Beroep fysioloog

Fysiologen bestuderen en doen onderzoek naar de werking van verschillende levende organismen, de onderdelen waaruit zij zijn samengesteld, en hun interacties. Zij begrijpen de manier waarop levende systemen reageren op factoren zoals ziekten, lichamelijke activiteit en stress, en gebruiken die informatie om methoden en oplossingen te ontwikkelen om het effect van deze stimuli in levende organismen uit te schakelen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Laboratoriumtechnieken

  Technieken die op de verschillende gebieden van de natuurwetenschap worden toegepast om experimentele gegevens te verkrijgen, zoals gravimetrische analyse, gaschromatografie, elektronische of thermische methoden.

 • Histologie

  De microscopische analyse van cellen en weefsels.

 • Biologie

  Weefsels, cellen en functies van planten en dierlijke organismen en hun onderlinge afhankelijkheden en interacties met elkaar en de omgeving.

 • Menselijke fysiologie

  De tak van wetenschap die de menselijke organen en hun wisselwerkingen en mechanismen onderzoeken.

 • Anatomie van de mens

  De dynamische relatie van de structuur en functie van de mens, het bewegingsapparaat, cardiovasculaire systeem, ademhalingssysteem, verteringssysteem, endocrien systeem, urinewegstelsel, voortplantingsstelsel, integumentum en zenuwstelsel, normale en abnormale anatomie en fysiologie gedurende een leven.

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie

  De theoretische methodologie die wordt gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, bestaande in het uitvoeren van achtergrondonderzoek, het opstellen van een hypothese, het testen van die hypothese, het analyseren van gegevens en het formuleren van slotconclusies.

Vaardigheden

 • Onderzoek naar fauna uitvoeren

  Verzamelen en analyseren van gegevens over het leven van dieren om de fundamentele aspecten zoals oorsprong, anatomie en functie te ontdekken.

 • Veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen

  Ervoor zorgen dat de laboratoriumapparatuur op een veilige manier wordt gebruikt en dat monsters en exemplaren correct worden behandeld. De geldigheid van de in het kader van onderzoek verkregen resultaten waarborgen.

 • Laboratoriumproeven uitvoeren

  Het uitvoeren van testen in een laboratorium om betrouwbare en nauwkeurige gegevens te produceren ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek en producttesten.

 • Laboratoriumapparaten ijken

  Laboratoriumapparaten ijken door twee metingen te vergelijken: één van bekende grootte of juistheid, gemaakt met een betrouwbaar apparaat en een tweede meting van een ander laboratoriumapparaat. De metingen op een zo vergelijkbaar mogelijke manier uitvoeren.

 • Wetenschappelijke methoden toepassen

  Toepassing van wetenschappelijke methoden en technieken om verschijnselen te onderzoeken, door het verwerven van nieuwe kennis of het corrigeren en integreren van eerdere kennis.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Laboratoriumapparatuur onderhouden

  Laboratoriumglaswerk en andere apparatuur na gebruik schoonmaken en het controleren op schade of corrosie om de goede werking ervan te waarborgen.

Optionele kennis en vaardigheden

helpen bij het uitvoeren van lichamelijke oefeningen wetenschappelijke verhandelingen schrijven strategieën voor de behandeling van patiënten ontwikkelen geneesmiddelen ontwikkelen wetenschappelijke theorieën ontwikkelen patiënten bijstaan bij revalidatie dierproeven uitvoeren professionele documentatie in de gezondheidszorg arbeidsfysiologie gevolgen voor het milieu beoordelen experimentele gegevens verzamelen lezingen geven nucleaire geneeskunde advies geven over dieetgerelateerde problemen wetenschappelijke modelvorming bewegingsfysiologie protocollen voor wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen onderzoeksvoorstellen schrijven wetenschappelijke documentatie archiveren lesinhoud voorbereiden revalidatie ergonomie klinische cytologie advies geven over revalidatieoefeningen assisteren bij klinische proeven

Source: Sisyphus ODB