Beroep forensisch accountant

De onderzoekers die zich bezighouden met financiële fraude, verrichten fraudebestrijdingsonderzoeken, met inbegrip van onregelmatigheden in de financiële staat, fraude met effecten en de opsporing van marktmisbruik. Zij beheren frauderisicobeoordelingen en stellen forensische verslagen op, met inbegrip van de analyse en verificatie van bewijsmateriaal. De onderzoekers die zich bezighouden met financiële fraude, staan in contact met toezichthoudende instanties.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Forensische informatie

  De procedures en methoden voor het verzamelen en analyseren van forensische inlichtingen en gegevens voor onderzoeksdoeleinden.

 • Fraudedetectie

  De technieken die worden gebruikt voor het opsporen van frauduleuze activiteiten.

 • Bankactiviteiten

  Het brede en voortdurend groeiende scala aan bankactiviteiten en financiële producten van banken, uiteenlopend van persoonlijke bankdiensten, corporate banking, zakenbankieren en private banking tot verzekeringen, valutahandel, grondstoffenhandel en de handel in aandelen, futures en opties.

 • Financiële jaarrekeningen

  De financiële overzichten die tezamen een beeld geven van de financiële positie van een onderneming aan het einde van een bepaalde periode of van het boekjaar. Financiële jaarrekeningen bestaan uit vijf delen: een balans, een winst- en verliesrekening, een overzicht van de mutaties in het eigen vermogen, een kasstroomoverzicht en een toelichting.

Vaardigheden

 • Forensische accountancy uitvoeren

  Audits en evaluaties van de financiële informatie, rekeningen, financiële producten en governance van bedrijven uitvoeren. Financiële onderzoeken uitvoeren met een verschillende nadruk, zoals verzekeringsclaims, fraude en het witwassen van geld.

 • Jaarrekeningen interpreteren

  De belangrijkste regels en indicatoren in de financiële staten lezen, begrijpen en interpreteren. De belangrijkste informatie uit de financiële staten extraheren, afhankelijk van de behoeften en deze informatie integreren in de ontwikkeling van de plannen van de afdeling.

 • Financiële transacties traceren

  Het observeren, volgen en analyseren van financiële transacties in ondernemingen of bij banken. De geldigheid van de transactie vaststellen en controleren op verdachte transacties of transacties met een hoog risico om wanbeheer te voorkomen.

 • Financiële misdrijven opsporen

  Onderzoeken, bestuderen en opmerken van mogelijke financiële misdrijven zoals het witwassen van geld of belastingontduiking die kunnen worden vastgesteld in financiële verslagen en rekeningen van bedrijven.

 • Omgaan met managers

  Omgaan met managers van andere afdelingen om een effectieve service en communicatie te waarborgen, d.w.z. verkoop, planning, inkoop, handel, distributie en techniek.

 • Bedrijfsrekeningen beheren

  Een overzicht hebben van de bankrekeningen van de onderneming, hun verschillende doelstellingen, en ze dienovereenkomstig beheren, met inachtneming van de balans, de rentetarieven en de kosten.

 • Boekhoudkundige fouten identificeren

  Rekeningen opsporen, de nauwkeurigheid van de gegevens bijstellen en de fouten identificeren om deze op te lossen.

 • Financiële audits uitvoeren

  De financiële gezondheid, de handelingen en het financiële verloop in de jaarrekening van de vennootschap evalueren en controleren. De financiële gegevens herzien om te zorgen voor rentmeesterschap en bestuurbaarheid.

 • Wet interpreteren

  Interpretatie van de wet tijdens het onderzoek van een zaak om de juiste procedures voor de behandeling van de zaak, de specifieke status van de zaak en de betrokken partijen, de mogelijke resultaten en de wijze waarop de beste argumenten voor het gunstigste resultaat kunnen worden gepresenteerd, te kunnen presenteren.

 • Financiële controlerapporten opstellen

  Informatie over de bevindingen van de audit van de financiële staten en het financieel beheer samenstellen om verslagen op te stellen, verbeteringsmogelijkheden aan te geven en de beheerbaarheid ervan te bevestigen.

Optionele kennis en vaardigheden

zorgen voor de naleving van boekhoudkundige afspraken beursgang belastingwetgeving bedrijfswaarde van een bedrijf bepalen jaarrekeningen opstellen financiële producten antidumpingwetgeving internationaal recht strafrecht internationale standaarden voor financiële verslaglegging financiële wettelijke bepalingen nationale algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen

Source: Sisyphus ODB