Beroep geneticus

Genetici bestuderen en concentreren hun onderzoek op genetica. Zij analyseren de wijze waarop genen interageren, functioneren en trekken en kenmerken erven. Op basis van hun onderzoek behandelen zij patiënten met erfelijke ziekten en aandoeningen, aangeboren afwijkingen en genetische aangelegenheden in het algemeen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Medische microbiologie

  Microbiologie-Bacteriologie is een medisch specialisme dat wordt vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Biotechnologie

  De technologie die biologische systemen, organismen en celcomponenten gebruikt, wijzigt of bruikbaar maakt om nieuwe technologieën en producten voor specifieke toepassingen te ontwikkelen.

 • Medische genetica

  De diagnose, types en behandeling van erfelijke aandoeningen; een soort genetica dat betrekking heeft op de toepassing op medische zorg.

 • Genetische manipulatie

  Manipulatie van het genetische materiaal van een organisme met behulp van methoden waarbij nieuw DNA in het genoom wordt ingebracht of erfelijk materiaal uit het genoom wordt verwijderd.

 • Genetica

  Onderzoek van erfelijkheid, genen en variaties in levende organismen. De genetische wetenschap probeert inzicht te krijgen in het doorgeven van genetische kenmerken door ouders aan hun nakomelingen en in de structuur en het gedrag van genen van levende wezens.

 • Laboratoriumtechnieken

  Technieken die op de verschillende gebieden van de natuurwetenschap worden toegepast om experimentele gegevens te verkrijgen, zoals gravimetrische analyse, gaschromatografie, elektronische of thermische methoden.

 • Biologie

  Weefsels, cellen en functies van planten en dierlijke organismen en hun onderlinge afhankelijkheden en interacties met elkaar en de omgeving.

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie

  De theoretische methodologie die wordt gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, bestaande in het uitvoeren van achtergrondonderzoek, het opstellen van een hypothese, het testen van die hypothese, het analyseren van gegevens en het formuleren van slotconclusies.

Vaardigheden

 • Beslissen over types genetische testen

  Vinden van de juiste tests voor een bepaalde patiënt, rekening houdend met tests op moleculaire genetica, cytogenetica en gespecialiseerde biochemie.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Laboratoriumgegevens in medische genetica interpreteren

  Het uitvoeren van diagnostische studies en biochemische genetische, cytogenetische en moleculair genetische analyses, waarbij de verkregen laboratoriumgegevens worden geïnterpreteerd.

 • Laboratoriumproeven uitvoeren

  Het uitvoeren van testen in een laboratorium om betrouwbare en nauwkeurige gegevens te produceren ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek en producttesten.

 • Wetenschappelijke methoden toepassen

  Toepassing van wetenschappelijke methoden en technieken om verschijnselen te onderzoeken, door het verwerven van nieuwe kennis of het corrigeren en integreren van eerdere kennis.

 • Genetische gegevens evalueren

  Genetische gegevens evalueren door statistische berekeningen toe te passen en de resultaten te analyseren.

 • Onderzoek uitvoeren inzake medische genetica

  Onderzoek uitvoeren naar de patronen van genetische variatie in de menselijke populaties, de oorzaken van deze variaties en de wijze waarop deze de ziektegevoeligheid beïnvloeden, onderzoek doen naar gen-gen- en gen-omgevingsinteracties bij multifactoriële ziekten en chromosomale afwijkingen, naar genexpressie bij menselijke ontwikkeling en naar de invloed van genen op gedrag.

 • Analyseresultaten rapporteren

  Onderzoeksdocumenten opstellen of presentaties geven om de resultaten van een uitgevoerd onderzoeks- en analyseproject te rapporteren, met vermelding van de analyseprocedures en -methoden die tot de resultaten hebben geleid, alsmede mogelijke interpretaties van de resultaten.

Optionele kennis en vaardigheden

immunologie onderzoeksvoorstellen schrijven geneesmiddelen ontwikkelen wetenschappelijke verhandelingen schrijven farmacologie embryologie professionele documentatie in de gezondheidszorg plantkunde virologie gevolgen voor het milieu beoordelen klinische chemie technische expertise leveren histologie klinische cytologie moleculaire biologie interne geneeskunde strategieën voor de behandeling van patiënten ontwikkelen ecologie protocollen voor wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen bloedmonsters analyseren assisteren bij klinische proeven chemie wetenschappelijke documentatie archiveren wetenschappelijke theorieën ontwikkelen

Source: Sisyphus ODB