Beroep genealoog

Genealogen traceren de geschiedenis en afstammingslijnen van families. De resultaten van hun inspanningen worden weergegeven in een stamboom van de afstamming van persoon tot persoon of worden uitgeschreven als een verhaal. Genealogen gebruiken analyses van openbare registers, informele interviews, genetische analyses en andere methoden om informatie te verkrijgen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Onderzoeksmethoden

  De methoden en strategieën die worden gebruikt voor de uitvoering van onderzoek door de politie, de overheid of het militaire onderzoek, alsmede de specifieke onderzoeksvoorschriften voor de operatie.

 • Genealogie

  Studie van de historische relaties en geslachten van familieleden weergegeven in een tabel met de afstamming (de zogenaamde familieboom) of in de vorm van geschreven verhalen.

Vaardigheden

 • Gegevens inspecteren

  Analyseren, transformeren en modelleren van gegevens om nuttige informatie te ontdekken en om de besluitvorming te ondersteunen.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Het verleden in geschreven bronnen onderzoeken

  Geregistreerde bronnen zoals gegevens van de overheid, kranten, biografieën en brieven analyseren om het verleden aan het licht te brengen en te interpreteren.

 • Onderzoeksinterviews uitvoeren

  Gebruik maken van professioneel onderzoek en interviewmethoden en -technieken om relevante gegevens, feiten of informatie te verzamelen, om nieuwe inzichten te verkrijgen en de boodschap van de ondervraagde volledig te begrijpen.

 • Kwalitatief onderzoek uitvoeren

  Verzamelen van relevante informatie door systematische methoden toe te passen, zoals interviews, focusgroepen, tekstanalyse, observaties en case studies.

 • Wetgeving analyseren

  De bestaande wetgeving van een nationale of lokale overheid analyseren om na te gaan welke verbeteringen kunnen worden aangebracht en welke onderdelen van de wetgeving kunnen worden voorgesteld.

 • Informatiebronnen raadplegen

  Relevante informatiebronnen raadplegen om inspiratie op te doen, meer te leren over bepaalde onderwerpen en achtergrondinformatie te verkrijgen.

 • Familiegeschiedenissen onderzoeken

  Het bepalen van de geschiedenis van een familie en de stamboom door onderzoek naar bestaande genealogische databanken, het houden van interviews en het uitvoeren van kwalitatief onderzoek naar betrouwbare bronnen.

Optionele kennis en vaardigheden

wijzigingen suggereren wetgeving inzake auteursrecht vraaggesprekken documenteren geschiedenis transcriptiemethoden databases doorzoeken tekst proeflezen familierecht sociale wetenschappen gesprekstechnieken personen interviewen

Source: Sisyphus ODB