Beroep essayeur

Essayeurs testen en analyseren edele metalen zoals zilver en goud met behulp van chemische en fysische technieken om de waarde en eigenschappen van componenten te bepalen. Zij scheiden ook edele metalen of andere bestanddelen uit andere materialen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Chemische processen

  De relevante chemische processen die bij vervaardiging worden gebruikt, zoals zuiveren, scheiden, emulgeren en dispergeren.

 • Edelmetalen

  Soorten zeldzame metalen die van nature voorkomen en een hoge economische waarde hebben.

 • Chemie

  De samenstelling, structuur en eigenschappen van stoffen en de processen en veranderingen die ze ondergaan; het gebruik van verschillende chemicaliën en hun interacties, productietechnieken, risicofactoren en verwijderingsmethoden.

 • Statistiek

  De studie van statistische theorie, methoden en praktijken zoals verzameling, organisatie, analyse, interpretatie en presentatie van gegevens. Het heeft betrekking op alle aspecten van gegevens, met inbegrip van de planning van de gegevensverzameling wat betreft het ontwerp van enquêtes en experimenten om werkgerelateerde activiteiten te voorspellen en te plannen.

 • Analytische chemie

  Instrumenten en methoden voor het scheiden, identificeren en kwantificeren van materie — de chemische componenten van natuurlijke en kunstmatige materialen en oplossingen.

 • Goede laboratoriumpraktijk

  De voorschriften en goede laboratoriumpraktijken (GLP) die in de betrokken industriële sector worden toegepast.

 • Eigenschappen van edelmetalen

  Variaties van edelmetalen volgens dichtheid, corrosievastheid, elektrisch geleidingsvermogen, lichtreflectie en kwaliteit.

 • Laboratoriumtechnieken

  Technieken die op de verschillende gebieden van de natuurwetenschap worden toegepast om experimentele gegevens te verkrijgen, zoals gravimetrische analyse, gaschromatografie, elektronische of thermische methoden.

 • Metaal- en metaalertsproducten

  De aangeboden metaal- en metaalertsproducten, hun functies, eigenschappen en wettelijke eisen en voorschriften.

Vaardigheden

 • Laboratoriumproeven uitvoeren

  Het uitvoeren van testen in een laboratorium om betrouwbare en nauwkeurige gegevens te produceren ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek en producttesten.

 • Doel van een analyse identificeren

  De behoeften van de klant vaststellen en geschikte analysemethoden selecteren die een specifiek doel dienen, zoals kwaliteitsborging, procesontwikkeling of -verbetering, productie en wetenschappelijk onderzoek.

 • Apparatuur voor chemische analyse gebruiken

  Laboratoriumapparatuur gebruiken, zoals atoomabsorptieapparatuur, PH- en geleidbaarheidsmeters of een zoutspraykamer.

 • Metaalsoorten van ertssoorten scheiden

  Verschillende chemische en fysische methoden toepassen om mineralen te scheiden van hun ertsen, zoals magnetische, elektrische of chemische methoden

 • Chemicaliën hanteren

  Chemicaliën veilig hanteren; ze doeltreffend gebruiken en ervoor zorgen dat geen schade wordt toegebracht aan het milieu.

 • Delfstoffen testen

  Monsters van minerale stoffen nemen voor testdoeleinden. Diverse chemische en fysieke proeven uitvoeren op de materialen.

 • Apparatuur voor ertsverwerking onderhouden

  Beheren en reinigen van apparatuur; vuil en lekken opruimen.

 • Veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen

  Ervoor zorgen dat de laboratoriumapparatuur op een veilige manier wordt gebruikt en dat monsters en exemplaren correct worden behandeld. De geldigheid van de in het kader van onderzoek verkregen resultaten waarborgen.

Optionele kennis en vaardigheden

testgegevens vastleggen chemische monsters bereiden productie van juwelen toezicht houden op laboratoriumactiviteiten processen voor het maken van juwelen metalen voor juwelen verhitten natuurkunde monsters etiketteren geologie verslag doen van testresultaten chemische testprocedures beheren

Source: Sisyphus ODB