Beroep Farmacoloog

Een farmacoloog bestudeert geneesmiddelen en de wisselwerking met levende organismen. Hij past zijn wetenschappelijke kennis toe in de ontwikkeling van nieuwe processen, technieken en producten voor het aanpakken van ziektes en andere problemen. Hij voert experimenten en testen uit, verzamelt en bestudeert data, onderzoekt en monitort de wisselwerking van geneesmiddelen met levende organismes en houdt databestanden bij. Zijn bevindingen beschrijft hij in (wetenschappelijke) artikelen en rapporten. Hij bediscussieert zijn ontdekkingen in de wetenschappelijke kring. Een farmacoloog vervult ook een adviesfunctie naar regeringen en organisatie.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken farmacoloog

 • Uitvoeren van laboratorium- en veldonderzoeken naar de interactie tussen geneesmiddelen en levende organismen.
 • Ontwikkelen van nieuwe processen en technieken voor farmaceutisch gebruik.
 • Uitvoeren van experimenten en testen, verzamelen en bestuderen van data, en bijhouden van databestanden 5. Vinden, categoriseren, beschrijven en volgen van interactie tussen geneesmiddelen en levende organismen. 6. Gebruiken van hoogwaardige apparatuur. 7. Rapporteren en presenteren van bevindingen in (wetenschappelijke) artikelen en rapporten. 8. Adviseren van overheden en andere organisaties.
 • Vinden, categoriseren, beschrijven en volgen van interactie tussen geneesmiddelen en levende organismen.
 • Gebruiken van hoogwaardige apparatuur.
 • Rapporteren en presenteren van bevindingen in (wetenschappelijke) artikelen en rapporten.
 • Adviseren van overheden en andere organisaties.

Gerelateerde beroepen farmacie

 • Apothekersassistent
 • Farmaceutisch chemicus
 • Farmaceutisch medewerker
 • Kwaliteitscontroleur farmaceutische producten
 • Laboratoriumtechnicus farmacologie
 • Procesoperator farmaceutische industrie
 • Productie medewerker farmaceutische producten
 • Toxicoloog
 • Ziekenhuis-, fabrieksapotheker

Source: Sisyphus ODB