Beroep gasflessenvuller

Gasflessenvullers bedienen en onderhouden de apparatuur en recipiënten die worden gebruikt om gasflessen te vullen met gassen in vloeibare of gecomprimeerde toestand.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wiskunde

  Wiskunde is de studie van onder meer grootheden, structuur, ruimte en verandering. Daarbij worden patronen beschreven en op basis daarvan nieuwe hypothesen geformuleerd. Wiskundigen proberen de juistheid of onjuistheid van deze hypothesen aan te tonen. Er zijn vele takken van wiskunde, waarvan sommige op grote schaal worden gebruikt voor praktische toepassingen.

Vaardigheden

 • Leidingen van cilinders met elkaar verbinden

  Sluit de leidingen tussen cilinders en verdeelstukken met behulp van een sleutel.

 • Cilinderkleppen afstellen

  De spanning op de cilinderkleppen aanpassen of de kleppen afstellen met een momentsleutel.

 • Cilinders manoeuvreren

  Cilinders manoeuvreren door deze op het platform te rollen of door deze te plaatsen op de rekken, handmatig of met behulp van een kettingtakel.

 • Kwaliteit van grondstoffen controleren

  Controleren van de kwaliteit van de basismaterialen die worden gebruikt voor de productie van halffabrikaten en eindproducten door een aantal van de kenmerken ervan te beoordelen en, indien nodig, monsters te nemen die moeten worden geanalyseerd.

 • Cilinders vullen

  De cilinders, die de drukmeter instellen, vullen volgens de specificaties en luisteren naar de zoemer die aankondigt dat de vulling volledig is.

 • Cilinders inspecteren

  De cilinders op lekken inspecteren door ze in te borstelen of te besproeien met een chemische oplossing.

 • Zich houden aan standaardprocedures

  Zich houden aan de standaard operationele procedures (SOP) en deze volgen.

 • Cilinderinformatie registreren

  Voor elke cilinder de informatie registreren met betrekking tot gewicht, aantal en type gas dat aanwezig is.

Optionele kennis en vaardigheden

laad- en loswerkzaamheden uitvoeren omgaan met restgas goede productiepraktijken gaszuiverheid testen testapparatuur onderhouden voor juiste gasdruk zorgen testapparatuur gebruiken materiaal laden heftrucks bedienen pompapparatuur bedienen generatoren opzetten materiaal lossen opslag van gevaarlijk afval

Source: Sisyphus ODB