Beroep procesoperator verpakkings- en vulmachine

Procesoperators verpakkings- en vulmachine bedienen machines voor het voorbereiden van levensmiddelen en het verpakken ervan in verschillende soorten verpakkingen, zoals potten, dozen, blikken e.d.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Niet-levensmiddelenafval in de levensmiddelenindustrie afvoeren

  Niet-levensmiddelenafval in de levensmiddelenindustrie afvoeren door toepassing van milieuvriendelijke aanvaarde procedures.

 • Verpakkingsmachines bedienen

  Verpakkingsmachines zoals vul-, etiketterings- en afdichtingsmachines bedienen. Producten die volgens de specificaties moeten worden verwerkt sorteren en opslaan. Kisten, dozen, plastic folie, lijm, inkt of etiketten aanvullen.

 • Op het gemak zijn in onveilige omgevingen

  Op het gemak zijn in onveilige omgevingen zoals blootstelling aan stof, roterende apparatuur, hete oppervlakken, vries- en koelruimten, lawaai, natte vloeren en bewegende liftuitrusting.

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

 • Werking van machines volgen

  De werking van machines volgen, de productkwaliteit beoordelen en ervoor zorgen dat voldaan wordt aan de standaards.

 • Kwaliteit van producten op een productielijn controleren

  Controleer producten voor kwaliteit op de productielijn en verwijder defecte producten vóór en na de verpakking.

 • Weegapparatuur gebruiken

  Werken met een weegschaal voor het meten van onbewerkte producten, halffabrikaten en eindproducten.

 • Hygiënische procedures volgen tijdens de voedselverwerking

  Zorgen voor een schone werkruimte volgens hygiënische normen in de voedselverwerkende industrie.

 • Gegeven instructies volgen

  Instructies volgen om doelen te bereiken en deadlines te halen.

 • Aan de lopende band werken in de voedingsmiddelenproductie

  Werken aan lopendebandsystemen voor de productie van voedingsmiddelen.

 • Factoren identificeren die veranderingen tijdens de opslag van voedingsmiddelen veroorzaken

  De meest relevante factoren (chemisch, fysisch, ecologisch, enz.) herkennen die het levensmiddel tijdens de opslag kunnen wijzigen

 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

  Nationale, internationale en interne vereisten toepassen en volgen die worden vermeld in normen, voorschriften en andere specificaties met betrekking tot de productie van voedsel en dranken.

 • Zorgen voor kwaliteitscontrole inzake verpakking

  Houd toezicht op de activiteiten en controleer deze, zodat te allen tijde aan alle vereisten van de verpakkingsprocedures en de verpakkingsnormen wordt voldaan.

 • Machines voor voedingsmiddelen en dranken schoonmaken

  Schone machines die worden gebruikt voor de productie van levensmiddelen of dranken. Zorg voor passende oplossingen voor het schoonmaken. Zij bereiden alle onderdelen voor en zorgen ervoor dat ze schoon genoeg zijn om afwijkingen of fouten in het productieproces te vermijden.

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

 • Apparatuur om pakketten te verwerken bedienen

  Bedienen van elektrische verpakkingsverwerkingsapparatuur en besturingssystemen.

Optionele kennis en vaardigheden

omgaan met chemicaliën voor schoonmaak opslag van voedingsmiddelen koolzuurtoevoegende processen uitvoeren automatische procesbesturing toepassen zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie regelgeving inzake export in verschillende landen naleven monsters etiketteren correcte etikettering van goederen waarborgen voedingsmiddelen etiketteren wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne verpakkingswerkzaamheden volgen producten pompen

Source: Sisyphus ODB