Beroep embedded systems software developer

Embedded systems software developers programmeren, implementeren, documenteren en onderhouden software die op een ingebed systeem draait.

Embedded systems software developer: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Geïntegreerd systeem

  Computersystemen en -componenten met een gespecialiseerde en autonome functie binnen een groter systeem of grotere machine, waaronder softwarearchitectuur met geïntegreerde systemen, geïntegreerde randapparatuur, ontwerpprincipes en ontwikkeltools.

 • Software voor geïntegreerde ontwikkelomgevingen

  De reeks softwareontwikkelingstools voor het schrijven van programma’s, zoals compiler, debugger, programmeereditor, code highlights, verpakt in een uniforme gebruikersinterface, zoals Visual Studio or Eclipse.

 • Internet of Things

  De algemene principes, categorieën, vereisten, beperkingen en kwetsbaarheden van slim geconnecteerde apparaten (de meeste ervan met beoogde internetconnectiviteit).

 • Computerprogrammering

  Technieken en beginselen van softwareontwikkeling, waaronder analyse, algoritmes, coderen, testen en ontwerpen van programmeerparadigma's (bijvoorbeeld objectgeorienteerd programmeren, functioneel programmeren) en programmeertalen.

 • ICT-foutopsporing

  De ICT-instrumenten die worden gebruikt om programma's en softwarecode op fouten te testen, waaronder GNU Debugger (GDB), Intel Debugger (IDB), Microsoft Visual Studio Debugger, Valgrind en WinDbg.

 • Hulpmiddelen voor het beheer van softwareconfiguratie

  De softwareprogramma’s om configuratie-identificatie, controle, boekhouding en audit te kunnen uitvoeren, zoals CVS, ClearCase, Subversion, GIT en TortoiseSVN, voeren dit beheer uit.

Vaardigheden

 • Softwarebibliotheken gebruiken

  Gebruik maken van verzamelingen van codes en softwarepakketten die frequent gebruikte routines vastleggen om de programmeurs te helpen hun werk te vereenvoudigen.

 • Technische teksten interpreteren

  Technische teksten die informatie verschaffen over de uitvoering van een taak, gewoonlijk toegelicht in stappen, lezen en begrijpen.

 • Stroomschema creëren

  Een diagram opstellen waarin de systematische vooruitgang wordt geïllustreerd aan de hand van een procedure of systeem met aansluitende lijnen en een reeks symbolen.

 • Technische documentatie aanleveren

  Documentatie opstellen voor bestaande en toekomstige producten of diensten, met een beschrijving van hun functionaliteit en samenstelling op een wijze die begrijpelijk is voor een breed publiek zonder technische achtergrond en in overeenstemming met de vastgestelde eisen en normen. Ervoor zorgen dat de documentatie actueel blijft.

 • Computergestuurde hulpmiddelen voor software-engineering gebruiken

  Softwaretools (CASE) gebruiken om de ontwikkeling, levenscyclus, het ontwerp en de implementatie van hoogwaardige software en applicaties te ondersteunen die gemakkelijk kunnen worden onderhouden.

 • Softwarespecificaties analyseren

  Beoordelen van de specificaties van een te ontwikkelen softwareproduct of -systeem door het identificeren van functionele en niet-functionele eisen, beperkingen en mogelijke sets van gebruikssituaties die de interacties tussen de software en de gebruikers illustreren.

 • Softwareprototype ontwikkelen

  Een eerste onvolledige of voorlopige versie van een softwareapplicatie aanmaken om een aantal specifieke aspecten van het eindproduct te simuleren.

 • ICT-apparaatstuurprogramma ontwikkelen

  Een softwareprogramma opzetten waarmee de werking van een ICT-apparaat en de interactie ervan met andere toepassingen wordt gecontroleerd.

 • Software voor het oplossen van softwarefouten

  Computercode herstellen door de testresultaten te analyseren, de defecten te lokaliseren waardoor de software een onjuist of onverwacht resultaat geeft en deze fouten te verwijderen.

 • Softwareontwerppatronen gebruiken

  Herbruikbare oplossingen en geformaliseerde best practices gebruiken om veel voorkomende ICT-ontwikkelingstaken inzake softwareontwikkeling en -ontwerp op te lossen.

Optionele kennis en vaardigheden

c++ matlab objectgeoriënteerd programmeren gebruiken ml parallelle programmering gebruiken r abap objectgeoriënteerd modelleren functioneel programmeren gebruiken javascript ruby java logisch programmeren gebruiken groovy gebruikersinterface ontwerpen scratch objective-c asp.net lisp assembly puppet ajax common lisp typescript php scala swift aanpassen aan wijzigingen in technologische ontwikkelingsplannen apl klantenfeedback over toepassingen verzamelen automatisch programmeren gebruiken jenkins standaarden van het world wide web consortium eclipse openedge advanced business language vbscript xcode haskell perl softwareafwijkingen cobol creatieve ideeën ontwikkelen pascal apache maven python visual basic prolog geautomatiseerde migratiemethoden ontwikkelen staf c# kdevelop sas language sap r3 ansible systeemcomponenten integreren salt microsoft visual c++ wetgeving op het gebied van ict-beveiliging

Source: Sisyphus ODB