Beroep exploratiegeoloog

Exploratiegeologen onderzoeken en prospecteren minerale afzettingen. Zij identificeren, definiëren en verkrijgen juridische eigendom van een economisch levensvatbare minerale afzetting. Zij zijn verantwoordelijk voor het ontwerp, het beheer en de uitvoering van het exploratieprogramma.  

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wetten inzake mineralen

  Wetgeving inzake de toegang tot land, exploratievergunningen, bouwvergunningen en de eigendom van mineralen.

 • Geologie

  Vaste aarde, steensoorten, structuren en processen waarbij deze worden gewijzigd.

Vaardigheden

 • Zakenrelaties aangaan

  Een positieve langdurige relatie tot stand brengen tussen organisaties en geïnteresseerde derde partijen zoals leveranciers, distributeurs, aandeelhouders en andere belanghebbenden om hen te informeren over de organisatie en haar doelstellingen.

 • Communiceren over de gevolgen van mijnbouw voor het milieu

  Voorbereiden van gesprekken, lezingen, overleg met belanghebbenden en openbare hoorzittingen over milieukwesties in verband met mijnbouw.

 • Eigenschappen voor delfstofafzetting vaststellen

  Voorbereiden en uitvoeren van geologische kartering, logging, bemonstering en analyse van boorkern en andere monsters van ondergrondse rotsen. Analyseren van de resultaten in plannen en secties, met bijzondere nadruk op geostatica en bemonsteringstheorie. In 3D onderzoeken van de kaarten, afzettingen, boorlocaties of mijnen om de locatie, grootte, toegankelijkheid, inhoud, waarde en potentiële winstgevendheid van delfstofafzettingen te bepalen.

 • Onderhandelen over de aankoop van land

  Onderhandelen met grondeigenaren, huurders, eigenaars van minerale rechten of andere belanghebbenden van grond die minerale reserves bevat om de grond te kopen of te pachten.

 • Problemen kritisch behandelen

  De sterke en zwakke punten in kaart brengen van verschillende abstracte, rationele concepten zoals vraagstukken, meningen en benaderingen met betrekking tot een specifieke problematische situatie om oplossingen en alternatieve methoden te formuleren om de situatie aan te pakken.

 • Communiceren over kwesties inzake mineralen

  Communicatie over kwesties inzake mineralen met aannemers, politici en ambtenaren.

 • Geofysische gegevens interpreteren

  Gegevens van geofysische aard interpreteren: De vorm, de zwaartekracht en de magnetische velden van de aarde, de structuur en samenstelling van de aarde, en de geofysische dynamiek en de oppervlakte-expressie daarvan in de platentektoniek.

 • Samenwerken met antimijnbouwlobbyisten

  Met antimijnbouwlobbyisten communiceren over de ontwikkeling van een potentiële minerale afzetting.

 • Delfstofafzettingen modelleren

  Delfstofafzettingen geologisch modelleren om hun locatie, hun aspect en hun economisch potentieel te bepalen.

 • Initiële overzichten van middelen voltooien

  Voldoen aan alle wettelijke vereisten voor het invullen van initiële overzichten van middelen, een beoordeling van de hoeveelheid waardevolle mineralen die aanwezig zijn.

 • Milieutechnisch bodemonderzoek uitvoeren

  Beheer en toezicht op de prospectie en beoordeling van milieulocaties voor mijnbouw- of industrieterreinen. Aanwijzen en afbakenen van gebieden voor geochemische analyse en wetenschappelijk onderzoek.

 • Delfstofbronnen evalueren

  Zoeken naar minerale hulpbronnen, met inbegrip van mineralen, olie, aardgas en soortgelijke niet-regeneratieve hulpbronnen na het verkrijgen van wettelijke rechten om in een bepaald gebied te onderzoeken. De beoordeling van de minerale reserves bekrachtigen.

 • Adviseren over geologie voor delfstofwinning

  Advies geven over de impact van geologische factoren op de ontwikkeling van minerale productie. Rekening houden met factoren als kosten, veiligheid en kenmerken van afzettingen.

 • Strategisch denken toepassen

  Genereren en op doeltreffende wijze toepassen van zakelijke inzichten en mogelijkheden, om op lange termijn een concurrentievoordeel te behalen.

 • Onderhandelen over de toegang tot land

  Onderhandelen met landeigenaren, huurders, eigenaars van minerale rechten, regelgevende instanties of andere belanghebbenden om toestemming te krijgen voor toegang tot gebieden die van belang zijn voor exploratie of bemonstering.

 • Geochemische monsters onderzoeken

  De laboratoriummonsters analyseren met behulp van apparatuur zoals spectrometers, gaschromatografen, microscopen, microsondes en koolstofanalysatoren. Het bepalen van de leeftijd en de kenmerken van milieumonsters zoals mineralen, steen of bodem.

 • Instrumenten voor aardwetenschappen gebruiken

  Een aantal instrumenten gebruiken voor bijvoorbeeld geofysische, geochemische, geologische cartografie en boringen om een minerale afzetting te ontdekken.

Optionele kennis en vaardigheden

chemie economie archeologie mineraalprijzen houtkap

Source: Sisyphus ODB