Beroep medewerker aan de lopende band voor inblikken en bottelen

Medewerkers aan de lopende band voor inblikken en bottelen houden flessen en blikken in de gaten die tijdens het productieproces passeren. Zij staan aan de lopende band om ervoor te zorgen dat de flessen tot het standaardniveau worden gevuld, en dat er geen grote afwijkingen zijn. Beschadigde flessen of blikken halen zij van de band.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Technieken voor koolzuurtoevoeging

  Het oplossen van koolstofdioxide in een vloeistof, gewoonlijk onder hoge druk, de verscheidenheid aan technieken voor koolzuurtoevoeging, waaronder het conditioneren van de fles (priming), sponding, krausening en krachtcarboneren. Deze technieken bij gebruik afstemmen op de productie-eisen en de gewenste mate van koolzuurtoevoeging

Vaardigheden

 • Aan de lopende band werken in de voedingsmiddelenproductie

  Werken aan lopendebandsystemen voor de productie van voedingsmiddelen.

 • Machines voor voedingsmiddelen en dranken schoonmaken

  Schone machines die worden gebruikt voor de productie van levensmiddelen of dranken. Zorg voor passende oplossingen voor het schoonmaken. Zij bereiden alle onderdelen voor en zorgen ervoor dat ze schoon genoeg zijn om afwijkingen of fouten in het productieproces te vermijden.

 • Inblikmachines bedienen

  Door elektriciteit of batterijen aangedreven conservenmachines gebruiken om verschillende soorten levensmiddelen in te blikken.

 • Niet-levensmiddelenafval in de levensmiddelenindustrie afvoeren

  Niet-levensmiddelenafval in de levensmiddelenindustrie afvoeren door toepassing van milieuvriendelijke aanvaarde procedures.

 • Heftrucks bedienen

  Een heftruck bedienen, dit is een voertuig dat vooraan is uitgerust met een inrichting voor het hijsen of heffen en het vervoeren van zware ladingen.

 • Voedselverwerkende handelingen nauwkeurig meten

  Uitvoeren van nauwkeurig gemeten opdrachten met geschikt gereedschap en apparatuur bij de productie van voedsel en dranken.

 • Controles van fabrieksinstallaties uitvoeren

  De machines en apparatuur controleren die in fabrieksinstallaties worden gebruikt. Ervoor zorgen dat de machines naar behoren werken, de machines vóór het gebruik instellen en ervoor zorgen dat de uitrusting ononderbroken werkt.

 • Kwaliteit van producten op een productielijn controleren

  Controleer producten voor kwaliteit op de productielijn en verwijder defecte producten vóór en na de verpakking.

 • Hygiënische procedures volgen tijdens de voedselverwerking

  Zorgen voor een schone werkruimte volgens hygiënische normen in de voedselverwerkende industrie.

 • Kwaliteitscontroles bij voedselverwerking uitvoeren

  De kwaliteit waarborgen van alle factoren die een rol spelen in een voedselproductieproces.

 • Rekenvaardigheden gebruiken

  Hanteren van een redenering en toepassen van eenvoudige of complexe numerieke concepten en berekeningen.

 • Omgaan met chemicaliën voor schoonmaak

  De geschikte hoeveelheden en soorten reinigingsproducten (CIP) beheren die nodig zijn voor de productie van levensmiddelen en dranken.

 • Flessen voor verpakking controleren

  Flessen voor verpakking controleren. Procedures voor het testen van flessen toepassen om na te gaan of de fles geschikt is voor het gebruik van levensmiddelen en dranken. De juridische of bedrijfsvoorschriften voor het bottelen volgen.

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

 • Automatische procesbesturing toepassen

  Automatische besturing of automatiseringssysteem (PAS) gebruiken om een productieproces te controleren.

 • Helpen bij botteling

  Wijn bereiden voor het bottelen. Helpen bij het bottelen en kurken.

 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

  Nationale, internationale en interne vereisten toepassen en volgen die worden vermeld in normen, voorschriften en andere specificaties met betrekking tot de productie van voedsel en dranken.

 • Onvolkomenheden in flessen ontdekken

  Detecteren van mogelijke onvolkomenheden in flessen en beslissingen nemen over de flessen en de partij die geproduceerd worden, en flessen afwijzen die niet geschikt zijn voor de productie.

 • Verpakkingsmachines bedienen

  Verpakkingsmachines zoals vul-, etiketterings- en afdichtingsmachines bedienen. Producten die volgens de specificaties moeten worden verwerkt sorteren en opslaan. Kisten, dozen, plastic folie, lijm, inkt of etiketten aanvullen.

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

Optionele kennis en vaardigheden

zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie in een voedselverwerkend team werken wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne reiniging van herbruikbare verpakkingen monsters etiketteren zware gewichten tillen niveaus van koolzuurtoevoeging beheren flessenwasmachines bedienen diensten op een flexibele manier uitvoeren moeilijke beslissingen inzake voedselverwerking nemen omgaan met moeilijke arbeidsomstandigheden bij voedselverwerking voedingsmiddelen etiketteren onafhankelijk werken als onderdeel van een voedingsmiddelenproductieproces vulmachines volgen

Source: Sisyphus ODB