Beroep ergonoom

De ergist analyseert het ontwerp van apparatuur, meubilair en systemen om deze te verbeteren in de richting van veiligere, gezondere en efficiëntere apparatuur. Zij streven ernaar de interactie van mensen met apparatuur en het milieu te verbeteren.

Ergonoom: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Ergonomie

  De wetenschap van het ontwerpen van systemen, processen en producten die de sterke punten van mensen aanvullen ten behoeve van hun veiligheid en gezondheid.

 • Wetgeving inzake auteursrecht

  Wetgeving die de bescherming van de rechten van de oorspronkelijke auteurs op hun werk beschrijft, en die de wijze beschrijft waarop anderen gebruik kunnen maken van deze werken.

 • Anatomie van de mens

  De dynamische relatie van de structuur en functie van de mens, het bewegingsapparaat, cardiovasculaire systeem, ademhalingssysteem, verteringssysteem, endocrien systeem, urinewegstelsel, voortplantingsstelsel, integumentum en zenuwstelsel, normale en abnormale anatomie en fysiologie gedurende een leven.

 • Wiskunde

  Wiskunde is de studie van onder meer grootheden, structuur, ruimte en verandering. Daarbij worden patronen beschreven en op basis daarvan nieuwe hypothesen geformuleerd. Wiskundigen proberen de juistheid of onjuistheid van deze hypothesen aan te tonen. Er zijn vele takken van wiskunde, waarvan sommige op grote schaal worden gebruikt voor praktische toepassingen.

 • Ontwerpbeginselen

  Aspecten van een ontwerp, waaronder eenheid, schaal, verhouding, evenwicht, symmetrie, ruimte, vorm, textuur, kleur, licht, schaduw en congruentie en de toepassing ervan in de praktijk.

Vaardigheden

 • Briefings volgen

  De vereisten en verwachtingen interpreteren en daaraan beantwoorden, zoals besproken en overeengekomen met de klanten.

 • Onderzoek over ontwerptrends voeren

  Onderzoek doen naar huidige en toekomstige evoluties en trends in ontwerp en de bijbehorende doelmarktkenmerken.

 • Geschiktheid van materialen vaststellen

  Bij het ontwerpen van producten nagaan of materialen geschikt en beschikbaar zijn voor productie.

 • Behoeften van klanten identificeren

  Gebruik maken van passende vragen en actief luisteren om de verwachtingen, verlangens en vereisten van de klant naar product en diensten in kaart te brengen.

 • Ontwerpspecificaties opstellen

  Opstellen van ontwerpspecificaties zoals de te gebruiken materialen en onderdelen en een kostenraming.

 • Ontwerpschetsen tekenen

  Creëren van ruwe foto's om te helpen bij het creëren en communiceren van ontwerpconcepten.

 • Ergonomie op verschillende werkplekken analyseren

  Analyseren hoe mensen omgaan met machines, apparatuur en werkplekken vanuit een ergonomisch oogpunt.

 • Overleggen met ontwerpteams

  Het project en de ontwerpconcepten met het ontwerpteam bespreken, voorstellen finaliseren en presenteren aan belanghebbenden.

 • CAD-software gebruiken

  Computer-aided design (CAD)-systemen gebruiken om te helpen bij de creatie, wijziging, analyse of optimalisering van een ontwerp.

Optionele kennis en vaardigheden

virtueel model van een product maken zich aanpassen aan nieuwe ontwerpmaterialen 3d-modellering fysiek model van een product bouwen arbeidsfysiologie technische beginselen bestaande ontwerpen aanpassen aan gewijzigde omstandigheden fabricageprocessen prototypen voor productie maken esthetiek 3d-beeldvormingstechnieken toepassen industrieel ontwerpen feedback van werknemers verzamelen software voor technisch tekenen gebruiken prototypes ontwerpen engineeringprocessen handleidingen schrijven ergonomie van de werkplek beoordelen

Source: Sisyphus ODB