Beroep enterprise architect

Enterprise architecten brengen technologische mogelijkheden en bedrijfsbehoeften met elkaar in evenwicht. Ook bewaren zij een holistische kijk op de strategie, processen, informatie en ICT-middelen van de organisatie en koppelen zij de bedrijfsmissie, -strategie en -processen aan de ICT-strategie.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Bedrijfsstrategieconcepten

  De terminologie met betrekking tot het ontwerp en de implementatie van belangrijke trends en doelen die door de leidinggevenden van een organisatie worden gerealiseerd, met inachtneming van haar middelen, concurrentie en omgeving.

 • Informatiearchitectuur

  De methoden waarmee informatie wordt gegenereerd, gestructureerd, opgeslagen, onderhouden, gekoppeld, uitgewisseld en gebruikt.

 • Architectonische kaders voor ICT

  De reeks vereisten die de architectuur van een informatiesysteem beschrijven.

 • Wettelijke vereisten voor ict-producten

  De internationale regelgeving met betrekking tot de ontwikkeling en het gebruik van ICT-producten.

 • ICT-projectbeheermethodologieën

  De methodologieën of modellen voor planning, beheer en toezicht op ICT-middelen om specifieke doelen te bereiken; zulke methodologieën zijn Waterfall, Incremental, V-Model, Scrum of Agile en maken gebruik van ICT-hulpmiddelen voor projectbeheer.

 • ICT-markt

  De processen, stakeholders en de dynamiek van de keten van goederen en diensten in de sector van de ICT-markt.

 • Objectgeoriënteerd modelleren

  Het objectgeoriënteerde paradigma, gebaseerd op klassen, objecten, methoden en interfaces en de toepassing ervan bij ontwerp en analyse van software, programmeringsorganisatie en -technieken.

Vaardigheden

 • Softwarearchitectuur definiëren

  Creëren en documenteren van de structuur van softwareproducten, inclusief componenten, koppelingen en interfaces. De haalbaarheid, functionaliteit en compatibiliteit met bestaande platformen verzekeren.

 • Haalbaarheidsonderzoek uitvoeren

  Het evalueren en beoordelen van het potentieel van een project, plan, voorstel of nieuw idee. Een gestandaardiseerde studie realiseren die gebaseerd is op uitgebreid onderzoek en research ter ondersteuning van het besluitvormingsproces.

 • Enterprisearchitectuur ontwerpen

  Analyseren van bedrijfsstructuur en zorgen voor een logische organisatie van bedrijfsprocessen en informatie-infrastructuur. Toepassen van beginselen en praktijken die organisaties helpen hun strategieën te verwezenlijken, op storingen te reageren en hun doelstellingen te bereiken.

 • Ict-gegevensarchitectuur beheren

  Toezicht houden op de regelgeving en gebruik maken van ICT-technieken om de architectuur van de informatiesystemen te bepalen en de gegevensverzameling, de opslag, de consolidatie, de regeling en het gebruik in een organisatie te controleren.

 • Risicoanalyses uitvoeren

  Factoren in kaart brengen en beoordelen die het succes van een project in gevaar kunnen brengen of de werking van de organisatie kunnen bedreigen. Procedures implementeren om hun impact te vermijden of minimaliseren.

 • Beleidsregels voor ICT-systeemgebruik toepassen

  Het volgen van schriftelijke en ethische wetten en beleidsmaatregelen met betrekking tot het gebruik en de administratie van het juiste ICT-systeem.

 • Klantenfeedback over toepassingen verzamelen

  Het verzamelen van een antwoord en het analyseren van gegevens van klanten om verzoeken of problemen in kaart te brengen met het oog op betere toepassingen en algemene tevredenheid van de klant.

 • Op de hoogte blijven van de nieuwste oplossingen voor informatiesystemen

  De meest recente informatie verzamelen over bestaande oplossingen voor informatiesystemen waarin software en hardware evenals netwerkcomponenten zijn geïntegreerd.

 • Software laten aansluiten bij systeemarchitecturen

  Systeemontwerp en technische specificaties laten aansluiten bij softwarearchitectuur om te zorgen voor de integratie en interoperabiliteit tussen onderdelen van het systeem.

 • ICT-adviesdiensten bieden

  Advies geven over passende ICT-oplossingen door alternatieven te kiezen en beslissingen te optimaliseren, daarbij rekening houdend met potentiële risico’s en voordelen voor en de algemene impact op professionele klanten.

 • Projectbeheer uitvoeren

  Het beheren en plannen van verschillende middelen, zoals personeel, budget, deadline, resultaten en kwaliteit die nodig zijn voor een specifiek project, en het bewaken van de voortgang van het project om een specifiek doel binnen een bepaalde tijd en budget te bereiken.

 • Informatiesysteem ontwerpen

  Bepalen van de architectuur, samenstelling, componenten, modules, interfaces en gegevens voor geïntegreerde informatiesystemen (hardware, software en netwerk) op basis van systeemvereisten en specificaties.

 • Ontwikkelingsproces van een organisatie controleren

  Beoordelen, bekijken en beslissen over de koers van innovatie- en ontwikkelingsprocessen in een organisatie om de efficiëntie te verbeteren en de kosten te verlagen.

Optionele kennis en vaardigheden

vbscript apl op processen gebaseerd beheer c++ ajax kosten-batenanalyserapporten verstrekken asp.net abap sober projectbeheer ontwikkeling volgens watervalmethode computerprogrammering verschillende communicatiekanalen gebruiken modellering van bedrijfsprocessen r ml haskell coffeescript matlab flexibele ontwikkeling beleid voor informatiebeveiliging toepassen keuze van ict-oplossing optimaliseren openedge advanced business language assembly devops flexibel projectbeheer typescript visual basic groovy common lisp ontwikkeling van prototypen microsoft visual c++ incrementele ontwikkeling prolog c# smalltalk lisp ruby methodologieën voor softwareontwerp conflictbeheersing toepassen java python pascal sap r3 php javascript unified modeling language technieken voor het inventariseren van bedrijfsvereisten perl sas language cobol technologietrends volgen leiding geven aan personeel scratch opkomende technologieën scala zakenrelaties aangaan erlang softwarearchitectuurmodellen swift objective-c bedrijfsbehoeften analyseren ontwikkeling volgens spiraalmodel iteratieve ontwikkeling technologische activiteiten coördineren snelle applicatieontwikkeling

Source: Sisyphus ODB