Beroep heatsealeroperator

Heatsealeroperators bedienen machines voor verlijmen en afdichten om items voor verdere verwerking samen te voegen, of om producten of verpakkingen met behulp van warmte af te sluiten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Thermoplastische materialen

  Soorten materialen waarvan de fysische toestand verandert tijdens de blootstelling aan hitte, alsook de specifieke wijze waarop de materialen reageren op blootstelling aan warmte.

 • Soorten thermosealen

  De bestaande soorten warmteafdichtingen, zoals inductieve afdichting, inductielassen, hete staafafdichters, continue warmteafdichtende en impulswarmtesealers en inzicht in de materiaaltypes waarvoor ze worden gebruikt.

Vaardigheden

 • Machine leveren

  Ervoor zorgen dat de machine wordt gevoed met de noodzakelijke en geschikte materialen en de plaatsing of automatische aan- en afvoer van werkstukken in de machines of werktuigmachines op de productielijn controleren.

 • Zorgen voor de naleving van specificaties

  Ervoor zorgen dat de geassembleerde producten voldoen aan de specificaties.

 • Regelsystemen voor machines opzetten

  Opzetten of aanpassen van regelsystemen voor machines om omstandigheden zoals materiaalstroom, temperatuur of druk te reguleren.

 • Kwaliteit van grondstoffen controleren

  Controleren van de kwaliteit van de basismaterialen die worden gebruikt voor de productie van halffabrikaten en eindproducten door een aantal van de kenmerken ervan te beoordelen en, indien nodig, monsters te nemen die moeten worden geanalyseerd.

 • Proefdraaien

  Testen uitvoeren waarbij een systeem, machine, werktuig of andere apparatuur wordt geïnstalleerd door middel van een reeks acties onder reële bedrijfsomstandigheden om de betrouwbaarheid en geschiktheid ervan voor de uitvoering van zijn taken te beoordelen en de instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid

  De relevante procedures en strategieën uitvoeren en de juiste uitrusting gebruiken om lokale of nationale beveiligingsactiviteiten voor de bescherming van gegevens, mensen, instellingen en eigendommen te bevorderen.

 • Heatsealmachines bedienen

  Machines en apparatuur bedienen die worden gebruikt voor het sealen van producten, verpakkingen of andere thermoplastische materialen door middel van warmte.

 • Thermosealmachines onderhouden

  Machines en apparatuur voor het afdichten van materialen onderhouden, zodat ze schoon zijn en goed en veilig werken. Routineonderhoud op de apparatuur uitvoeren en de apparatuur zo nodig afstellen met behulp van hand- en elektrische gereedschappen.

 • Materialen verhitten

  De materialen in een oven plaatsen en ze gedurende een bepaalde tijd en op een specifieke temperatuur verhitten om het materiaal vorm te geven of te harden.

 • Goederen verpakken

  Verpakken van verschillende soorten goederen zoals afgewerkte producten of goederen die in gebruik zijn. Handmatig verpakken van goederen in dozen, zakken en andere soorten verpakkingen.

Optionele kennis en vaardigheden

kwaliteit van producten controleren productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole overtollige lijm verwijderen productie van goederen voor dagelijks gebruik productie van sportuitrusting de bediening van een machine installeren ergonomisch werken heatsealmachines repareren hittepistool gebruiken technische documentatie gebruiken warmelijmpistool bedienen automatische machines controleren kwaliteit van producten op een productielijn controleren materialen wegen problemen oplossen onderdelen opmeten verwerkt werkstuk verwijderen

Source: Sisyphus ODB