Beroep ergotherapieassistent

Assistenten op het gebied van professionele therapie ondersteunen ergotherapeuten door samen te werken met mensen en gemeenschappen om hen beter in staat te stellen deel te nemen aan de beroepen die zij willen, de noodzaak of naar verwachting zullen doen of door het beroep of het milieu te wijzigen om hun professionele inzet beter te ondersteunen. Zij werken onder toezicht van een ergotherapeut.  

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Ergonomie

  De wetenschap van het ontwerpen van systemen, processen en producten die de sterke punten van mensen aanvullen ten behoeve van hun veiligheid en gezondheid.

 • Hygiëne in de gezondheidszorg

  De procedures voor het in stand houden van een hygiënische omgeving in een gezondheidszorginstelling, zoals ziekenhuizen en klinieken. Deze kunnen uiteenlopen van handen wassen tot het reinigen en desinfecteren van gebruikte medische apparatuur en methoden voor de beheersing van infecties.

 • Bewegingstechnieken

  De verschillende soorten bewegingen en fysieke houdingen die worden uitgevoerd/aangenomen met het oog op ontspanning, integratie van lichaam en geest, stressvermindering, soepelheid, core-ondersteuning en revalidatie, en die vereist zijn of de basis vormen voor de uitoefening van de beroepsprestaties.

 • Revalidatie binnen de eigen gemeenschap

  De revalidatiemethode waarbij voor mensen met een beperking of handicap sociale programma’s worden opgezet voor hun integratie in de gemeenschap.

 • Toezicht op personen

  De handeling waarbij een persoon of een groep personen bij een bepaalde activiteit wordt gestuurd.

 • Arbeidsfysiologie

  De complexe fysiologische aspecten van specifieke banen en de relatie tot stoornissen en medische aandoeningen en de manier om de gezondheid, arbeidsgeschiktheid en productiviteit te optimaliseren.

 • Ergotherapeutische wetenschap

  De studie van dagelijkse activiteiten waaronder gedragingen, kenmerken en gedragspatronen en productiviteit.

 • Beroepsrevalidatie

  Het revalidatieproces van personen met een functionele, psychologische, cognitieve of emotionele handicap of een ontwikkelings- of gezondheidsprobleem om barrières voor toegang tot, het behoud van of het herstel van werkgelegenheid of andere nuttige bezigheden weg te nemen.

 • Ethiek specifiek voor beroepen in de gezondheidszorg

  Morele normen en procedures, specifieke ethische vragen en verplichtingen voor beroepen in de zorg, waaronder eerbiediging van de menselijke waardigheid, zelfbeschikking, geïnformeerde toestemming en vertrouwelijke omgang met patiëntgegevens.

Vaardigheden

 • Instructies geven over het gebruik van speciaal materiaal tijdens dagelijkse bezigheden

  Instructies geven over het gebruik van gespecialiseerd materiaal zoals rolstoelen en eethulpmiddelen in hun dagelijkse activiteiten.

 • Geduld oefenen

  Geduld oefenen wanneer men geconfronteerd wordt met onverwachte vertragingen of andere wachtperiodes zonder geïrriteerd of gespannen te worden.

 • Actief luisteren

  Aandacht schenken aan wat anderen zeggen, geduldig de punten begrijpen die naar voren worden gebracht, de juiste vragen stellen en niet op ongepaste momenten onderbreken; goed kunnen luisteren naar de behoeften van klanten, passagiers, gebruikers van diensten of anderen, en dienovereenkomstig oplossingen kunnen bieden.

 • Klinische richtlijnen volgen

  De overeengekomen protocollen en richtlijnen volgen voor de ondersteuning van de zorgpraktijk en die worden verstrekt door zorginstellingen, beroepsverenigingen of autoriteiten en wetenschappelijke organisaties.

 • Technieken van ergotherapie toepassen

  Het toepassen van ergotherapietechnieken, zoals hertraining, revalidatie en herstel van patiënten, en het adviseren van patiënten over hun dagelijkse bezigheden.

 • Beroepsprestaties van gebruikers van gezondheidszorg herstellen

  De cognitieve, sensorimotorische of psychosociale componenten van de professionele prestaties van de zorgvrager herstellen.

 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg

  Communiceren met cliënten en hun verzorgers, met toestemming van de patiënt, om hen op de hoogte te houden van de voortgang van de cliënten en patiënten en de vertrouwelijkheid te waarborgen.

 • Therapeutische relaties ontwikkelen

  De individuele therapeutische relatie behouden met het oog op het betrekken van de eigen genezingscapaciteit, om een actieve samenwerking tot stand te brengen in het gezondheidsonderwijs en het genezingsproces en het maximaliseren van het potentieel van gezonde veranderingen.

 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg

  Doeltreffend communiceren met patiënten, familieleden en andere zorgverleners, gezondheidswerkers en partners uit de gemeenschap.

 • Uitoefening van beroepen vergemakkelijken voor gebruikers van gezondheidszorg

  Het identificeren van zinvolle en gezonde beroepen en strategieën in samenwerking met de gebruiker van de gezondheidszorg, om hem/haar in staat te stellen zijn/haar doelen te bereiken.

 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg

  Inzicht hebben in de achtergrond van de symptomen, de moeilijkheden en het gedrag van cliënten en patiënten. Meeleven met hun problemen; respect tonen en hun autonomie, zelfrespect en zelfstandigheid versterken. Zich bekommeren om hun welzijn, en handelen met inachtneming van de persoonlijke grenzen, gevoeligheden, culturele verschillen en voorkeuren van de cliënt en de patiënt in gedachten.

 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van de gezondheidszorg

  Ervoor zorgen dat gebruikers in de gezondheidszorg professioneel, effectief en veilig worden behandeld, waarbij de technieken en procedures worden aangepast aan de behoeften, capaciteiten of de heersende omstandigheden van de persoon.

 • Vooruitgang van patiënten door een behandeling controleren

  Observeren van en rapporteren over de reactie van de gebruikers van de gezondheidszorg op de medische behandeling, toezicht houden op de voortgang of het verval van de gezondheidszorg op dagelijkse basis en wijziging van de procedures voor de behandeling, indien nodig.

 • Gebruikers van gezondheidszorg helpen zelfstandig dagelijkse activiteiten uit te voeren

  De gebruikers van de gezondheidszorg helpen bij het bereiken van hun autonomie bij alle soorten activiteiten, zoals aankleden, koken, eten en het gebruik van een computer.

Optionele kennis en vaardigheden

menselijke fysiologie ehbo analyses van de activiteiten van patiënten uitvoeren beroepsanalyses uitvoeren vooruitgang van gebruikers van gezondheidszorg gerelateerd aan een behandeling registreren wetgeving inzake gezondheidszorg neurologie gezondheidsvoorlichting bieden revalidatie revalidatiegeneeskunde mechanotherapie individuele behandelprogramma’s maken helpen bij het uitvoeren van lichamelijke oefeningen gezondheidswetenschappen toepassen werken in multidisciplinaire gezondheidsteams kinesiologie theorieën inzake ergotherapie orthopedie interne geneeskunde revalidatieprogramma's ontwikkelen klinische geriatrie omgaan met noodzorgsituaties

Source: Sisyphus ODB