Beroep forecastmanager

Forecastmanagers hebben een grondig inzicht in de activiteiten van de onderneming, de voorraadniveaus, de productiepartijen, de eisen en de productiekosten per product, en de trends in de vraag. Zij gebruiken alle informatie in combinatie met ramingsoftware om de productieorders te definiëren die gericht is op de meest efficiënte combinaties van productie.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Beheer van de leveringsketen

  De goederenstroom in de toeleveringsketen, het verkeer en de opslag van de grondstoffen, de procesinventaris en de eindproducten van de oorsprong tot de plaats van verbruik.

 • Financiële prognoses

  Het instrument dat in het kader van fiscaal financieel beheer wordt gebruikt voor het aangeven van trends in de inkomsten en voor schattingen van financiële omstandigheden.

 • Leveranciersbeheer

  De methoden en technieken om ervoor te zorgen dat externe diensten en configuratie-items die noodzakelijk zijn voor de levering van de dienst, beschikbaar zijn op verzoek en zoals overeengekomen op het niveau van de dienstverlening.

 • Beginselen van de leveringsketen

  Kenmerken, bewerkingen en middelen die betrokken zijn bij het vervoeren van een product of dienst van een leverancier naar de klant.

 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  Het omgaan met of beheren van bedrijfsprocessen op een verantwoordelijke en ethische manier, waarbij de economische verantwoordelijkheid voor de aandeelhouders even belangrijk wordt geacht als de verantwoordelijkheid voor sociale en milieubelanghebbenden.

Vaardigheden

 • Strategieën voor toeleveringsketens analyseren

  De planningsdetails van de productie van een organisatie, de verwachte output eenheden, de kwaliteit, de hoeveelheid, de kosten, de beschikbare tijd en de arbeidsvereisten onderzoeken. Suggesties doen om de producten, de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en de kosten te verlagen.

 • Ontwikkelingen in de leveringsketen analyseren

  De trends en evoluties in supply chain-activiteiten analyseren en voorstellen met betrekking tot technologie, efficiëntiesystemen, soorten verzonden producten en logistieke vereisten voor verzendingen, om voorop te blijven lopen in supply chain-methoden.

 • Grond- en hulpstoffen beheren

  De goederenstroom die de aankoop, de opslag en het vervoer van de vereiste kwaliteit van de grondstoffen omvat, bewaken en controleren, alsook de inventaris van de lopende werken. Beheer van de activiteiten in de toeleveringsketen en synchronisatie van het aanbod met de vraag naar productie en de vraag van de afnemer.

 • Streven naar bedrijfsgroei

  Strategieën en plannen ontwikkelen om een duurzame groei van de onderneming te bewerkstelligen, ongeacht of het gaat om de eigen onderneming of om die van iemand anders. Ernaar streven de inkomsten en positieve kasstromen te verhogen.

 • De kosten van benodigde voorraden inschatten

  De bedragen en kosten van de benodigde voorraden, zoals van voedingsmiddelen en ingrediënten, proberen in te schatten.

 • Leveranciersrisico’s beoordelen

  De prestaties van de leverancier evalueren om te beoordelen welke leveranciers wel of niet adequaat presteren, de overeengekomen contracten navolgen, te allen tijde aan de vereisten en de gewenste kwaliteit voldoen, of die toekomstige risico’s met zich mee kunnen brengen.

 • Relaties met leveranciers onderhouden

  Een duurzame en betekenisvolle relatie met leveranciers en dienstverleners opbouwen om een positieve, winstgevende en duurzame samenwerking, en contractonderhandelingen tot stand te brengen.

 • Economische tendensen analyseren

  De ontwikkelingen in de nationale of internationale handel, de zakelijke betrekkingen, het bankwezen en de ontwikkelingen op het gebied van de overheidsfinanciën analyseren en hoe deze factoren in een bepaalde economische context met elkaar in wisselwerking staan.

 • Financiële marktontwikkelingen analyseren

  De tendensen van een financiële markt monitoren om in de loop van de tijd in een bepaalde richting te bewegen.

 • Omgaan met managers

  Omgaan met managers van andere afdelingen om een effectieve service en communicatie te waarborgen, d.w.z. verkoop, planning, inkoop, handel, distributie en techniek.

 • Trends rond dividenden voorspellen

  Voorspellen van de uitbetalingen van bedrijven aan hun aandeelhouders op de lange termijn, rekening houdend met eerdere dividenden, de financiële gezondheid en stabiliteit van de onderneming, de trends op de aandelenmarkten en de reacties van de aandeelhouders op deze trends.

 • Toekomstige bedrijfsniveaus voorspellen

  Voorspellen hoe het bedrijf in de toekomst zal presteren, mogelijke uitgaven en inkomsten voor toekomstige periodes, naar projectsituaties

 • Bedrijfsnormen volgen

  Leiden en managen volgens de gedragscode van de organisatie.

 • Relaties met klanten onderhouden

  Een duurzame en betekenisvolle relatie met klanten opbouwen om tevredenheid en trouw te garanderen door accuraat en vriendelijk advies en ondersteuning te bieden, kwaliteitsproducten en -diensten te leveren en naverkoopinformatie en -service te verstrekken.

 • Leveranciers identificeren

  Potentiële leveranciers identificeren voor verdere onderhandelingen. Rekening houden met aspecten als de kwaliteit van het product, duurzaamheid, lokale herkomst, seizoensgebondenheid en dekking van het gebied. De waarschijnlijkheid beoordelen voor het verkrijgen van voordelige contracten en overeenkomsten.

 • Goederen bestellen

  Producten bestellen bij relevante leveranciers om te beschikken over aantrekkelijke en winstgevende producten voor verkoop.

 • Logistieke veranderingen analyseren

  De financiële gevolgen van mogelijke veranderingen in de logistiek, zoals vervoersvormen, productmixen of volumes, vervoerders en middelen voor het vervoer van producten beoordelen.

 • Productiehoeveelheden inschatten

  De meest adequate productieniveaus van producten bepalen volgens inschattingen en volgens analyses van historische consumptietrends.

 • Inventaris beheren

  De productinventaris in evenwicht houden met de beschikbaarheid en de opslagkosten.

Optionele kennis en vaardigheden

logistiek beheren statistiek economie standaardsystemen voor enterprise resource planning beheren opslag van ingrediënten volgen vraag naar producten inschatten aankoopactiviteiten coördineren verkoopcijfers van producten bestuderen economische trends voorspellen logistieke behoeftes analyseren

Source: Sisyphus ODB