarin de resultaten en processen van wetenschappelijk of technisch onderzoek worden beschreven of de vooruitgang wordt beoordeeld. Deze verslagen helpen onderzoekers om recente bevindingen te actualiseren.

 • Gegevens inzake mijnbouwactiviteiten bijhouden

  Gegevens over de productie en de ontwikkeling van mijnen bijhouden, met inbegrip van de prestaties van machines.

Optionele kennis en vaardigheden

wiskunde mijnproductie controleren bedrijfskosten beoordelen software voor technisch tekenen gebruiken mijnbouwtechniek problemen kritisch behandelen rapporten presenteren mijnbouwkosten controleren

Source: Sisyphus ODB