Beroep expeditiemedewerker

Expeditiemedewerkers zorgen voor een efficiënte verzending van vervaardigde goederen. Zij stellen de routes vast en vullen vervoersdocumenten in.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen bij transport

  Het geheel van regels, procedures en voorschriften met betrekking tot gezondheids- en veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van ongevallen of incidenten in het vervoer.

Vaardigheden

 • Problemen doorgeven aan ervaren collega’s

  Ervaren collega’s informeren en feedback geven in geval van problemen of afwijkingen.

 • Bestellingen verzenden

  Verpakken en leveren van de verpakte goederen aan een verzender.

 • Verzending van producten plannen

  Regelen en plannen van de verzending van de goederen volgens het schema.

 • Contacten onderhouden met vervoersbedrijven

  Relaties aangaan met vervoersbedrijven om te onderhandelen over gunstige overeenkomsten voor het transport van goederen en dieren.

 • Zware gewichten tillen

  Zware gewichten tillen en toepassen van ergonomische tiltechnieken om beschadiging van het lichaam te voorkomen.

 • Reisroutes van bulkwagens bepalen

  Laad- en transportroutes voor bulkwagens verstrekken volgens gegeven bestellingen.

 • Vervoersactiviteiten plannen

  De mobiliteit en het vervoer voor verschillende afdelingen plannen met het oog op het best mogelijke transport van uitrustingen en materialen. Onderhandelen over de best mogelijke bezorgtarieven; verschillende biedingen vergelijken en het meest betrouwbare en kosteneffectieve bod kiezen.

 • Bulktransport van grondstoffen afhandelen

  De overdracht van droge grondstoffen met behulp van geschikte mechanische systemen, zoals schroeftoevoer, of met behulp van de zwaartekracht of met behulp van pneumatische middelen.

 • Achterstanden in de ontvangst van grondstoffen vermijden

  Vermijden van achterstand bij de aanschaf, ontvangst, productie en het lossen van bulk om een vloeiend ontvangst van grondstoffen in stand te houden.

 • Producten laden voor verzending

  Goederen op dergelijke wijze laden dat ze veilig naar de ontvanger kunnen worden gezonden.

 • Bulkwagens laden

  Activiteiten uitvoeren die verband houden met het bepalen van de routes en het laden van bulkwagens.

 • Op een economisch efficiënte manier werken

  Zo efficiënt mogelijk werkprocessen uitvoeren, waarbij het afval van materialen, tijd en energie zoveel mogelijk wordt vermeden.

 • Efficiëntieplannen voor logistieke operaties implementeren

  De door managers in inrichtingen ontwikkelde efficiëntieplannen ten uitvoer leggen. Technieken, middelen en opleiding gebruiken om de efficiëntie van de werkplek te verbeteren.

 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid

  De relevante procedures en strategieën uitvoeren en de juiste uitrusting gebruiken om lokale of nationale beveiligingsactiviteiten voor de bescherming van gegevens, mensen, instellingen en eigendommen te bevorderen.

 • Toezicht houden op zendtrajecten

  De distributie van de lading organiseren (‘forwarding’). Rekening houden met de instructies van de klant en bepalen waar regelmatige zendtrajecten of verschillende zendtrajecten nodig kunnen zijn.

Optionele kennis en vaardigheden

besmettingsrisico’s bij kant-en-klare diervoeders betrouwbaar handelen beschikken over computervaardigheden omgaan met documentatie voor bereide diervoeders eerste hulp bieden verschillende communicatiekanalen gebruiken ict-problemen oplossen grondstoffen voor diervoeders uitladen ontvangst van grondstoffen voor diervoeders beheren

Source: Sisyphus ODB