Beroep Filosoof

Een filosoof doet wetenschappelijk onderzoek naar het menselijke bestaan en de menselijke ervaring. Hij onderzoekt fundamentele vraagstukken betreffende de maatschappij, natuur, wetenschap, werkelijkheid en de mens. Hierbij maakt de filosoof gebruik van vakliteratuur en wetenschappelijke onderzoekmethodes en modellen. Hij publiceert en presenteert zijn onderzoeksresultaten zodanig dat deze breed toegankelijk zijn, bijvoorbeeld d.m.v. artikelen in wetenschappelijke tijdschriften.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken filosoof

  • Bestuderen van (vak)literatuur.
  • Onderzoeken van de oorzaken, principes en betekenissen van de wereld, het zijn, de ervaring en het menselijk handelen.
  • Interpreteren en ontwikkelen van filosofische begrippen en theorieën, modellen en methoden ter interpretatie en beschrijving van de aard van de menselijke gedraging en ervaring alsmede politieke en historische gebeurtenissen.
  • Overleggen met de opdrachtgever van het onderzoek.
  • Publiceren van artikelen in relevante wetenschappelijke tijdschriften.
  • Beschikbaar stellen van onderzoeksresultaten voor de overheid, de politiek en andere instanties.

Gerelateerde beroepen consultancy, coaching

  • Specialist onderwijsmethoden
  • Studieadviseur

Source: Sisyphus ODB