Beroep sigarenverpakker

Sigarenverpakkers bedienen machines die een merknaam op het dekblad van sigaren stempelen. Zij zorgen ervoor dat de machines voortdurend van invoer worden voorzien, en zij zien erop toe dat de processen niet vastlopen. Ze reinigen de inktrollen preventief.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Kwaliteitsmodel van een tabaksblad

  De kenmerken en eigenschappen van een tabaksblad voor beoordeling met een hoge, gemiddelde of lage kwaliteit, waarbij kleurvariaties, scheuren, teervlekken, nerfdichtheid, en de grootte van het blad in acht worden dichtheid.

 • Productie van gerookte tabaksproducten

  De processen, materialen en technieken voor de vervaardiging van verschillende soorten voor roken bestemde tabaksproducten, zoals sigaren, tabak, pijptabak en sigaretten.

 • Handvaardigheid

  Het vermogen om met de handen een artistiek voorwerp te vervaardigen.

Vaardigheden

 • Voedselverwerkende handelingen nauwkeurig meten

  Uitvoeren van nauwkeurig gemeten opdrachten met geschikt gereedschap en apparatuur bij de productie van voedsel en dranken.

 • Schoonmaaktaken uitvoeren

  Schoonmaakwerkzaamheden uitvoeren zoals verwijdering van afval, stofzuigen, het legen van de vuilnisbakken en de algemene schoonmaak van de werkruimte. De schoonmaakactiviteiten moeten indien nodig voldoen aan de voorschriften inzake gezondheid en veiligheid.

 • Aan de lopende band werken in de voedingsmiddelenproductie

  Werken aan lopendebandsystemen voor de productie van voedingsmiddelen.

 • Tabaksproducten in machines plaatsen

  De tabaksproducten op de transportband die tot de machine leidt, plaatsen. De machine om het merk of stempel daarop aan te brengen. Zorgen voor de kwaliteit van het product en het niet beschadigen van de bladeren tijdens het proces.

 • Werking van machines volgen

  De werking van machines volgen, de productkwaliteit beoordelen en ervoor zorgen dat voldaan wordt aan de standaards.

 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

  Nationale, internationale en interne vereisten toepassen en volgen die worden vermeld in normen, voorschriften en andere specificaties met betrekking tot de productie van voedsel en dranken.

 • Eindproducten van tabak verzamelen

  Verzamelen van afgewerkte tabaksproducten zoals sigaren of sigaretten. Plaatsingsbladen van de aanvoerzijde van de automaat voor de vervaardiging van merkproducten en het verwijderen van gevulde bladen. De integriteit en kwaliteit van het product waarborgen.

 • Tabakproductiemachines met materialen bevoorraden

  Voorraadmachine met materiaal voor de productie van tabaksproducten. Ervoor zorgen dat er voldoende papier, filters, lijm en andere materialen beschikbaar zijn om het dagelijkse productieplan te realiseren.

 • Kwaliteit van producten op een productielijn controleren

  Controleer producten voor kwaliteit op de productielijn en verwijder defecte producten vóór en na de verpakking.

 • Controles van fabrieksinstallaties uitvoeren

  De machines en apparatuur controleren die in fabrieksinstallaties worden gebruikt. Ervoor zorgen dat de machines naar behoren werken, de machines vóór het gebruik instellen en ervoor zorgen dat de uitrusting ononderbroken werkt.

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

 • Kleurverschillen aangeven

  Verschillen tussen kleuren identificeren, zoals kleurschakeringen.

 • Sigarenstempelmachines bedienen

  De machine die sigarenverpakkingen bedrukt bedienen. De inkt op de machine goed vullen of de van tevoren vervaardigde etiketten plaatsen, die in de sigaar moeten worden aangebracht.

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

 • Handgereedschap voor tabaksproductie gebruiken

  Een breed scala aan handgereedschap gebruiken om op maat gemaakte of ambachtelijke tabaksproducten te produceren, zoals sigaren of sigaretten. Gereedschap zoals snijders, mallen, sigarenvormers, persvormen en verpakkingsinrichtingen gebruiken.

Optionele kennis en vaardigheden

diensten op een flexibele manier uitvoeren betrouwbaar handelen omgaan met managers voedselverwerkende praktijken efficiënt aanpassen gedetailleerde voedselverwerkende handelingen uitvoeren tabaksproducten gegeven instructies volgen geschiedenis van tabak niches in de markt identificeren zelfvertrouwen tonen omgaan met collega’s soorten tabaksbladeren onafhankelijk werken als onderdeel van een voedingsmiddelenproductieproces

Source: Sisyphus ODB