Beroep filosoof

Filosofen bestuderen en argumenteren over algemene en structurele problemen met betrekking tot de maatschappij, mensen en individuen. Zij hebben een goed ontwikkeld redenerings- en argumentatievermogen en argumentatieve vaardigheden om deel te nemen aan discussies over het bestaan, waardesystemen, kennis of de realiteit. Zij keren terug naar de logica in de discussie, wat leidt tot diepgang en abstractie.

Filosoof: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Ethiek

  De filosofische studie die zich bezighoudt met het oplossen van vragen over moraliteit; ze definieert en concepten systematiseert zoals goed, fout en misdadig.

 • Geschiedenis van de filosofie

  De studie van de ontwikkeling en groei van filosofen, filosofische concepten en ideeën in de loop van de geschiedenis.

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie

  De theoretische methodologie die wordt gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, bestaande in het uitvoeren van achtergrondonderzoek, het opstellen van een hypothese, het testen van die hypothese, het analyseren van gegevens en het formuleren van slotconclusies.

 • Logica

  De studie en het gebruik van zuivere redeneringen, waarbij de geldigheid van argumenten wordt getoetst aan hun logische vorm en niet aan hun inhoud.

 • Moraliteit

  De beginselen en overtuigingen die voortvloeien uit een gedragscode die door een grote groep mensen is aanvaard en het onderscheid tussen goed en verkeerd gedrag aangeven.

 • Retoriek

  De kunst van betogen dat gericht is op het verbeteren van het vermogen van schrijvers en sprekers om hun publiek op de hoogte te stellen, over te halen of te motiveren.

 • Filosofische scholen

  De verschillende filosofische ideeën en stijlen in de geschiedenis tot en met het heden, zoals Calvinisme, hedonisme en Kantianisme.

 • Filosofie

  De verschillende filosofische systemen, hun grondbeginselen, waarden, ethiek, denkwijzen, gebruiken, praktijken en impact op het leven van de mens.

Vaardigheden

 • Wetenschappelijke methoden toepassen

  Toepassing van wetenschappelijke methoden en technieken om verschijnselen te onderzoeken, door het verwerven van nieuwe kennis of het corrigeren en integreren van eerdere kennis.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Argumenten overtuigend aanbrengen

  Argumenten presenteren tijdens onderhandelingen of debatten, of deze schriftelijk opmaken, op een overtuigende manier om de meeste steun te krijgen voor de zaak die de spreker of schrijver vertegenwoordigt.

 • Logische redeneringen gebruiken

  Gebruiken van cognitieve vaardigheden om beslissingen te nemen en om logischerwijs van het ene idee naar het andere te gaan.

Optionele kennis en vaardigheden

politiek onderzoeksvoorstellen schrijven politieke wetenschappen filosofie onderwijzen lezingen geven geschiedenis wetenschappelijke theorieën ontwikkelen sociologie journalistiek religieuze studies theologie bronnenindeling politieke ideologieën metafysica culturele geschiedenis wetenschappelijke verhandelingen schrijven

Source: Sisyphus ODB