Bedieningspersoneel van verpakkings-, bottel- en etiketteringsmachines